Informare referitoare la primele de carieră didactică

Informare privind punerea in aplicare a prevederilor ORDONANȚEI DE URGENȚĂ NR. 58/12.06.2023 (emitent Guvernul României) și a ORDINULUI NR. 3956/18.10.2023 (emitent Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene)

Vă informăm că, în urma demersurilor efectuate de către universitatea noastră, cu privire la primele de carieră didactică și primele de carieră profesională de care vor beneficia salariații universității, au fost recepționate plicurile nominale care conțin cardurile pentru personalul didactic de predare și didactic auxiliar.

  • Veți putea ridica plicurile cu cardurile de la casieria universității (str. L. Pasteur nr. 4, parter) în perioada 27.10.2023  – 31.10.2023,  în intervalul orar 8.00 – 15.00 în zile lucrătoare.
  • Vă rugăm să aveți asupra dumneavoastră cartea de identitate.
  • Vă rugăm să respectați întocmai pașii privitori la instrucțiunile de activare a cardului.
  • Alimentarea cardului cu valoarea de 1500 lei net (prima de carieră didactică – venit neimpozabil) va fi efectuată după transmiterea de către universitate a listelor prin care se confirmă primirea cardului de către toți salariații.

Precizăm că beneficiază de această primă cadrele didactice care deţin gradul didactic de conferenţiar, şef de lucrări/lector şi asistent universitar, precum şi personalul didactic auxiliar, aflat în activitate în anul universitar 2022-2023.

 Menționăm că prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

  • cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
  • cheltuieli pentru echipamente IT;
  • cheltuieli privind cărţi de specialitate, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
  • un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice.

Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranşă, respectiv în luna octombrie 2023 şi va putea fi utilizată în anul şcolar 2023-2024.

Pentru orice detalii suplimentare vă rugăm să scrieți la adresa resurse@umfcluj.ro.

 

Modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate

Tip cheltuialăDocumente justificativeResponsabil furnizare documenteResponsabil colectare şi arhivare documente
(i) Cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestoraDiploma de absolvire/ participare la curs, în care se menţionează perioada de derulare a cursuluiBeneficiar final conform art. 2 lit. b) din  OUG 58/2023 –  cadre didactice din învățământul universitar de statU.M.F.Cluj-Napoca, Instituţia de învăţământ (unde beneficiarul final îşi desfăşoară activitatea) va conforma cu originalul copia documentului justificativ şi o va arhiva, fizic sau electronic.
Dovada plăţii la unitatea afiliatăUnitate emitentăUnitate emitentă
(ii) Cheltuieli pentru echipamente ITDovada plăţii la unitatea afiliatăUnitate emitentăUnitate emitentă
(iii) Cheltuieli privind cărţi de specialitate, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestoraDovada plăţii la unitatea afiliatăUnitate emitentăUnitate emitentă
(iv) Un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didacticeReferat semnat de către beneficiarul final, privind corelarea dintre produsul/ serviciul achiziţionat şi „nevoia didactică individuală specifică“, originalBeneficiar final conform art. 2 lit. a) şi b)U.M.F.Cluj-Napoca Instituţia de învăţământ (unde beneficiarul final îşi desfăşoară activitatea) va păstra originalul documentului justificativ şi îl va arhiva, fizic sau electronic.
Dovada plăţii la unitatea afiliatăUnitate emitentăUnitate emitentă

 

Director
Ec. dr. Valentin Mudura