Examen de promovare în cariera didactică, etapa I, an universitar 2023-2024

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea examenului de promovare în cariera didactică, în baza avizului obținut de la Ministerul Educaţiei.

Examenul de promovare în cariera didactică se desfășoară în cu Legea Învățământului Superior 199 / 2023, H.G. nr. 902 / 2018 privind aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învăţământul superior și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică, al universității.

Dosarul de înscriere este format din: Dosarul de concurs și  Mapa de lucrări. Acesta se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 – 14. Dosarul complet conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar de concurs, se depune personal.