Chimie fizică

Disciplina de Chimie Fizica

Șef de disciplina: Prof. Dr. Rusu Dan Razvan
Adresa: Pasteur 6

Secretariat
Telefon: 0750 774 407
E-mail: drusu@umfcluj.ro

 

Disciplina de Chimie Fizică face parte din Departamentul II al Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Chimia Fizică prezintă un rol deosebit în sinteza, caracterizarea structurală, fizico-chimică şi biologică, în evaluarea stabilităţii cinetice şi termice a unor substanţe medicamentoase.

Medicamentele nou preparate sunt examinate cu ajutorul unei palete largi de tehnici fizico-chimice de investigare a structurii şi proprietăţilor compuşilor sintetizaţi:

 • metode spectrale: UV-VIS, FT-IR/Raman, RMN multinuclear, RES
 • metode imagistice: SEM, TEM, AFM și microscopie de fluorescenţă
 • difracţie de raze X pe monocristal
 • voltametrie ciclică, electroforeză capilară, măsurători de susceptibilitate magnetică, conductibilitate electrică, analiză elementală, analiză termică (DSC și TGA), etc.

 

Colectivul disciplinei

 

Sef de disciplina: Prof. Dr. Dan Razvan Rusu
E-mail: drusu@umfcluj.ro
Telefon: 0740 001789

Specializare:

 • Masterat în Farmacie, 2004, Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania
 • Doctorat în Chimie 2002, Universitatea „Babes-Bolyai” , Cluj-Napoca, Romania
 • Masterat în Chimie, 1995, Universitatea „Babes-Bolyai” , Cluj-Napoca, Romania
 • Diploma de Inginer Chimist 1994, Universitatea „Babes-Bolyai” , Cluj-Napoca, Romania

Activitate didactică:

 • Chimie Fizica an I-linia romana, curs si lucrari practice
 • Chimie Fizica an II-linia romana, curs si lucrari practice
 • Chimie Fizica an I-linia franceza, curs si lucrari practice
 • Chimie Fizica an II-linia franceza, curs si lucrari practice

Activitate stiințifică:

 1. Sinteza, caracterizarea structurală şi fizico-chimică, evaluarea stabilităţii cinetice şi termice a unor substanţe medicamentoase
 2. Sinteza şi caracterizarea fizico-chimică de complecşi ai metalelor tranziţionale cu liganzi bioactivi (aminoacizi, β-dicetone, hidrazide, substanţe medicamentoase)
 3. Sinteza şi caracterizarea structurală, fizico-chimică şi biologică a polioxometalaţilor cu activitate antivirală, antitumorală, antibacteriană şi antimicrobiană şi elucidarea mecanismului prin care aceşti compuşi îşi manifestă această activitate; designul unor structuri supramoleculare cu cavităţi nanometrice

 

 

Șef de lucrări Dr. Felecan Ioana Daniela
E-mail: ifelecan@umfcluj.ro

Specializare:

 • Farmacist specialist – Farmacie generală
 • Farmacist specialist – Laborator farmaceutic
 • Master – Studiul și analiza medicamentului, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
 • Doctor în Științe Medicale, domeniul Farmacie – UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
 • Competență – „Managementul serviciilor de sănătate”

Activitate didactică:

 • Chimie Fizică an I și II – linia franceză, curs și lucrări practice
 • Sănătate publică și politici de sănătate an V – linia română, linia franceză

Activitate stiințifică:

 • Determinări calitative şi cantitative ale substanţelor farmaceutice din amestecuri complexe prin metode spectrofotometrice şi cromatografice;
 • Studii cinetice de determinare a stabilităţii substanţelor de interes farmaceutic în diferite medii;
 • Determinarea profilului fizico-chimic (solubilitate în apă, lipofilie, pKa) al moleculelor nou sintetizate cu scopul de a identifica compuşi biologic activi cu biodisponibilitate crescută;
 • Sănătate publică, politici de sănătate;
 • Politica medicamentului, farmacoeconomie;
 • Promovarea sănătății, educație pentru sănătate.

 

Asist. Dr. Roxana-Diana Pasca
E-mail: roxana.pasca@umfcluj.ro
Telefon: 0741202923

Specializaare:

 • BSc în Chimie 2008 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
 • MSc în Chimie Avansată 2010 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
 • PhD în Chimie 2013 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România
 • Postdoc 2015, Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca, Romania
 • PhD student în Fizică 2017 – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, România

Activitate didactică:

 • 14 ani de experienta de predare continua
 • Chimie Fizica an I-linia romana, lucrari practice
 • Chimie Fizica an II-linia romana, lucrari practice

Activitate stiințifică:

 • Experienta de cercetare in domeniul: Chimie Fizică
 • Termodinamică chimică: aprecierea stabilităţii moleculelor prin calcule cuanto-chimice (HyperChem, Gaussian 9.0W, GaussView 5.0) și dinamică moleculară (VAMD/NAMD, GROMACS, ORCA)
 • Determinări de energii de reacţie şi constante de echilibru
 • Calorimetrie diferenţială de baleiaj (DSC)
 • Chimia coloizilor şi interfeţelor: studiul nanoparticulelor metalice şi a nanocompozitelor prin metode imagistice (AFM, TEM/SEM, fluorescenţă) şi spectroscopie (UV-Vis, FTIR)
 • Depunere de filme subţri folosind: tehnica Langmuir-Blodgett (LBT)-Universitatea Babes-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, Romania; tehnica de epitaxie moleculară (MBE), de nanolitografie (NIL) și spin-coating-Institutul National de Cercerare si Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca, Romania.