Anunț sesiune de transferuri la Facultatea de Medicină Dentară

Pentru anul universitar 2023-2024 sesiunea de transferuri la Facultatea de Medicină Dentară are loc între 01.09.2023 – 12.09.2023, ora 12, online la adresa: transfer.meddent@elearn.umfcluj.ro.

Rezultatele vor fi communicate în data de 22.09.2023

 

Documentele necesare la dosarul de transfer sunt:

 1. Cerere tip;
 2. Situația școlară semnată de conducerea facultății din care provine;
 3. Planul de învăţământ;
 4. Programa analitică;
 5. Certificat de competență lingvistică, după caz;
 6. Certificat medical conform specificului programului de studiu;
 7. Scrisoare de recomandare din partea unui cadru didactic de predare, contrasemnată de decanul facultății;
 8. Scrisoare de motivație;
 9. Aviz psihologic cu teste specifice pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie;
 10. Adeverință care să ateste dacă studentul a beneficiat sau nu de bursă, anii universitari – semestre și categoria acesteia, și mentiunea daca a avut sau nu a avut aplicate sancțiuni pe perioada studiilor.

 

Important: Se pot transfera la Facultatea de Medicină Dentară studenți integraliști (fără examene restante). Pentru evaluarea dosarului candidatul trebuie să aibă media generală minim 8,50.

La Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se pot transfera studenții unor instituții de învățământ superior de stat acreditate, conform Legii Educației nr. 1/2011 și a Cartei universitare în vigoare.

 

Toate documentele se depun online!

 

Taxa de transfer este cea stabilită în Anexa – Taxe 2023:

 • Taxă de transfer de la alte universități la U.M.F. „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca – 500 lei

 

Taxa de transfer poate fi plătită prin virament bancar în contul:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,IULIU HAŢIEGANU”
COD FISCAL: 4288047;
BANCA BENEFICIARULUI : TREZORERIA CLUJ
ADRESA BENEFICIARULUI: Str. Victor Babes, Nr.8, Cluj-Napoca, România
CONT IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX

REPREZENTAND: taxă transfer la UMF pentru NUME STUDENT, FACULTATE. Este foarte importantă menţionarea persoanei pentru care se plătește taxa, care poate fi diferită de cel care plătește.

 

Numărul de locuri disponibile pentru transfer la Facultatea de Medicină Dentară, secțiile Medicină Dentară și Tehnică Dentară pentru anul universitar 2023-2024, este următorul:

Nr. crt.Programul de studiiAnul de studiiNumărul de

locuri disponibile

1Medicină Dentară în limba română 

2

 

2

2Tehnică Dentară 

2

 

2

 

Date de contact:

Secretar-șef Facultate,
Alexandra Tolnai
Telefon: 0374834115