Common mistakes to avoid when applying for Horizon Europe funding

Stimate cadre didactice,

Stimați cercetători,

 

Trimiterea unei propuneri de proiect în cadrul Orizont Europa este o sarcină provocatoare care necesită o planificare atentă, o bugetare precisă și o colaborare fără probleme cu partenerii.
Pentru a vă ajuta să pregătiți o propunere de calitate vă rugăm să consultați link-ul:
Common mistakes to avoid when applying for Horizon Europe funding – European Commission (europa.eu)

Cu stimă
Echipa DepCDI