Analiza medicamentului

Disciplina Analiza Medicamentului

Sef de disciplina: Prof.Univ.Dr. Iuga Cristina-Adela
Adresa Str. Louis Pasteur nr. 6, etaj 2

Secretariat
Telefon: +40 374834823 interior 2823
E-mail: iugac@umfcluj.ro; iugac@elearn.umfcluj.ro

 

Disciplina a primit numele Analiza Medicamentului în anul 2008 când s-a realizat si armonizarea curriculară a disciplinei cu cele similare din uniunea europeană.

In cadrul disciplinei se asigură pregătirea de specialitate a studenților din anul IV prin intermediul a doua materii – Medicamente Biologice, cu 2 ore curs/1 oră lucrări practice/săptămână, respectiv a Metodologia cercetării științifice și Bioetică cu 1 oră curs/2 ore de lucrări practice/săptămână.

Studenții anului V beneficiază de pregătire de specialitate prin cursurile și lucrările practice de Analiza Medicamentului – 3 ore de curs/3 ore lucrări practice/săptămână.

De asemenea asigurăm pregătirea rezidenților prin module de specialitate în programele de rezidențiat – Farmacie Generală, Analize medico-farmaceutice de laborator și Farmacie Clinică.

Suntem implicați și în pregătirea studenților de la specializarea Nutriție și Dietetică, respectiv a masteranzilor din programele Nutriția și Calitatea Vieții și Toxicologia Medicamentului și Mediului.

 

Colectivul disciplinei

 

Sef de disciplina: Prof. Univ. Dr. Cristina Adela -Iuga
E-mail: iugac@umfcluj.roiugac@elearn.umfcluj.ro
Telefon: +40 374834823 interior 2823

Specializare:

 • Farmacist (1995);
 • master în Studiul și analiza Medicamentului (2001);
 • doctor în Științele Sănătății domeniul Farmacie (2003);
 • abilitare în domeniul Farmacie (2019);

Activitate didactică:

 • Titular al cursului și lucrărilor practice de Analiza Medicamentului în limba română;
 • Titularul modulelor Controlul Medicamentelor și Validarea Metodelor Analitice din cadrul programului de rezidențiat Analize medico-farmaceutice de laborator;
 • Titularul modulului Controlul Medicamentului din cadrul programului de rezidențiat Farmacie Generală;
 • Activitate profesională: Farmacist primar în specializarea farmacie generală;
 • Farmacist primar în specializarea laborator farmaceutic;

Activitate stiințifică:

Principalele domenii de interes: controlul calității formelor farmaceutice (cu principii active de sinteză sau biologice) prin tehnici avansate de analiză; descoperire și validare de biomarkeri de diagnostic și răspuns la terapie prin proteomică și metabolomică bazate pe spectrometria de masă;

 

Conf. Univ. Dr. Rus Lucia Maria
E-mail: lucia.rus@umfcluj.ro ; lucia.rus@elearn.umfcluj.ro
Telefon: +40 374834823 interior 2823

Specializare:

 • Farmacist;
 • master în Studiul și analiza Medicamentului;
 • doctor în Științele Sănătății Domeniul Farmacie;

Activitate didactică:

 • Titular al cursului și lucrărilor practice de Metodologia Cercetării Științifice și Bioetică liniile română și franceză;
 • Titular al cursului și a lucrărilor practice de Metodologia Cercetării Științifice, specializarea Nutriție și Dietetică;
 • Titular al modulului Metodologia Cercetării Științifice Medicale din cadrul programului de rezidențiat Farmacie Clinică;
 • Titular al modulului Metodologia Cercetării Științifice Medicale și Farmaceutice din cadrul programului de rezidențiat Analize medico-farmaceutice de laborator;
 • Titular al modulului Informatică aplicată din cadrul programului de rezidențiat Farmacie Generală;

Activitate profesională: Farmacist specialist în farmacie de laborator

Activitate stiințifică:

Principalele domenii de interes: metode termice de analiză (TGA, DSC) aplicate în etapa de preformulare a medicamentelor; etica cercetării științifice în domeniul biomedical;

 

Conf. Univ. Dr. Hegheș Simona-Codruța
E-mail: cmaier@umfcluj.ro
Telefon: +40 374834823 interior 2823

Specializare:

 • Farmacist (2001);
 • master în Studiul și analiza Medicamentului (2004);
 • doctor în Științele Sănătății domeniul Farmacie (2008)

Activitate didactică:

 • Titular al cursului și lucrărilor practice Medicamente Biologice la liniile română și franceză;
 • Titular al cursului Tehnici avansate de analiza alimentelor, masteratul Nutriția și calitatea vieții;
 • Titular al cursului Metode instrumentale moderne aplicate în analiza toxicologică;
 • Titular al modulului Controlul Medicamentului din cadrul programului de rezidențiat Farmacie Generală;

Activitate profesională:

 • Farmacist primar în farmacie generală (2009);
 • Farmacist specialist în laborator farmaceutic (2008);

Activitate stiințifică:

Principalele domenii de interes: evaluarea calității și stabilității formelor farmaceutice prin metode separative de analiza, în special GC-MS și LC/MS; tehnici analitice aplicate in analiza extractelor vegetale; tehnici analitice aplicate în metabolomică.

 

Șef Lucrări Dr. Alina Uifălean
E-mail: alina.uifalean@umfcluj.ro ; alina.uifalean@elearn.umfcluj.ro
Telefon: +40 374834823 interior 2823

Specializare:

 • Farmacist (2011);
 • Master în Studiul și analiza Medicamentului (2013);
 • doctor în Științele Sănătății domeniul Farmacie (2016);

Activitate didactică:

 • Titular al cursului și lucrărilor practice Analiza Medicamentului în limba franceză;
 • Titular al cursului opțional Evaluarea analitică a biomarkerilor;
 • Titular al cursului Tehnici avansate de analiza alimentelor, masteratul Nutriția și calitatea vieții;

Activitate profesională: Farmacist specialist în laborator farmaceutic (2016)

Activitate stiințifică:

Principalele domenii de interes: evaluarea calității și stabilității formelor farmaceutice prin metode separative de analiza, în special GC-MS și LC/MS aplicate în metabolomică. Investigarea mecanismului de acțiune al xenobioticelor asupra metabolismului celular, identificarea și reconstructia căilor de semnalizare utilizând tehnologii specifice de metabolomică.