Change of module

SCHIMBARE MODUL

Rezidentul:

 • descarcă Cerere generala rezidenti (model atașat) la care anexează:
  • xerocopie după avizul coordonatorului de rezidențiat al modulului care trebuia efectuat conform curriculei,
  • xerocopie după avizul coordonatorului de rezidențiat al modulului pe care rezidentul dorește să-l efectueze,
 • Toate formalitățile se efectuează prin intermediul Registraturii UMF (actele se depun și se ridică de la Registratura UMF).

 

EFECTUAREA MODULULUI ÎN ALTĂ SECȚIE / SPITAL (DIN CENTRUL UNIVERSITAR) CU ACORDUL COORDONATORULUI

Rezidentul:

 • descarcă Cerere generala rezidenti (model atașat) la care anexează:
  • xerocopie după avizul coordonatorului din specialitate,
  • xerocopie după avizul îndrumătorului de modul din altă clinică decât clinica unde își desfășoară activitatea coordonatorul din specialitate,
 • Toate formalitățile se efectuează prin intermediul Registraturii UMF (actele se depun și se ridică de la Registratura UMF).

 

SCHIMBAREA LOCALITĂȚII ȘI A SPITALULUI

Procedură în vederea obținerii avizului UMF “Iuliu Hațieganu” pentru arondarea la un alt spital acreditat din altă localitate dar cu păstrarea Centrului Universitar Cluj

Rezidentul:

 • descarcă Cerere generala rezidenti (model atașat) la care anexează:
  • xerocopie după avizul coordonatorului de rezidențiat, din Centrul universitar,
  • xerocopie după avizul de primire al responsabilului de rezidențiat din spitalul acreditat,
 • Toate formalitățile se efectuează prin intermediul Registraturii UMF (actele se depun și se ridică de la Registratura UMF).

 

În situații excepționale, rezidenții trimit actele pe mailul prorectoratului prorectoratpostuniversitar@umfcluj.ro