ANUNȚ privind rezultatele finale ale procesului de analiză a documentelor depuse în vederea obținerii sprijinului financiar în cadrul proiectului „INTEGRITY- Diversitate, incluziune și egalitate de șanse la UMF Cluj” CNFIS-FDI-2023-F-0211

ANUNȚ privind REZULTATELE FINALE ALE PROCESULUI DE ANALIZĂ a documentelor depuse în vederea obținerii sprijinului financiar în cadrul proiectului „INTEGRITY- Diversitate, incluziune și egalitate de șanse la UMF Cluj” CNFIS-FDI-2023-F-0211.

Vă rog sa regăsiți atașat tabelul centralizator cu rezultatele finale și situația tuturor cererilor depuse în cadrul competiției pentru acordarea sprijinului finaciar derulată în cadrul proiectului FDI – INTEGRITY.