Concurs ocupare posturi didactice și de cercetare vacante, pe durată nedeterminată, etapa II, an universitar 2023-2024

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare, vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 143/30.04.2024.

Concursul privind ocuparea posturilor didactice vacante se desfășoară în conformitate cu Legea Învățământului Superior 199 / 2023, H.G. nr. 1339 din 2023 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică, al universității.

 Dosarul de înscriere este format din: Dosarul de concurs și  Mapa de lucrări. Acesta se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 – 14. Dosarul complet conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar de concurs, se depune personal.