TRANSFER

Procedură în vederea obținerii avizului UMF “Iuliu Hațieganu” pentru întocmirea dosarului de transfer al rezidenților (în universitate și din universitate).

 

Rezidentul:

  • descarcă Cerere transfer rezidenti (model atașat);
  • la cererea de transfer completată, anexează în xerocopie:
    • avizul coordonatorului de specialitate din centrul universitar de primire (formular DSP),
    • avizul celeilalte universități (Decanatului / Prorectoratului / Rectoratului, după caz),
  • Toate formalitățile se efectuează prin intermediul Registraturii UMF (actele se depun și se ridică de la Registratura UMF).

 

În situații excepționale, rezidenții trimit actele pe mailul prorectoratului prorectoratpostuniversitar@umfcluj.ro

 

Pentru informații legate de transferuri, accesați pagina Rezidențiat > Transferuri