Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Facultate

Facultatea de Farmacie asigură formarea de profesionişti si cercetători în domeniul farmaceutic, contribuind prin activităţi didactice si de cercetare, la dezvoltarea cunoştinţelor legate de medicament şi de utilizarea sa. Este o facultate care se remarcă la nivel naţional și internațional prin preocuparea constantă pentru asimilarea celor mai noi cunoştinţe şi a celor mai noi metode de învăţare, dar şi pentru integrarea în reţelele de formare şi de cercetare europene, absolvenţii săi găsindu-şi cu uşurinţă locul în structuri de cercetare sau profesionale internaţionale.