Disciplina Histologie

Adresa: str. Louis Pasteur nr 6, Cluj-Napoca, Cluj
E-mail: histo@umfcluj.ro
Telefon: 026-4595433

Șef de disciplină: Prof. dr. Carmen Mihu
E-mail: carmenmihu@umfcluj.ro

 

Date despre disciplină:

În cadrul disciplinei Histologie desfășurăm activitate didactică cu studentii anului I ai Facultății de Medicină Dentară și ai programelor de studiu Asistență medicală, Radiologie și Imagistică Medicală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare medicală, Nutritie si Dietetică, Tehnică Dentară, respectiv cu studenții anului II ai Facultății de Medicină. Cursurile și lucrările practice, care se desfăsoară în toate cele trei limbi de studiu, au scopul de a familiariza studenții cu noțiuni elementare de Histologie Generală și Specială, cu referire la structura microscopică și electronomicroscopică a țesuturilor și organelor în cadrul sistemelor organismului. Infrastructura modernă (microscopia virtuală, microscoape optice educaționale și individuale, preparate microscopice în diverse colorații histologice) facilitează procesul de asimilare al noțiunilor morfologice. Cursul opţional al disciplinei, intitulat ”Utilizarea celulelor stem în terapia celulară și ingineria  tisulară”,  se bucură de adresabilitate din partea studenţilor în mod constant. Membrii Disciplinei de Histologie coordonează lucrări de licentă, și sunt implicaţi în activitatea de tutoriat.

În Disciplină se desfăşoară activitate ştiinţifică şi de cercetare, membrii colectivului având calitatea de directori sau membrii în proiecte de cercetare câştigate prin competiţie la nivel naţional și internațional. La momentul actual, în disciplina noastră există patru cadre didactice care au susținut abilitarea. Două cadre didactice sunt cooptate în calitate de conducător de doctorat la Scoala Doctorală a Universității noastre. Membrii disciplinei participă în calitate de coordonator sau colaborator al unor cursuri postuniversitare.

O parte din membrii Disciplinei desfăşoară activitate medicală integrată în Secţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj și în centre medicale private.

 

Prof. Dr. Carmen Mihaela Mihu

  • Grad didactic: Profesor universitar abilitat
  • Adresa de e-mail: carmenmihu@umfcluj.ro
  • Şef Disciplină Histologie, Conducător de doctorat. Membru în Consiliul Departamentului M 01 Ştiinţe Morfologice, Membru în Consiliul Facultăţii de Medicină, Membru în Senat, Prorector didactic.

Activitate didactică desfăşurată cu studenţii anului II Medicină, studenţii anului I Medicină Dentară şi studenţii anului I Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, coordonare teze de doctorat, lucrări licenţă, tutoriat, elaborare cursuri, coordonator cursuri postuniversitare.

Activitate ştiinţifică şi de cercetare: director sau membru în proiecte câştigate prin competiţie la nivel naţional. Mentor pentru granturi de cercetare interne. Preocupare permanentă pentru valorificarea rezultatelor cercetării, prin publicare de articole ştiinţifice şi comunicări la manifestări ştiinţifice. Elaborare monografii.

Activitate profesională: medic primar Radiologie şi Imagistică medicală, atestat de studii complementare în Ecografia generală. Activitate clinică integrată în Laboratorul de Radiologie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.

 

Prof. Dr. Crișan Maria

  • Grad didactic: Profesor universitar abilitat
  • Director Departament 1-Științe morfologice
  • Adresă e-mail: crisan@umfcluj.ro

Activitate didactică: Conducător de doctorat, activitate de predare la secția română, engleză anul II MG, coordonator de cursuri postuniversitare naționale; organizator cursuri naționale cu participare internațională de sonografie cutanată sub egida  UMF/EFSUMB.

Activitate științifică și de cercetare: membră în  societăți profesionale naționale și internaționale, director și membru în proiecte de cercetare; autor/coautor  articole, cărți, capitole de carte, brevete; Indice HIRSH 15; articole ISI 73; citări totale 715 ( 669 fără autocitare, 46 cu autocitare).

Activitate profesională: medic primar dermato-venerolog; activitate clinică integrată la Clinica Dermatologie Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj; expertiză în histologie cutanată, dermatoscopie, fototerapie/terapie fotodinamică, sonografie cutanată.

