Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Anunț participare curs FDI-D1-INTEGRITY

Dragi studenți,

Vă felicităm pentru selctarea în grupul țintă al proiectului FDI – INTEGRITY, grup care va primi în cadrul proiectului un sprijin financiar lunar, acordat timp de două luni.

Ca beneficiari ai sprijinului financiar acordat prin proiect aveți obligația de a participa la cele două sesiuni de training de softskills axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii.

În cadrul sesiunilor de trainig vor fi abordate următoarele teme:

  1. Comunicare și interacțiune socială
  2. Dezvoltarea stimei de sine
  3. Etichetă și branding personal.

 

Sesiunile de training se vor organiza în datele de 22 noiembrie, respectiv, 13 decembrie, începand cu ora 17.00.

Locația la care sunteți așteptați în vederea particiării la cele două sesiuni de training este Amfiteatrul I. Simiti, strada Ion creangă, nr. 12.

Nu există fișiere.