Tehnologie farmaceutică şi biofarmacie

Disciplina Tehnologie farmaceutică și Biofarmacie

Sef de disciplina: Prof. Dr. Achim Ana Marcela
Adresa: Str. Victor Babeș, Nr. 41
Telefon: 0374 834844
E-mail: machim@umfcluj.ro

 

Tehnologia farmaceutică a reprezentat un pilon de bază pentru Facultatea de Farmacie din Cluj-Napoca, încă de la crearea sa. De-a lungul timpului, denumirea disciplinei a trecut prin schimbări, de la Galenică, la Tehnică farmaceutică, pentru ca începând cu 1990 să devină Tehnologie farmaceutică. Anul 1990 a fost un an important în dezvoltarea disciplinei, când şeful de disciplină, care ocupa şi funcţie de Decan, eminentul profesor dr. Sorin E. Leucuţa, a introdus în curricula disciplinei Biofarmacia şi Farmacocinetica, şi Tehnologia farmaceutică industrială.

Obiectivul tehnologiei farmaceutice este pregătirea farmaciştilor în domeniul formulării, preparării şi asigurării calităţii medicamentelor, atât în oficină, cât şi în industrie. Noţiunile de biofarmacie şi farmacocinetică oferă posibilitatea cunoaşterii evoluţiei medicamentului şi a substanţei active în organism după administrare şi cum aceasta poate fi influenţată prin formularea şi prepararea medicamentului.

 

Oferta educaţională

Programul de studii de licenţă Farmacie, limba română şi franceză

 • Tehnologie farmaceutică, anul III
 • Tehnologie farmaceutică industrială, anul IV
 • Biofarmacie şi farmacocinetică, anul IV
 • Orientare în carieră, curs opţional, anul IV
 • Protejarea proprietăţii intelectuale prin brevet de invenţie, curs facultativ, anul V

Programul de studii de licenţă Nutriţie şi Dietetică

 • Introducere în fabricarea suplimentelor alimentare, curs opțional, anul III

Programul de studii de masterat Industrie Farmaceutică, limba engleză

 • Autorizarea medicamentului, anul I
 • Metodologia cercetării experimentale, anul I
 • Farmacocinetica în dezvoltarea şi evaluarea medicamentului, anul I
 • Etică și integritate academică, anul I
 • Dezvoltarea farmaceutică a medicamentului, anul I
 • Fabricarea industrială a medicamentului, anul I şi II
 • Biodisponibilitatea şi bioechivalenţa medicamentelor, anul I
 • Fabricarea medicamentelor biofarmaceutice, anul I
 • Asigurarea calităţii și buna practică de fabricaţie, anul II
 • Statistică și analiza multivariată a datelor experimentale, anul II
 • Proprietatea intelectuală în domeniul farmaceutic, anul II

Rezidenţiat Farmacie Generală

 • Stagii de Tehnologie farmaceutică, Biofarmacie

Rezidenţiat Industrie farmaceutică şi Cosmetică

 • Stagii de Tehnologie farmaceutică, Biofarmacie, Cercetare şi dezvoltare farmaceutică, Informatică şi biostatistică, Managementul calităţii, Procese tehnologice şi utilaje industriale pentru industria farmaceutică şi cosmetică, Proiectarea şi planificarea activităţii de cercetare, Afaceri de reglementare farmaceutice, Proprietate intelectuală în cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul farmaceutic şi cosmetic

Rezidenţiat Analize medico-farmaceutice de laborator

 • Stagiu de Biofarmacie

Rezidenţiat Farmacie clinică

 • Stagiu de Biofarmacie şi farmacocinetică clinică

 

Conducători de doctorat

 • Prof. Dr. Tomuță Ioan
 • Prof. Dr. Vlase Laurian
 • Conf. Dr. Porfire Alina

 

Infrastructură

https://eeris.eu/ERIF-2000-000M-1125

 

Colectivul disciplinei

 

Sef de disciplina: Prof. Dr. Achim Ana Marcela
E-mail: machim@umfcluj.ro
Telefon: 0374 834844

Specializare: Farmacist primar, Farmacie Generală

Activitate didactică:

În prezent este titularul cursului de Tehnologie farmaceutică, licență Farmacie, anul III, programul de studiu în limba franceză. Face parte din grupul de cadre didactice care susține cursul integrat Consilierea în farmacie și comunicarea cu pacientul, la studenții anului V, Farmacie. La Masteratul de Industrie farmaceutică colaborează la cursurile Fabricarea industrială a medicamentului, Asigurarea calității și Buna practică de fabricație. Este coordonator al rezidențiatului de Farmacie Generală și îndrumător al stagiului de Tehnologie farmaceutică, la aceeași specialitate. La rezidențiatul de Industrie farmaceutică și cosmetică este îndrumător al stagiilor de Tehnologie farmaceutică și Managementul calității.

