Farmacologie, Fiziologie, Fiziopatologie

Disciplina Farmacologie, Fiziologie și Fiziopatologie

Sef de disciplina: Prof. Dr. Hab. Mogoșan Cristina Ionela
Adresa: Str. L Pasteur nr. 6A, etaj 1

Secretariat
Petrișor Monica – laborant
Telefon: 0374834842

 

Obiective: Cunoașterea medicamentului din punct de vedere farmacologic și al contextului fiziologic și fiziopatologic în care acesta poate interveni. Dobândirea unor noțiuni de bază de Anatomie-Fiziologie și Fiziopatologie și aplicarea lor la discipline de specialitate, inclusiv Farmacologie. Cunoașterea claselor de medicamente, a eficacității și siguranței lor, pentru a le putea utiliza într-un context clinic dat.

Importanța: Disciplinele predate sunt esențiale pentru formarea farmacistului ca profesionist în domeniul medicamentului. Nutriționistul dobândește noțiunile de bază necesare abordării pacientului în întregul său context fiziologic, patologic și terapeutic.

Pentru specializarea Farmacie disciplinele sunt: Anatomie- Fiziologie generală anul I sem I, Fiziopatologie anul II sem II și Farmacologie anul III sem II, respectiv anul IV sem I și II. La acestea se adaugă disciplinele opționale Variabilitatea genetică în farmacologie anul V și Introducere în farmacoepidemiologie și farmacoeconomie anul IV.

Pentru specializarea Nutriție și dietetică disciplinele sunt: Fiziologie anul I sem I, Fiziopatologie an I sem II și Farmacologie anul III sem I.

Activitatea didactică pentru specializarea Farmacie (nivel licență) se desfășoară și în limba franceză.

Activitatea de la nivelul licență se completează cu coordonarea și activitatea de predare în cadrul masteratului Farmacovigilența-monitorizarea siguranței medicamentelor și cea de îndrumare a rezidenților din specializările Farmacie clinică, Farmacie generală, Analize medico-farmaceutice de laborator.

 

Colectivul disciplinei

Sef de disciplina: Prof. Dr. Hab. Mogoșan Cristina Ionela
E-mail: cmogosan@umfcluj.ro
Telefon: 0374834842

Specializare: Farmacist primar Farmacie clinică

Activitate didactică:

 • Titularul cursurilor de Anatomie-Fiziologie generală an I RO, Fiziopatologie an II RO, Farmacologie an III, sem II RO, Farmacologie an IV, sem I RO;
 • Cadru didactic și directorul programului de masterat Farmacovigilența-monitorizarea siguranței medicamentelor.
 • Îndrumător al unor stagii de rezidențiat în specializările Farmacie clinică, Farmacie generală.
 • Coordonator de cursuri post-universitare.

Activitate profesională:

Farmacist primar Farmacie clinică, activități de formare și informare a farmaciștilor, participare în comisii de admitere la rezidențiat și pentru obținerea titlului de farmacist specialist

Activitate stiințifică:

 • Conducător de doctorat
  Studii de farmacologie experimentală (efecte antiinflamatoare, analgezice, diuretice, cardio-vasculare)
  Studii de siguranță și utilizare a medicamentelor

 

Conf. Dr. Voștinaru Oliviu
E-mail: oliviu.vostinaru@umfcluj.ro
Telefon: 0374834842

Specializare: Farmacist primar Farmacie generală

Activitate didactică:

 • Titularul cursurilor de Farmacologie an IV-linia franceză, Farmacologie IV RO-sem II, Farmacologie ND an III.
 • Îndrumător de stagiu de rezidențiat în specializarea Farmacie generală.
 • Colaborator cursuri post-universitare.

Activitate profesională:

Farmacist primar Farmacie generală, activități de formare continuă a farmaciștilor, participare în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de farmacist de spital

Activitate stiințifică:

 • Studiul acţiunii diuretice, antiinflamatoare, analgezice şi antispastice a unor substanţe de origine naturală sau de sinteză;
 • Studiul efectelor biologice ale unor sisteme nanostructurate cu antioxidanţi

 

Conf. Dr. Ghibu Morgovan Steliana Mihaela
E-mail: steliana.ghibu@umfcluj.ro

Telefon: 0374834842

Specializare: Farmacist specialist Farmacie clinică

Activitate didactică:

 • Lucrări practice de Anatomie-Fiziologie generală anul I Farmacie, liniile română şi franceză şi lucrări practice de Farmacologie anul IV Farmacie, liniile română şi franceză.
 • Curs de Anatomie-Fiziologie generală anul I Farmacie, linia franceză, curs de Fiziologie şi curs de Fiziopatologie anul I, specializarea Nutriţie şi Dietetică.
 • Îndrumător de stagiu de rezidențiat în specializarea Analize medico-farmaceutice de laborator

Activitate profesională:

 • Farmacist specialist Farmacie clinică.
 • Colaborator la programele de educaţie farmaceutică continuă.
 • Participare în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de farmacist de spital.

