Concurs privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe durată determinată

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe durată determinată.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea Învățământului Superior 199 / 2023, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică.

Dosarul de înscriere este format din: Dosarul de concurs și  Mapa de lucrări. Acesta se depun la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 – 15. Dosarul complet conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar de concurs, se depune personal.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați următorul link: https://umfcluj.ro/universitate/info-public/informatii/concursuri-publice/concurs-26583/