Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj- Napoca pregăteşte specialişti în domeniul medico-farmaceutic capabili să performeze cu succes în orice sistem de sănătate din lume.

 • 3 linii de studiu, în limbile română, engleză și franceză
 • Peste 7.000 de studenți înmatriculați la programe de Licență
 • Peste 2.800 de studenți internaționali, la programe de licenta
 • din peste 60 de țări din întreaga lume

UMF „Iuliu Haţieganu” este universitatea cu cei mai mulți studenți internaționali dintre toate universitățile din Romania. Tineri din toată lumea vin să studieze în universitatea noastră și chiar dacă pentru fiecare student în parte este o experiență unică, există unele lucruri pe care cu toții le au în comun:

pasiunea pentru domeniul sănătății, dorința de a studia și de a trăi la maximum viața de student și ambiția de a absolvi o universitate de prestigiu.

Scopul universităţii noastre este de a educa studenți din toate domeniile pentru sănătate, rezidenți, doctoranzi, postdoctoranzi, în concordanță cu cele mai înalte standarde profesionale.

Universitatea pregătește clinicieni capabili să practice la cel mai înalt nivel această profesie nobilă, capabili să identifice și să răspundă întrebărilor fundamentale ale prevenirii şi tratării tuturor patologiilor, pentru a oferi servicii de sănătate de înaltă calitate. Absolvenţii Universităţii obţin în mod constant cele mai bune rezultate la examenul de intrare in rezidentiat şi rezultate foarte bune la concursurile interationale de ocupare a posturilor profesionale.

Curriculum-ul modern, centrat pe student, adaptat modelelor europene, urmărește personalizarea dezvoltării profesionale în funcţie de aptitudinile și aspiraţiile fiecărui student.

Evaluarea studenților, de la verificările curente, până la examenul de licență, are în vedere atât partea teoretică, cât și pe cea practică. Caracterul aplicativ al sistemului nostru didactic constituie un atu suplimentar al viziunii noastre de formare a viitorilor specialiști în sănătate. Accesul la studiile oferite de UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj – Napoca este deschis cetăţenilor români şi străini, respectând principiul egalităţii de şanse, în conformitate cu organizarea internă bazată pe criterii de competenţă profesională, integritate morală şi ataşament faţă de Universitate. Universitatea noastră se angajează la diversitate culturală şi etnică. Persoanele din medii diferite având interese diferite sunt încurajate să se dezvolte împreună într-o atmosferă profesională sigură.

Învăţământul superior din Cluj datează încă din anul 1581. Viaţa universitară s-a dezvoltat treptat, conturându-se diferite domenii şi specialităţi de studiu. În rândul acestora, un loc important l-a avut medicina în cadrul universității ”Franz Josef”, în perioada 1878 -1919. În 1 octombrie 1919 a luat fiinţă Universitatea din Cluj a “Daciei Superioare”, care includea 4 facultăţi cu predare în limba română: Ştiinţe, Medicină, Drept şi Litere şi Filosofie. Primul decan şi organizator al Facultăţii româneşti de Medicină a fost Iuliu Haţieganu, care ulterior a fost „Magnificus Rector” al acestei universităţi. Tot în 1919 se înfiinţează, în cadrul Facultăţii de Medicină, învăţământul stomatologic şi cel farmaceutic. Ulterior, învăţământul clujean de medicină şi farmacie s-a desprins de Universitatea din Cluj întemeind astfel Institutului Medico-Farmaceutic (I.M.F. Cluj).
Începând din 1990, istoria Şcolii Clujene de Medicină şi Farmacie a înregistrat o dezvoltare rapidă şi consistentă. În acel an, vechea denumire de Institutului de Medicină şi Farmacie (I.M.F.) a fost schimbată în Universitatea de Medicină şi Farmacie. În 1992 universitatea a luat numele primului său profesor de medicină clinică, devenind astfel Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”.

 

Brosura de prezentare (pdf rasfoibil)

 

VĂ AȘTEPTĂM !

 

Universitatea în cifre

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” este o universitate internaţională şi multiculturală:

 • 9000 studenți (licență, masterat, doctorat)
  • 3000 studenți internaționali
   • din peste 60 de țări
   • 6 continente
  •  40% sunt masteranzi, doctoranzi şi rezidenţi
 • 3 facultăţi – Medicină, Medicină Dentară și Farmacie
  • 8 specializări
  • 3 limbi de studiu – română, franceză şi engleză.
  • 24 săli de curs > 30 de amfiteatre > 290 de laboratoare
 • Biblioteca universităţii ”Valeriu Bologa” este în întregime informatizată, toate operațiile de catalogare, înregistrare cititori și tranzacții de împrumut se realizează prin sistemul integrat Liberty 5. – foto 2
  • 7000 de utilizatori înscriși
  • 125000 de volume
  • 15000 resurse electronice (baze de date, cărți, reviste)
 • Cazare în 8 cămine moderne
  • 400 de locuri de cazare pentru studenți
  • 000 mp suprafața totală
 • cca 1.400 de angajaţi,
  • peste 60% sunt cadre didactice, care asigură o instruire teoretică şi practică la standarde europene.

 

Prestigiu, clasamente, certificări

În ultimii ani, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” și-a consolidat și extins prezența în clasamentele internaționale cu profil academic. Activitatea de cercetare și numărul mai crescut de publicații a condus la creșterea performanței generale a universității noastre în aceste clasamente, fapt ce a dus la poziționarea universității pe locul 4 în metarankingul național ce clasifică cele mai performante universități din România indiferent de profil și, locul 1 între universitățile cu profil medico-farmaceutic.

Universitatea păstrează constant poziții bune în clasamentele internaționale mondiale și locuri în top 10 între universitățile de profil medico-farmaceutic din Europa de est și centrală.

Pentru 2022 se ocupă poziția în intervalul 801-1000 al clasamentului World University Rankings al Times Higher Education, dintr-o listă de 2112 universități. UMFIH a înregistrat prima poziție dintre universitățile românești avute în considerare la realizarea clasamentelor ScImago Institutions Rankings și MOSIUR (Three Missions University Rankings).

Universitatea a înregistrat rezultate notabile și în clasamentele mondiale pe domenii:

 

Totodată, UMFIH este singura instituție de învățământ superior cu profil medical și farmaceutic din România inclusă în:

 

Toate clasamentele în care UMFIH a obținut rezultate importante sunt acreditate de IREG  (Inventory of International Rankings).