Concurs privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe durată determinată – etapa 2

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor de asistent universitar pe durată determinată

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea Învățământului Superior 199 / 2023, H.G. nr. 1339 din 29 decmebrie 2023 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică, al universității.

 Dosarul de înscriere este format din Dosarul de concurs și  Mapa de lucrări, se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 – 14, personaldoar în formă completă (dosar de concurs + mapă de lucrări), conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar de concurs.