Activitate profesională:

Este cadru didactic la Disciplina de Tehnologie farmaceutică și Biofarmacie din anul 1992, iar din anul 2009 îndeplinește funcția de șef de disciplină. Din anul 2011 este directorul Departamentului 4 Farmacie.

Activitate stiințifică:

A obținut titlul de doctor în Știinţe Medicale, domeniul Farmacie, în anul 1997, cu teza intitulată Sisteme microparticulate cu cedare controlată a epirubicinei la locul acțiunii. Cercetarea științifică efectuată ulterior a vizat domeniul formulării, preparării și evaluării in vitro a calității formelor farmaceutice. Principalele teme abordate au fost cele legate de dezvoltarea de micro și nanosisteme farmaceutice (lipozomi, nanoparticule lipidice și polimerice, microsfere polimerice) și formulări topice semisolide pentru aplicare cutanată (creme, geluri). A coordonat 2 proiecte de cercetare naționale în calitate de director și a făcut parte din colectivul de cercetare al altor 6 proiecte. A publicat peste 50 de articole științifice în reviste indexate ISI și este coautor la 3 brevete de invenție.

 

Prof. Dr. Tomuță Ioan
E-mail: tomutaioan@umfcluj.ro
Telefon: +40374834846

Specializare: Farmacist primar, Industrie Farmaceutică și Cosmetică

Activitate didactică:

Activitatea didactică este orientată pe aspecte legate de fabricarea industrială a medicamentului la toate ciclurile de studii, licență, masterat, rezidențiat, după cum urmează:

 • Licență farmacie, anul IV
  Curs și lucrări practice: Tehnologie farmaceutică industrială
 • Master, Industrie Farmaceutică
  1. Curs și lucrări practice:
   • Dezvoltarea farmaceutică a medicamentului;
   • Fabricarea industrială a medicamentului;
  2. Seminar și curs:
   • Asigurarea calității și Buna practică de fabricație
 • Rezidențiat, Industrie Farmaceutică și cosmetică
  1. Coordonator program de rezidențiat
  2. Îndrumător stagii:
   • Tehnologie farmaceutică
   • Procese tehnologice și utilaje industriale utilizate în industria farmaceutică și cosmetică
   • Cercetare și dezvoltare farmaceutică și cosmetică
   • Transfer tehnologic și validare
   • Fabricație și planificare industrială
 • Coordonator de doctorat – științe farmaceutice

Activitate profesională:

Domeniul major de interes profesional este fabricarea industrială a medicamentului de preformulare până la validarea procesului tehnologic la nivel de serie industrială. În acest domeniu am fost și sunt implicat atât în implementarea conceptelor Quality by Design (QbD) și Process Analytical Technology (PAT) în fabricarea medicamentului, transfer tehnologic și transpunere la sacră (scale up laborator – pilot – industrial) cât și în dezvoltarea de noi facilități pentru fabricarea medicamentului în acord cu cerințele EU-GMP.

Activitate stiințifică:

Activitatea de cercetare se concentrează pe înțelegerea proprietăților chimice și fizice ale substanțelor medicamentele și excipienților în relație cu comportamentul lor în ceea ce privește procesabilitatea și, mai departe, cu cinetica de cedare/biodisponibilitatea medicamentului din produsul medicamentos. Principalele domenii în care am publicat cele mai relevante lucrări, în calitate de autor principal, sunt:

 1. formularea și dezvoltarea de forme farmaceutice noi, inovatoare sau procese tehnologice de fabricare a medicamentelor;
 2. dezvoltarea de metode rapide, bazate pe spectroscopie NIR/Raman și chemometrie, pentru monitorizarea procesului de fabricație a medicamentelor;
 3. implementarea conceptului QbD în formularea medicamentelor și dezvoltarea procesului de fabricare a medicamentelor.

În domeniul dezvoltării de noi forme farmaceutice/procese tehnologice, în ultimii ani activitatea cercetarea s-a concentrat pe dezvoltarea de formulări inovatoare, cum ar fi liofilizate orale, filme topice, preparate solide orale fabricate prin imprimare tridimensională (3D printing) sau nanosisteme farmaceutice încărcate cu material genetic.