 

Conf. Dr. Șovrea Alina Simona

Activitatea didactică: Cursuri şi lucrări practice cu studenţii de la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară, și Asistență medicală, si cei ai anului I din programul Problem Based Learning, cu linii de predare în limbile franceză, română, engleză. Alte activități didactice: susținerea de cursuri opționale și postuniversitare, organizarea de workshop-uri destinate studenților și tinerilor medici, coordonator și autor al unor cărți cu destinație universitară, în limbile franceză, română, engleză, activitate de tutorat și coordonarea lucrărilor de licență. Membru în comisiile examenelor de admitere, licență, rezidențiat, și concursurilor de ocupare a posturilor didactice.  

Activitatea ştiinţifică și de cercetare: Cercetare şi publicaţii în următoarele domenii: Histologie, Histopatologie, Biologie celulară, Medicină Dentară. Membru în proiecte de cercetare naţionale bazate pe studii experimentale.        

Activitatea profesională: Medic specialist în specialitatea Anatomie Patologică, cu activitate medicală de citologie tiroidiană.

 

Conf. Dr. Șușman Sergiu

Activitatea didactică: susțin cursuri și lucrări practice de histologie pentru liniile de studiu în limba romȃnă și franceză, curs opțional de celule stem și cursuri în cadrul Școlii doctorale.

Activitatea științifică și de cercetare: după absolvirea studiilor la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca am efectuat mai multe stagii de specializare la Paris, (unde am obținut Diploma Universitară Europeană de Cercetare în Cancerologie), Heidelberg (diagnosticul integrat al tumorilor cerebrale), Nisa (crearea și funcționarea unei biobănci), Montpellier (celulele stem tumorale) și Rouen (diagnostic molecular, elemente de fază preanalitică). In ultimii ani am făcut parte din colectivele de cercetare ale unor proiecte naționale și internaționale în calitate de director, mentor, responsabil și membru. Activitatea de cercetare s-a concretizat prin publicarea de articole în reviste de specialitate în Q1 si Q2 precum și obținerea unui brevet de invenție. Sunt abilitat pentru a conduce studii doctorale și fac parte din IOSUD UMF Cluj.
Coordonator Hub-ul de Digitalizare și Inovare (Digi&Inno) al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca.

Activitatea profesională: medic primar anatomo-patolog în cadrul Centrului de cercetare Imogen, Departamentul de Patologie-Neuropatologie.

 

Conf. Dr. Boșca Adina Bianca

Activitatea didactică: Cursuri şi lucrări practice cu studenţii de la Facultățile de Medicină Dentară, Asistență medicală, Tehnică Dentară și Medicină, liniile de predare în limbile română, engleză și franceză. Alte activități didactice: susținerea de cursuri opționale și postuniversitare, organizarea de workshop-uri destinate studenților și tinerilor medici, autor și coordonator al unor cărți cu destinație universitară, în limbile română, engleză și franceză, activitate de tutorat, coordonarea lucrărilor de licență, mentor al granturilor de cercetare interne. Membru în comisiile examenelor de admitere, licență, rezidențiat, și concursurilor de ocupare a posturilor didactice. Deținerea atestatului de abilitare.

Activitatea ştiinţifică și de cercetare: Cercetare şi publicaţii în următoarele domenii: Histologie, Histopatologie, Medicină Dentară, Parodontologie, Imunologie. Membru în proiecte de cercetare naţionale și internaționale, bazate pe studii clinice, experimentale și in vitro.

Activitatea profesională: Medic specialist în specialitatea Stomatologie generală, cu activitate medicală în cadrul unui cabinet privat de Medicină Dentară.

 

Conf. dr. Melincovici Carmen Stanca

Activitatea didactică: constă în efectuarea de cursuri și lucrări practice de histologie cu studenții Facultății de Medicină programele de studiu: Medicină anul II, linia română și engleză, Radiologie și Imagistică Medicală an I, Asistență Medicală anul I, precum și cu studenții Facultății de Farmacie, programul de studiu Nutriție și Dietetică, anul I. Autor și coautor la numeroase cărți de specialitate, cursuri cu destinație universitară și îndrumătoare de lucrări practice, colaborator la cursuri postuniversitare, organizarea de workshop-uri destinate studenților, coordonare de lucrări licență, implicare în activitate de tutorat. Membru în comisiile examenelor de admitere, licență, rezidențiat, și a concursurilor de ocupare a posturilor didactice.

Activitatea ştiinţifică și de cercetare: publicaţii în următoarele domenii: Histologie, Histopatologie, Radiologie și Imagistică Medicală. Participare în colectivele unor proiecte de cercetare.

Activitatea profesională: activitate clinică integrată  ca medic specialist radiolog în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, compartimentul Radiologie-Neurologie.

 

Șef Lucrări Dr. Mărginean Mariana

Activitatea didactică: cursuri şi lucrări practice cu studenţii Facultăţii de Medicină anul II, si cei ai anului I din programul Problem Based Learning, linia de predare în limba română. Autor și colaborator la cărți și caiete de lucrări practice, elaborare cursuri, monografii, coordonare lucrări licență, activitate de tutorat.

