Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Programe de studii

Programele de studiu ale celor trei facultăţi din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” includ opt specializări bine definite, cu o structură complexă, diferenţiate între ele prin prisma mijloacelor şi metodelor de predare – învăţare, în funcţie de specificul preclinic (fundamental) sau clinic (de specialitate în domeniu) al disciplinelor.

 • studii de licenţă
 • studii de masterat
 • studii de doctorat
 • formarea de specialităţi prin programe de rezidenţiat
 • cursuri postuniversitare de perfecţionare (Educaţie Medicală Continuă)
 • studii pentru dobândirea unor atestate de studii complementare

 

MEDICINA

Facultatea de Medicină oferă programe de studii la nivel de licență, master, doctorat, rezidențiat precum și de formare medicală continuă.

Cele 4 programe de studii la nivel de licenţă sunt:

 • Medicină – 360 ECTS – studii universitare cu durata de 6 ani
 • Asistenţă medicală – 240 ECTS – studii universitare cu durata de 4 ani
 • Radiologie şi Imagistică medicală – 180 ECTS – studii universitare cu durata de 3 ani
 • Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare medicala – 180 ECTS – studii universitare cu durata de 3 ani.

Masterat
În cadrul Facultăţii de Medicină există un număr de 13 masterate, cu durata studiilor de 1 sau 2 ani.

(link la Masterate Medicina)

Doctorat
Absolvenții facultății noastre, specializarea Medicină, se pot înscrie direct la studii doctorale. Pentru  a se înscrie la doctorat, absolvenții celorlalte specializări trebuie să urmeze întâi un program de master.

(link la scoala doctorala)

Rezidenţiat
O componentă importantă a misiunii Facutăţii de Medicină este formarea de specialişti în domeniul medical prin rezidenţiat, cu durata studiilor între 4 şi 7 ani.

(link la rezidentiat)

Educaţia medicală continuă
Pentru pregătirea medicilor specialişti prin educaţie medicală continuă, există numeroase cursuri postuniversitare, cuprinzând toate specialităţile medicale.

(link la cursuri PU medicina)

Toate diplomele eliberate absolvenţilor noştri sunt recunoscute la nivel european.

 

MEDICINĂ DENTARĂ

oferă 2 programe de studii de licenţă:

 • Medicină dentară – 360 ECTS – studii universitare cu durata de 6 ani
 • Tehnică dentară – 180 ECTS – studii universitare cu durata de 3 ani

Absolvenții specializărilor oferite de către Facultatea de Medicină Dentară își pot continua studiile universitare la nivel de:

Masterat, (link la Masterate Medicina dentara)

Doctorat (link la scoala doctorala)

Cursuri postuniversitare (link la cursuri PU medicina)

Rezidentiat (link la rezidentiat)

 

FARMACIE

Facultatea de Farmacie oferă programe de studii de licență, master, doctorat, rezidențiat, formare profesională continuă.

 

În cadrul programelor de studii la nivel de licenţă sunt oferite două specializări:

 • Farmacie – 300 ECTS – studii universitare cu durata de 5 ani
 • Nutriţie şi Dietetică – 180 ECTS – studii universitare cu durata de 3 ani

 

Masterat

În cadrul Facultăţii de Farmacie sunt organizate 5 masterate, cu durata studiilor de 1 sau 2 ani.

(Link la masterate farmacie)

 

Doctorat

Absolvenții specializării Farmacie a Facultăţii de Farmacie se pot înscrie la studii doctorale imediat după absolvirea facultăţii. Absolvenţii specializării de Nutriţie şi Dietetică trebuie să urmeze mai întâi un program de master pentru a se înscrie la doctorat.

(link la scoala doctorala)

 

Rezidenţiat

În cadrul Facultăţii de Farmacie se oferă posibilitatea specializării prin rezidenţiat, formă specifică de învăţământ postuniversitar, care asigură pregătirea necesară pentru obţinerea titlului de farmacist specialist în două specializări: Farmacie clinică şi Laborator farmaceutic. La programele de studii de rezidenţiat se pot înscrie absolvenţii specializării Farmacie.

(link la rezidentiat)

 

Educaţia continuă

Oferta de cursuri postuniversitare este adaptată solicitărilor farmaciștilor practicieni, fiind actualizată anual

(link la cursuri PU farmacie)