Proiect PROGRES – Decontarea taxei pentru publicare articole atât în zona roșie Q1 cât și în zona galbenă Q2

 

Stimate cadre didactice și cercetători,

 

Vă informăm că în cadrul Proiectului  40PFE/2021, Creșterea performanțelor cercetării științifice, susținerea excelenței în cercetare și a inovării în medicină” – acronim: PROGRES, începand de azi, 08.08.2023 se pot deconta taxe pentru publicare  articole atât în zona roșie Q1 cât și în zona galbenă Q2.

Decontarea  taxei de publicare și în zona galbenă Q2  va avea loc în limita bugetului aprobat al fiecarei etape a proiectului. Etapa curentă se finalizează la data de 25.10.2023.

După epuizarea fondurilor aferente proiectului Progres, decontarea se va realiza din fondurile de cercetare ale UMF, doar pentru articolele publicate în zona roșie Q1.

Criteriile de eligibilitate, precum și alte detalii referitoare la decontarea taxei de publicare pot fi consultate accesând acest link.

 

Echipa DepCDI