Chimie generală şi anorganică

Disciplina Chimie Generală și Anorganică

Sef de disciplina: Profesor Dr. Luminița Oprean
Adresa Str. I. Creangă, nr.12, 400010 Cluj-Napoca, Romania

Secretariat
Telefon: +40 0374 834 853

 

Chimia generală și anorganică este o disciplină fundamentală care asigură baza teoretică şi practică a celorlalte discipline chimice fundamentale, dar și de specialitate, indispensabile în formarea profesională a farmacistului, nutriționistului și medicului.

Informațiile teoretice prezentate la curs sunt completate de cele de la lucrările practice și contribuie la dezvoltarea interesului pentru cunoaşterea şi cercetarea substanţelor şi proceselor chimice, stimularea gândirii analitice şi sintetice, deducerea algoritmului de rezolvare a problemelor şi interpretarea ştiinţifică a fenomenelor care însoţesc transformările chimice.

 • Ofertă educațională la nivel de licență:
  • Chimie generală și chimie anorganică, an 1, specializarea Farmacie, secțiile română și franceză, semestrul 1 și 2, cursuri / lucrări practice
  • Chimie generală, an 1, specializarea Nutriție și Dietetică, secția română, semestrul 1, curs
  • Noțiuni fundamentale de chimie, an 1, specializarea Medicină generală, secția franceză, semestrul 1, curs / lucrări practice
  • Implicații biomedicale ale compușilor anorganici – curs opțional, an 2, specializarea Farmacie, secția română, semestrul 2
 • Coordonare lucrări de licență și doctorat

 

Colectivul disciplinei

 

Sef de disciplina: Profesor Dr. Simona Luminița Oprean
Email: loprean@umfcluj.ro
Telefon: +40 0374 834 854

Specializare:

 • Doctor în Chimie
 • Farmacist primar Laborator farmaceutic
 • Master în Studiul şi analiza medicamentului

Activitate didactică:

 • Titular curs și lucrari practice Chimie generală și anorganică, specializarea Farmacie, secțiile română și franceză
 • Titular curs și lucrari practice Noțiuni fundamentale de chimie, specializarea Medicină generală, secția franceză
 • Coordonator lucrări de licență
 • Redactare cărți / capitole cărți de uz didactic

Activitate profesională:

 • Cadru didactic universitar la UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (2007–prezent profesor, 2003-2007 conferenţiar, 1998-2003 şef lucrări, 1994-1998 asistent universitar, 1991-1994 preparator)
 • Farmacist stagier la Institutul Oncologic Cluj-Napoca, Farmacia nr. 90, Farmacia Clinicilor Universitare (1.12.1990 – 15.02.1991)
  Activitate stiințifică: – Sinteza, caracterizarea fizico-chimică și structurală a unor compuși coordinativi ai metalelor tranziționale
 • Evaluarea activității biologice (antitumorală, antibacteriană, antioxidantă) a unor produși naturali și de sinteză
 • Redactarea de articole științifice și implicarea în proiecte de cercetare

 

Profesor Dr. Adriana Corina Hangan
E-mail: acomsa6@yahoo.com , corina.hangan@umfcluj.ro
Tel: +40 0374 834 853

Specializare:

 • Profesor abilitat Domeniul de doctorat Farmacie
 • Doctor în Științe medicale, Domeniul Farmacie
 • Farmacist primar Farmacie Generală
 • Farmacist specialist Laborator farmaceutic

Activitate didactică:

 • Titular curs Chimie generală și anorganică, specializarea Farmacie, secția română
 • Titular curs Chimie generală, specializarea Nutriție și Dietetică
 • Titular lucrări practice Chimie generală și anorganică, specializarea Farmacie, secțiile română și franceză
 • Titular lucrări practice Noțiuni fundamentale de chimie, specializarea Medicină generală, secția franceză
 • Coordonator lucrări de licență
 • Redactare cărți / capitole cărți de uz didactic

Activitate stiințifică:

 • Sinteza și caracterizarea fizico-chimică a unor compuși organici și complecși ai acestora cu diferiți ioni metalici
 • Evaluarea activității biologice (antitumorală, antibacteriană, antioxidantă) a unor produși naturali și de sinteză
 • Redactarea de articole științifice și implicarea în proiecte de cercetare
 • Conducător de doctorat

 

Șef lucrări Dr. Andreea Elena Bodoki
E-mail: abota@umfcluj.ro
Telefon: +40 0374 834 853

Specializare:

 • Doctor în Științe medicale, Domeniul Farmacie
 • Farmacist specialist Laborator farmaceutic
 • Master în Studiul şi analiza medicamentului

Activitate didactică:

 • Titular curs Chimie generală și anorganică, specializarea Farmacie, secția franceză
 • Titular lucrări practice Chimie generală și anorganică, specializarea Farmacie, secțiile română și franceză
 • Titular curs Noțiuni fundamentale de chimie, specializarea Medicină generală, secția franceză
 • Titular lucrări practice Noțiuni fundamentale de chimie, specializarea Medicină generală, secția franceză
 • Coordonator lucrări de licență
 • Redactare cărți / capitole cărți de uz didactic

Activitate stiințifică:

 • Sinteza, caracterizarea fizico-chimică și evaluarea activității biologice a unor compuși organici și complecși ai metalelor tranzitionale cu acțiune antitumorală, antibacteriană
 • Sinteza și caracterizarea de sisteme nanostructurate ca platforme de livrare la țintă a unor compuși biologic activi
 • Sinteza și caracterizarea de polimeri imprimați molecular pentru analiza de compuși de interes pentru domeniul biomedical sau ca platforme de livrare la țintă a unor compuși biologic activi
 • Redactarea de articole științifice și implicarea în proiecte de cercetare

 

Șef lucrări Dr. Tamara Liana Topală
E-mail: topala.liana@umfcluj.ro
Telefon: +40 0374 834 853

Specializare:

 • Doctor în Științe medicale, Domeniul Farmacie
 • Master în Studiul şi analiza medicamentului

Activitate didactică:

 • Titular curs Chimie generală, specializarea Nutriție și Dietetică
 • Titular curs Implicaţii biomedicale ale compuşilor anorganici, specializarea Farmacie, secţia română
 • Titular lucrări practice Chimie generală și anorganică, specializarea Farmacie, secția română
 • Coordonator lucrări de licență
 • Redactare cărți / capitole cărți de uz didactic

Activitate stiințifică:

 • Sinteza, caracterizarea fizico-chimică și evaluarea activității biologice a unor compuși organici și complecși ai metalelor tranzitionale cu acțiune antitumorală
 • Caracterizarea structurală a unor nanoparticule de polimeri biocompatibili ce înglobează substanţe medicamentoase antitumorale sau antibacteriene
 • Sinteza, caracterizarea fizico-chimică şi evaluarea activităţii antitumorale a nanoparticulelor de oxid de fier funcţionalizate cu polimeri biocompatibili
 • Redactarea de articole științifice și implicarea în proiecte de cercetare