Rezultatele activități de cercetare poate fi consultată accesând profilul rețelelor publice dedicate cercetătorilor:

 

Prof. Dr. Vlase Laurian
E-mail: Laurian.vlase@umfcluj.ro

Specializare: Farmacie generala, Laborator Farmaceutic

Activitate didactică:

Este titularul cursurilor de Biofarmacie si farmacocinetica (anul IV) la linia de studii în limba română, a cursurilor de Farmacocinetica respectiv Biofarmacie (master Industrie Farmaceutica, programe rezidentiat)

Domenii de interes clinic: Farmacocinetica generala, Farmacocinetica clinica, Biofarmacie, Bioechivalenta

Activitate stiințifică: Farmacocinetica generala, Farmacocinetica clinica, Biofarmacie, Bioechivalenta

 

Conf. Dr. Dinte Elena
E-mail: edinte@umfcluj.ro
Telefon: +40 264 595 770

Specializare: Farmacist primar, Farmacie Generală

Activitate didactică:

Este cadru didactic la Disciplina de Tehnologie Farmaceutică şi Biofarmacie şi conduce cursul şi lucrările practice la studenţii de anul III. Este implicată în activitatea de coordonare şi de evaluare a practicii studenţilor din anii III şi V de studiu. Este titular de curs în cadrul Rezidențiatului de Farmacie Generală și al Masteratului de “Industrie Farmaceutică”. Este coordonator al cursului opțional de „Orientare în carieră” la studenții de anul IV.

Activitate stiințifică:

Obiectivele activităţii ştiinţifice sunt formularea, optimizarea şi caracterizarea in vitro şi in vivo a formelor farmaceutice bioadezive semisolide şi solide, dezvoltarea unor sisteme nanoparticulate destinate căilor de administrare cutaneo-mucoase, studiile de preformulare și stabilitate a formelor farmaceutice.

 

Conf. Dr. Porfire Alina
E-mail: aporfire@umfcluj.ro

Specializare: Farmacist

Activitate didactică:

Alina Porfire este cadru didactic al Facultăţii de Farmacie din anul 2005. În prezent conduce lucrări practice şi cursuri de Tehnologie Farmaceutică Industrială pentru studenţii din anul IV ai Facultăţii de Farmacie, şi seminarii şi cursuri de Autorizarea medicamentului, pentru studenţii de la Masteratul de Industrie Farmaceutică şi rezidenţii în specialitatea industrie farmaceutică. Este coautor al mai multor caiete de lucrări practice şi cărţi de specialitate.

Activitate stiințifică:

A obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale, domeniul farmacie, în anul 2010, şi atestatul de abilitare în anul 2021, fiind membru al Şcolii Doctorale a Universităţii.
Cercetările abordate până în prezent se încadrează în principal în domeniul nanosistemelor farmaceutice (lipozomi şi nanoparticule polimerice), obiectivele fiind dezvoltarea farmaceutică şi evaluarea preclinică a acestora. Nanosistemele dezvoltate vizează terapia cancerului şi a unor afecţiuni inflamatorii, precum şi terapia genică. Alte cercetări în care este implicată urmăresc dezvoltarea formelor farmaceutice de uz oral şi aplicarea tehnologiilor de imprimare tridimensională în fabricarea formelor farmaceutice.
De-a lungul timpului, a participat în mai multe proiecte de cercetare, în calitate de director de proiect sau ca membru al echipei de cercetare, rezultatele cercetărilor fiind valorificate prin publicarea a peste 50 de articole indexate ISI.

 

Șef lucrări Dr. Iovanov Rareș Iuliu
E-mail: riovanov@umfcluj.ro

Specializare: Farmacist; Doctor în Farmacie

Activitate didactică:

Susține lucrări practice de Tehnologie farmaceutică (cu predare în limba română și franceză) pentru studenții anului III de studiu și este titular de curs pentru materia – Biofarmacie și farmacocinetică (cu predare în limba franceză) pentru studenții anului IV de studiu de la Facultatea de Farmacie.

Activitate stiințifică:

 • Preformularea, formularea, caracterizarea și optimizarea unor preparate farmaceutice solide de tip monolitic sau multiparticulate cu cedare modificată (întârziată, prelungită, susținută și pulsatilă) conținând substanțe medicamentoase model care se pretează unor astfel de formulări.
 • Dezvoltarea şi implementarea de metode NIR – chemometrice (in line, online și offline) de dozare a substanțelor medicamentoase și a excipienților farmaceutici din preparate farmaceutice solide.
 • Dezvoltarea de preparate farmaceutice solide imprimate 3D, obținute prin tehnica modelării prin depunere de topitură (fused deposition modeling – FMD) pornind de la filamente medicamentoase obținute prin extrudare prin topire (hot melt extrusion, HME).

