Anunț demarare proiect PNRR – CF36

Stimați membri ai comunității academice,

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca anunță demararea proiectului „Translational research targeting fibrosis regression, endothelial dysfunction reversal and hepatocytes regeneration in advanced liver diseases-3RE-VALID”.

Proiect co-finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în cadrul pe Componentei 9 – Suport pentru sectorul privat și CDI (cercetare, dezvoltare și inovare), Investiție (I8) – Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare (PNRR-III-C9-2022-I8), Cererea de Finanțare cu nr. 36 / 14.11.2022, Contract de finanțare nr. 760064 / 23.05.2023.

Informații suplimentare se regăsesc în anexă.

Cu deosebită considerație,

Echipa DepCDI