Facultatea de Farmacie – Departamentul 2

Director departament

Prof. Univ. Dr. Felicia Loghin
Telefon: +40(374)834410
E-mail: floghin@umfcluj.ro
Adresa Str. L.Pasteur nr. 6A, et 3
400349 Cluj-Napoca, Cluj, Romania

Secretariat

Telefon: +40(374)834818
E-mail: – 

 

Departamentul 2 al Facultăţii de Farmacie cuprinde două discipline fundamentale (Chimie generală și anorganică și Chimie fizică) şi trei discipline de specialitate (Chimie Terapeutică, Farmacologie, Fiziologie, Fiziopatologie și Toxicologie), totalizând un număr de 22 de cadre didactice şi 5 cadre didactice auxiliare.

În cadrul disciplinelor sunt predate materii obligatorii și opționale cuprinse în planurile de învăţământ de la Facultatea de Farmacie, programele de studii Farmacie și Nutriţie-Dieteticǎ și de la Facultatea de Medicină Dentară. Disciplinele de specialitate fac parte din nucleul dur al disciplinelor farmaceutice care studiază acțiunea medicamentului, motiv pentru care în cadrul departamentului sunt organizate două masterate de cercetare, iar cadrele didactice din aceste discipline sunt implicate în activitățile cu rezidenții de la toate cele 4 specialități din domeniul Farmacie.

 

Consiliul Departamentului

  • Prof. Univ. Dr. Felicia Loghin
  • Prof. Univ. Dr. Dan Răzvan Rusu
  • Prof. Univ. Dr. Luminița Oprean
  • Prof. Univ. Dr. Mariana Palage
  • Prof. Univ. Dr. Cristina Mogoșan
  • Prof. Univ. Dr. Béla Kiss
  • Conf. Univ. Dr. Oliviu Voștinaru