• Comunicatele de presă;
 • Concursuri publice;
 • Contractele economice şi de cooperare ştiinţifică, academică, didactică sau economică – în extras – cu excepţia celor care conţin informaţii care, prin asociere şi compilare cu informaţiile de acces restricţionat generează informaţii clasificate, care conţin clauze de confidenţialitate (fără a afecta libera concurenţă în mediul de afaceri, ordinea publică şi a încălca legalitatea), sau pentru care legea sau normative asimilate legii dictează un caracter nepublic;
 • Declarații de avere;
 • Documentaţiile şi caietele de sarcini care au stat la baza organizării licitaţiilor publice şi analizelor de ofertă privind achiziţiile de bunuri materiale şi servicii, în limitele şi condiţiile legii;
 • Hotărâri adoptate de către Consiliul de Administrație al Universităţii de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, cu excepţia informaţiilor care, prin asociere şi compilare cu informaţiile de acces restricţionat generează informaţii clasificate;
 • Hotărâri adoptate de către Senatul Universităţii de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca;
 • Planuri operaționale;
 • Programe şi strategii proprii
 • Rapoartele organelor de control;
 • Regulamentele de funcţionare şi organizare;
 • Surse de finanţare, bugetul, bilanţul contabil.