Farmacie clinică

Disciplina Farmacie clinică

Sef de disciplina: Conferențiar dr. Adina Popa
Adresa: Str. Ion Creangă, nr. 12, et. III
Telefon: 0374834843

 

Cursurile și lucrările practice ale disciplinei de Farmacie clinică oferă studenților și farmaciștilor rezidenți posibilitatea de a dobândi competențe necesare pentru:

 • asigurarea unui regim terapeutic eficace și sigur pentru pacient, prin identificarea, prevenirea și rezolvarea problemelor legate de terapia medicamentoasă;
 • consilierea și educarea pacientului în scopul utilizării adecvate a medicamentelor și a altor produse de sănătate

Activitatea didactică se caracterizează printr-o abordare bazată pe participarea activă a studenților, utilizarea tehnologiei informației și accesul la cele mai noi surse de informare obiective. Lucrările practice desfășurate în cadrul programului de licență și stagiile în farmacii și secții clinice în cadrul programului de rezidențiat în specialitatea Farmacie clinică, contribuie la inițierea în viața profesională și permit dezvoltarea competențelor specifice și transversale necesare farmacistului pentru o colaborare eficientă cu pacientul și cu ceilalți profesioniști din domeniul sănătății.

Activitatea de cercetare a disciplinei vizează obiectivele generale ale farmaciei clinice și ale asistenței farmaceutice (pharmaceutical care), respectiv optimizarea terapiei pacientului.

 • Program de licență – cursuri și lucrări practice
  • Farmacie clinică și farmacoterapie (materie obligatorie, anul 5 sem I)
  • Asistență farmaceutică (materie obligatorie, anul 5 sem II)
  • Consilierea în farmacie și comunicarea cu pacientul-curs integrat (materie obligatorie, anul 5 sem II)
  • Farmacoterapie geriatrică (materie opțională/facultativă, anul 5 sem I)
  • Farmacistul și utilizarea corectă a medicamentelor (materie opțională/facultativă, anul 2 sem I)
 • Program de rezidențiat – specialități Farmacie clinică și Farmacie generală

 

Colectivul disciplinei

 

Sef de disciplina: Conferențiar dr. Adina Popa
E-mail: apopa@umfcluj.ro
Telefon: 0374834843

Specializare:

 • Farmacist primar Farmacie clinică
 • Farmacist specialist Farmacie generală

Activitate didactică:

 • Program de licență
  • Curs Farmacie clinică și Farmacoterapie
  • Curs Asistență farmaceutică
  • Curs Farmacistul și utilizarea corectă a medicamentelor
 • Program de rezidențiat
  • Cursuri și stagii conform curriculei de pregătire în specialitatea Farmacie clinică (Farmacia clinică în spital şi în farmacia de comunitate, Farmacoterapie, Farmacoterapie şi farmacoepidemiologie -partea a II-a, Comunicarea cu pacientul, Farmacie clinică) și Farmacie generală (Farmacie clinică, Comunicare și consilierea pacientului)
 • Cursuri postuniversitare pentru farmaciști

Activitate stiințifică: Domenii de preocupare – evaluarea modului de prescriere şi utilizare a medicamentelor (medicamente cardiovasculare, antibiotice, la pacienţi vârstnici, în pediatrie, în spital, în asistenţa primară de sănătate), evaluarea clinică şi farmacocinetică a interacţiunilor medicamentoase, evaluarea aderenței la tratament.

 

Șef de lucrări dr. Corina Briciu
E-mail: Briciu.Corina@umfcluj.ro

Specializare: Farmacist primar Farmacie clinică

Activitate didactică:

 • Program de licență
  • Curs Farmacie clinică și Farmacoterapie
  • Lucrări practice Farmacie clinică și Farmacoterapie
  • Curs opțional Farmacoterapie geriatric
 • Program de rezidențiat
  • Stagii de pregătire în specialitatea de Farmacie clinică (Studiul clinic al medicamentului, Farmacoepidemiologie)

Cursuri postuniversitare pentru farmaciști

Activitate stiințifică: Domenii de preocupare – studiul interacțiunilor medicamentoase, evaluarea modului de prescriere a medicamentelor, evaluarea aderenței la tratament.

 

Asistent universitar drd. Iulia Rus
E-mail: rus.iulia@umfcluj.ro

Specializare: Farmacist specialist Farmacie Clinică

Activitate didactică:

 • Program de licență
  • Lucrări practice Farmacie clinică și Farmacoterapie;
  • Lucrări practice Consilierea în Farmacie și Comunicarea cu pacientul;
 • Program de rezidențiat
  • Stagiu de pregătire în specialitatea Farmacie Generală (Stagiu de comunicare și consiliere în farmacie)

Activitate stiințifică: Domenii de preocupare – studii clinice de evaluare a farmacoterapiei în diferite specialități medicale, noi tehnici de comunicare și consiliere a pacientului, colaborare în proiecte de cercetare științifică alături de colectivul disciplinei de Chimie analitică și analiză instrumentală.