Activitatea ştiinţifică și de cercetare: cercetare şi publicaţii în următoarele domenii: histologie, histopatologie. Publicare de articole ştiinţifice şi comunicări la manifestări ştiinţifice.  Domenii de interes: histologie, histopatologie, hematologie și morfofiziologie hematologică.

Activitatea profesională: medic primar Medicină de Laborator. Activitate clinică integrată în Laboratorul de Analize Medicale al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.

 

Șef lucrări dr. Constantin Annemarie

Activitatea didactică: Cursuri şi lucrări practice cu studenţii de la Facultățile de Medicină și Medicină Dentară, liniile de predare în limbile română, engleză și franceză. Alte activități didactice: colaborator, autor sau coordonator al unor cărți cu destinație universitară, în limbile română, engleză și franceză, coordonarea lucrărilor de licență, organizarea de workshop-uri destinate studenților; activitate de tutorat, membru în comisiile examenelor de licență.

Activitatea ştiinţifică și de cercetare: Cercetare şi publicaţii în următoarele domenii: Medicina regenerativă și tratamentul cu celule stem, Neuroștiințe, Oncologie, Pediatrie, Medicină Dentară.

Activitatea profesională: Medic Medicină Generală.

 

Sef lucrări Dr Jianu Elena Mihaela

Activitatea didactică: Cursuri şi lucrări practice cu studenţii Facultății de Medicină Dentară linia de predare în limba română, și lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină liniile de predare în limba română și engleză. Autor, colaborator sau coordonator al unor cărți cu destinație universitară, în limbile română, engleză și franceză, implicare în organizarea de workshop-uri destinate studenților și tinerilor medici, coordonator al lucrărilor de licență, membru în comisiile examenelor de admitere, licență, rezidențiat, și concursurilor de ocupare a posturilor didactice.

Activitatea ştiinţifică și de cercetare: Doctor în Medicină, cercetare şi publicaţii în următoarele domenii: Histologie, Histopatologie, Dermatologie, Imunologie. Membru în proiecte de cercetare bazate pe studii clinice și experimentale.

Activitatea profesională: Medic primar în specialitatea Dermatovenerologie, cu activitate medicală în cadrul unui serviciu medical privat. Cursuri de specializare în domeniul Chirurgiei Dermatologice, Dermatopediatrie, Dermatoscopie, DermatoEstetică, terapii Laser.

 

Asist. Univ. Dr. Moldovan Ioana

Activitatea didactică: Lucrări practice cu studenţii Facultăţii de Medicină Dentară anul I, Facultăţii de Medicină anul II şi ai programelor de studiu Asistenţă medicală, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, Radiologie și Imagistică Medicală, liniile de predare în limba română și engleză.

Alte activități didactice: colaborator, coautor al unor cărți cu destinație universitară, în limbile română, engleză și franceză,

Activitatea ştiinţifică și de cercetare: Doctor în Medicină, cercetare şi publicaţii în următoarele domenii: Histologie, Histopatologie, Neurochirurgie.

Activitatea profesională: Medic specialist neurochirurg, cu activitate medicală în cadrul unui serviciu medical privat.

 

Asist. Univ. Dr. Andrei Coneac

Activitate didactică: Asistent Universitar la Disciplina de Histologie, din 2011 până în prezent. Predare in limbile engleză și română la laboratoarele de lucrări practice. Redactarea de capitole în cărțile de lucrări practice ale disciplinei de Histologie. Conducător de Teze de licență (în limbile Română, Engleză).

Activitate științifică: Experiență în cercetare din 2010, odată cu înscrierea la Doctorat. Sustinere doctorat în 2016. Articole științifice publicate în reviste nationale si internaționale

Activitate profesională: Medic specialist, specialitatea ORL. Participare la stagii, cursuri, work-shopuri desfășurate în țară și în străinătate.

 

Asist. Univ. Dr. Mocan Lavinia Patricia

Activitatea didactică: lucrări practice cu studenți ai Facultății de Medicină, specializarea Medicină, anul II și ai programelor de studiu BalneoFiziokinetoterapie și Recuperare Medicală, anul I și studenți ai Facultății de Medicină Dentară, anul I, ai liniilor de predare în limbile română și engleză. Autor și colaborator la cărți și îndrumătoare de lucrări practice, cu destinație universitară.

