Numărul de locuri disponibile pentru transfer la Facultatea de Medicină – anul universitar 2023-2024

 

Numărul de locuri disponibile pentru transfer la Facultatea de Medicină, pentru anul universitar 2023-2024, este următorul:

Anul de studiu 2023- 2024Număr locuri
Medicină linia română – anul II3
Medicină linia română  – anul III5
Asistență medicală generală  – anul II5
Asistență medicală generală  – anul III5
Balneofiziokinetoterapie și recuperare  – Anul II5

 

Dosarul de transfer va fi depus online între 01.09 – 12.09.2023, la adresa de email menționată mai jos în acest anunț. 

  

Acte necesare pentru depunerea dosarului de transfer de la o facultate din afara UMF Cluj spre Facultatea de Medicină:

 1. Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine solicitantul;
 2. Planul de învăţământ;
 3. Programa analitică;
 4. Certificat de competență lingvistică, după caz;
 5. Certificat medical;
 6. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare din instituția din care provine, contrasemnată de decanul facultății respective;
 7. Scrisoare de motivație;
 8. Aviz psihologic cu teste specifice pentru Facultatea de Medicină
 9. Adeverință care să ateste dacă studentul a beneficiat sau nu de bursă, anii universitari – semestre și categoria acesteia, și mențiunea dacă a avut sau nu a avut aplicate sancțiuni pe perioada studiilor.
 10. Cerere
 11. Dovada plății taxei de transfer

 

În legătură cu pct.8, aviz psihologic, pentru evaluarea psihologică candidații vor prezenta un aviz psihologic, obținut de la un psiholog din afara universității care să includă o descriere a personalității.

În plus, candidații vor avea un interviu online privind orientarea în carieră în cadrul Centrului de Consiliere pentru Carieră. Interviurile se vor desfășura strict în perioada 4-12 septembrie 2023 de luni până vineri, cu programare prealabilă pe adresa psychology@elearn.umfcluj.to.

 

În legătură cu pct. 11, Taxe de transfer,   taxa de transfer de la alte universități la U.M.F. „ Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca  este 500 lei. Taxa de transfer poate fi plătită prin virament bancar în contul:

 

BENEFICIAR

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU”

COD FISCAL: 4288047;

BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ

ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

REPREZENTAND: taxa transfer la UMF pentru NUME STUDENT, FACULTATE Este foarte importantă menţionarea persoanei pentru care se plăteste taxa, care poate fi diferită de cel care plăteste.

 

Toate documentele se trimit în format electronic pe adresa de email:   transfer.medicina@elearn.umfcluj.ro

 

Rezultatele vor fi comunicate în data de 22.09.2023.

 

! IMPORTANT

 • La Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Facultatea de Medicină, se pot transfera studenții unor instituții de învățământ superior de stat acreditate, din aceeași ramură de știință ţinând cont de compatibilitatea specializărilor, de planurile de învăţământ și de aplicarea Ghidului ECTS conform Legii Educației nr. 1/2011 și a Cartei universitare în vigoare.
 • Se pot transfera la Facultatea de Medicină doar studenți integraliști (fără examene restante).
 • Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă  media generală minim 9,00.
 • În interiorul Universității de Medicină și Farmacie Cluj, transferul se poate face de la un program de studiu cu un număr mai mare de credite ECTS la unul cu un număr mai mic de credite ECTS (și nu invers) conform Cartei UMFIH.
 • Candidaţii declarați admişi în urma concursului de admitere și ulterior înmatriculați la programe de studiu cu același număr de credite ECTS, vor putea schimba programul de studiu, doar în baza unui nou examen de admitere.

 

Date de contact: Secretar șef facultate, Andrea Boleman, Telefon: 0374834114