Activitate stiințifică:

Studiul acţiunii unor compuşi naturali sau de sinteză (acidul alfa-lipoic) în domeniul metabolismului (insulinorezistenţă, sindrom metabolic, obezitate), afecţiunilor cardiovasculare (proces de ischemie/reperfuzare cardiacă, cardiotoxicitate indusă de doxorubicină, insuficienţă cardiacă) şi al stresului oxidativ asociat acestor patologii.

 

Șef de lucrări Dr. Pop Cristina
E-mail: pop.cristina@umfcluj.ro ; cristina.pop.farmacologie@gmail.com

Specializare:

 • Farmacist specialist Farmacie clinică
 • Doctor în Științe medicale, specializarea Farmacie
 • Master în Toxicologia mediului și a medicamentului.

Activitate didactică:

 • Cursuri și lucrări practice cu studenții de la Facultatea de Farmacie: anul I (Anatomie-Fiziologie – lucrari practice), anul III (Farmacologie – lucrări practice și curs la secția franceză), anul IV (Farmacologie – lucrări practice), anul V (curs optional – Variabilitatea genetică în farmacologie).
 • Lucrări practice cu studenții de la specializarea Nutriție și Dietetică anul I (Fiziologie) și anul III (Farmacologie).
 • Lucrări practice în cadrul Masteratului de Farmacovigilență – monitorizarea siguranței medicamentului (Patologie medicală. Iatrogenoze).
 • Curs și stagii practice cu rezidenții de la specializarea Farmacie clinică (stagiul de Farmacoterapie și stagiul de Patologie).

Activitate profesională:

 • Farmacist specialist Farmacie clinică.
 • Participarea cu lucrări științifice la manifestări profesionale, participarea în comisii de supraveghere la examenul de rezidențiat.

Activitate stiințifică:

 • Studii privind farmacologia și fiziopatologia afecțiunilor cardiovasculare
  Studii privind educația în domeniul variabilității genetice în farmacologie

 

Șef lucr. Dr. Iaru Irina
E-mail: Cazacu.Irina@umfcluj.ro
Telefon: 0746229455

Specializare: Farmacist specialist Farmacie clinică

Activitate didactică:

 • Titularul cursului opțional Introducere în farmacoepidemiologie și farmacoeconomie anul IV, sem I.
 • Cadru didactic pentru lucrările practice de Farmacologie, Anatomie-Fiziologie generală și Fiziopatologie.
 • Cadru didactic in cadrul programului de masterat Farmacovigilența-monitorizarea siguranței medicamentelor.
 • Îndrumător al stagiilor de rezidențiat în specializările Farmacie clinică și Farmacie generală (stagii de Farmacoeconomie).

Activitate profesională:

 • Farmacist specialist Farmacie clinică, activități de informare a profesioniștilor în domeniul sănătății (medici, farmaciști)
 • Activități educaționale pentru pacienți (campanii de informare)

Activitate stiințifică:

 • Elaborarea de materiale științifice
 • Coordonator teze de licență și masterat
 • Cercetare științifică în domeniile Farmacovigilență, Farmacoepidemiologie și Epidemiologie clinică

 

Asist. univ. Dr. Anamaria Cristina
E-mail: anamaria.cristina@umfcluj.ro

Specializare: Farmacist specialist Farmacie clinică

Activitate didactică:

 • Lucrări practice de laborator – Anatomie-Fiziologie generală anul I, specializarea Farmacie și Nutriție și dietetică, secția română.
 • Lucrări practice de laborator – Farmacologie anii III-IV, specializarea Farmacie, secția română și franceză.
 • Stagiu practic de rezidențiat ”Farmacoterapie și interacțiuni medicamentoase„ – specializarea Farmacie generală.

Activitate profesională: Farmacist specialist-Farmacie clinică

Activitate stiințifică: Evaluarea potențialului biologic (antiinflamator, analgezic, etc.) al unor compuși de sinteză sau de origine vegetală.