 

Șef lucrări Dr. Iurian Sonia Meda
E-mail: sonia.iurian@umfcluj.ro ; iuriansonia@elearn.umfcluj.ro

Specializare: Farmacist; Doctor în Farmacie

Activitate didactică:

 • Tehnologie Farmaceutică Industrială (lucrări practice – specializarea Farmacie)
 • Introducere în fabricarea suplimentelor alimentare (curs optional – specializarea Nutriție și Dietetică)
 • Metodologia cercetării experimentale (curs, lucrări practice – program de Masterat)
 • Proiectarea și planificarea activității de cercetare (curs, lucrări practice – program de Rezidențiat în Industrie Farmaceutică)

Activitate stiințifică:

 • Dezvoltarea de forme farmaceutice solide de uz oral în baza conceptului de Calitate prin Design
 • Dezvoltarea de forme farmaceutice orodispersabile și pediatrice
 • Analiza texturii în caracterizarea formelor farmaceutice solide

 

Șef lucrări Dr. Tefas Lucia Ruxandra
E-mail: tefas.lucia@umfcluj.ro

Specializare: Farmacist specialist în specialitatea Laborator Farmaceutic; Doctor în domeniul Farmacie

Activitate didactică:

 • Lucrări practice de Tehnologie farmaceutică și Tehnologie farmaceutică industrială cu studenţii Facultăţii de Farmacie
 • Stagii și curs de Tehnologie farmaceutică cu rezidenții programului de rezidențiat Farmacie generală

Activitate stiințifică:

 • Dezvoltarea de sisteme nanoparticulate și evaluarea eficienției și potențialei lor utilizări în terapie
 • Aplicarea conceptului de Calitate prin Design (Quality by Design, QbD) pentru dezvoltarea de sisteme nanoparticulate
 • Aplicații ale sistemelor nanoparticulate în terapia cancerului sau alte afecțiuni

 

Asist. Dr. Hales Dana
E-mail: dudas.dana@umfcluj.ro

Specializare: Farmacie

Activitate didactică:

 • Lucrări practice – Tehnologie farmaceutică (cu predare în limba franceză) – Licență farmacie, anul 3 de studii;
 • Lucrări practice – Tehnologie farmaceutică industrială – Licență farmacie, anul 4 de studii;
 • Curs optional – Protejarea proprietății intelectuale prin brevet de invenție – Licență farmacie, anul 5 de studii;
 • Curs și lucrări practice – Intellectual property in the pharmaceutical field (cu predare în limba engleză) – Master in Pharmaceutical Industry, anul 2 de studii;
 • Stagiu practic – Proprietate intelectuală în cercetare-dezvoltare în domeniul farmaceutic și cosmetic – Rezidențiat în specialitatea Industrie farmaceutică și cosmetică, anul 2 de studii;

Activitate stiințifică:

 • Formularea și dezvoltarea sistemelor farmaceutice convenționale cu administrare orală pentru transport și cedare la nivelul colonului;
 • Formularea și dezvoltarea sistemelor farmaceutice micro- și nanoparticulate cu administrare orală pentru transport și cedare la nivelul colonului;
 • Formularea și dezvoltarea sistemelor farmaceutice cu siARN pentru inhibarea specifică a expresiei genice la nivelul colonului;
 • Utilizarea planurilor experimentale (DoE) și a conceptului de Calitate prin Design (QbD) în formularea și dezvoltarea sistemelor farmaceutice;
 • Evaluarea cedării in vitro și in vivo a substanțelor medicamentoase (incluzând studii farmacocinetice in vivo pe voluntari umani).

 

Asist. Dr. Casian Tibor
E-mail: casian.tibor@umfcluj.ro

Specializare: Farmacie, Facultatea de Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca

Activitate didactică: Tehnologie Farmaceutică Industrială

Activitate stiințifică:

 • Tehnologia de Analiză a Procesului
 • Analiza multivariată a datelor experimentale
 • Forme solide de uz oral
 • Dispersii solide amorfe
 • Spectroscopie
 • Dezvoltare farmaceutică

 

CSIII Dr. Muntean Dana Maria
E-mail: dana.muntean@umfcluj.ro

Specializare: Chimist, Dr. în Științe Exacte (Chimie)

Activitate didactică: Lucrări practice de Biofarmacie și Farmacocinetică, anul IV Farmacie

Activitate stiințifică: