Anunț privind alegerile prin vot universal, direct și secret pentru desemnarea structurilor de conducere ale Școlii Doctorale

Stimați conducători de doctorat,
Stimati studenti-doctoranzi,

În conformitate cu Ordinului ministrului educației nr. 6227 din 5 septembrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, a Ordinului ministrului educației nr. 3020/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat și a metodologiei proprii, atașată, în data 16 mai 2024 vor avea loc alegerile prin vot universal, direct și secret pentru desemnarea directorului Școlii Doctoralea membrilor CSUD, conducători de doctorat şi respectiv studenți doctoranzi, și a membrilor Consiliului Şcolii Doctorale, conducători de doctorat şi respectv studenți doctoranzi.

La aceeași dată va avea loc și concursul de ocupare al postului de Director al CSUD.

Candidaturile, pentru toate funcțiile de conducere ale Școlii Doctorale: Director CSUD, Director SD, membri ai CSUDmembri ai CSD, se depun în perioada 22 – 26 aprilie 2024 în format electronic, pe adresa alegerisd@elearn.umfcluj.ro

Toate informatiile legate de dosarul candidaților precum și formularele care trebuie depuse se gasesc în metodologia atașată.

Asteptam cu interes candidaturile Dumneavoastra.

 

30.04.2024 – CANDIDATURI ALEGERI – ȘCOALA DOCTORALĂ