Cuvântul Decanului

Situată în inima Transilvaniei, Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca oferă programe de studiu de licență, master, rezidențiat și doctorat.

Pentru nivelul licență există două specializări: Farmacie (300 credite ECTS, 5 ani) și Nutriție – Dietetică (180 credite ECTS, 3 ani). Programul de studiu Farmacie se desfășoară în 3 limbi română, franceză și engleză, avem un număr mare de studenți internaționali ce au descoperit la noi a doua lor familie, schimburile interculturale fiind unul din proiectele organizațiilor studențești.

Există 6 progame de masterat ce se adresează tuturor absolvenților nivelului licență, toate desfașurându-se în limba română: Toxicologia medicamentului și a mediului;  Cosmetologie; Industrie farmaceutică; Farmacovigilența: monitorizarea siguranței medicamentelor; Științe farmaceutice aplicate, Nutriția și calitatea vieții.

Toate programele de studiu de licență și masterat sunt acreditate ARACIS.

Programele de rezidențiat oferă patru specialități absolvenților de farmacie: analize medico-farmaceutice de laborator (3 ani), farmacie clinică (3 ani), farmacie generală și industrie farmaceutică și cosmetică, acestea desfășurându – se în limba română.

Absolvenții noștri își pot continua activitatea de cercetare sub îndrumarea conducătorilor de doctorat activi.

Facultatea de Farmacie din Cluj formează adevărați profesioniști ai medicamentului prin curricula programelor de studiu ce oferă studenților cunoștiințele teoretice, abilitățile practice și competențele profesionale și transversale necesare.

Corpul didactic al Facultății de Farmacie este format la cea mai veche Școală de Farmacie din Transilvania, tot timpul deschis spre nou, modern și spre colaborări cu alte Facultăți de Farmacie europene sau internaționale. Transmitem permanent studenților dragostea față de profesia de farmacist care a fost, este și va fi o artă, susținută de iubirea de a-ți ajuta aproapele.

Speranțele pe care noi le punem în absolvenții noștri sunt foarte mari pentru că ei reprezintă semințe de viitor.

Vă invităm să descoperiți toate acestea ca parteneri ai Facultății de Farmacie din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca !

 

Decan Facultatea de Farmacie,

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Prof. dr. Gianina Cristina CRIȘAN