ALEGERI 2023-2024 – Listele persoanelor cu drept de vot pentru alegerea rectorului universității, respectiv a membrilor Consiliilor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie și a membrilor Senatului universități

Stimate cadre didactice, stimați cercetători și studenți

Vă comunicăm faptul că s-au publicat listele persoanelor cu drept de vot pentru alegerea rectorului universității, respectiv a membrilor Consiliilor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie și a membrilor Senatului universității, liste pe care le găsiți atașate acestui anunț.

Facem precizarea că, pe aceste liste de vot au fost incluse cadrele didactice și de cercetare titulare din cadrul universițății precum și reprezentanții studenților în Senatul Universității si, respectiv, reprezentanții studenților din Consiliile Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.

Astfel, alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele de vot. Contestațiile împotriva omisiunilor, a înscrierilor greșite și a oricăror erori din listele electorale se fac la Biroul Electoral al secției de votare care a întocmit listele electorale, după constituirea acestora.

Răspunsurile la contestații se soluționează în cel mult 24 de ore de la înregistrare.

Contestațiile se trimit pe e-mail la adresa birou_electroral@umfcluj.ro.

Cu 3 zile înainte de data de organizare a alegerilor, nu se mai fac modificări ale listelor de vot.