Activitatea științifică și de cercetare: doctorand. Interes în participarea activă la Congrese și Conferințe medicale naționale și internaționale, având ca arii de interes patologia digestivă și ginecologică. Publicarea rezultatelor studiilor de cercetare în domeniile Histologiei, Anatomiei Patologice si Oncologiei, sub formă de articole, în jurnale medicale. Membră a Societății Europene de Patologie.

Activitatea profesională: medic rezident anatomie patologică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

 

Asist. Univ. Dr. Suflețel Rada Teodora

Activitatea didactică: Asistent universitar din februarie 2021. Implicată în organizarea activităților practice ale studenților: evaluări semestriale, organizarea examenului practic și teoretic la Disciplina Histologie. Lucrări practice cu studenţii Facultăţii de Medicină, anul II, liniile de predare în limba română, engleză şi franceză. Lucrări practice cu studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, anul I, liniile de predare în limba romana si franceză. Co-autor și colaborator a unor cărți și caiete de lucrări practice din cadrul disciplinei de Histologie.

Activitate ştiinţifică și de cercetare: Experiența în cercetare am dobândit-o din 2017, odată cu înscrierea la Doctorat, sub conducerea doamnei Prof. Dr. Mihu Carmen Mihaela  am iniţiat cercetarea în domeniul Histologiei, cu titlul ”Analiza celulelor Ito în patologia hepatică”.

Activitatea profesională: Medic specialist Anatomie patologică: activitate medicală în cadrul unei clinici medicale private.

 

Asist. Univ. Dr. Ștefan Roxana-Adelina

Activitatea didactică: Lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină, anul II, secția română și engleză. Lucrări practice cu studenții Facultății de Medicină Dentară, anul I, secția română. Lucrări practice cu studenții programelor de studiu Asistență medicală și Balneofiziokinetoterapie și Recuperare medicală. Autor sau colaborator în cadrul unor cărți internaționale și naționale, precum și a unor cărți și caiete de lucrări practice destinate studenților UMF Cluj. Coordonator al lucrărilor de licență. Membru în comisiile examenelor de admitere, licență și rezidențiat din cadrul UMF Cluj.

Activitatea ştiinţifică și de cercetare: Doctor în Medicină. Cercetare și publicații în domeniul Ginecologiei Oncologice, Imagisticii Ginecologice și implicare în proiecte experimentale ce vizează studiul patologiei endometriozice. Membru în proiecte de cercetare bazate pe studii clinice și experimentale.

Activitatea profesională: Medic specialist în specialitatea Obstetrică-Ginecologie cu activitate medicală în cadrul unor servicii medicale private.

 

Asist. Univ. Dr. Gheban Bogdan-Alexandru

Activitatea didactică: Lucrări practice de histologie cu studenții Facultății de Medicină si ai Facultății de Medicină Dentară liniile de predare în limba română, engleză și franceză. Îndrumare lucrări de licență pentru studenții Facultăților de Medicină și Medicină Dentară limbile română și engleză. Autor al unor cărți cu destinație universitară.

Activitatea științifică și de cercetare: Teza de doctorat: ”Glanda pineală. Cercetări morfologice cu implicații clinice”. Participări la manifestări științifice internaționale și naționale. Domenii de interes: Morfometrie, patologie digitala, imunohistochimie, patologie endocrina, neurochirurgicala, ginecologica, pediatrica, citologie.

Activitatea profesională: Medic specialist anatomopatolog, la serviciul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

 

Biolog Onofrei Mădălin-Mihai

Absolvent al Facultății de Biologie și Geologie, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea Biologie în anul 2021. În vederea continuării studiilor universitare s-a înscris la două programe de masterat, unul dintre acestea fiind în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu”,  Facultatea de Medicină specializarea Laborator Medical iar cel de al doilea program de master, Managementul Calității în Laboratoarele Biomedicale în cadrul Facultății de Biologie și Geologie. În anul 2022 promovează examenul pentru ocuparea postului de Laborant la Disciplina Histologie.

Activitatea didactică auxiliară constă în pregătirea și asigurarea bunei desfășurări a lucrărilor practice alături de studenți și cadrele didactice, contribuie la realizarea colecțiilor de preparate histologice și la instruirea studenților în vederea utilizării Platformei de Microscopie Digitală (Aperio eSlide Manager – Leica Biosystems). În activitatea de laborator procesează și manipulează materialul biologic în vederea obținerii preparatelor histologice destinate ca material didactic studenților.

Activitatea științifică se desfășoară alături de colectivul Disciplinei de Histologie colaborând la articole de specialitate, cărți și ghiduri adresate studenților cât și la realizarea proceselor practice în vederea elaborării lucrărilor de licență și doctorat de către studenți.

Activitatea profesională: Biolog Medical.