Disciplina Fiziologie

Adresa  Str. Clinicilor, Nr. 1
Telefon: 0264598575
Fax: 0264599814
Pagina Disciplinei de Fiziologie: www.fiziologiecluj.ro

Şef de disciplină: Prof. Dr. Simona Valeria Clichici
E-mail: sclichici@umfcluj.ro

 

Fiziologia este stiinţa fundamentală ce studiază integrativ mecanismele implicate în menţinerea homeostaziei mediului intern ce fac posibilă funcționarea organismului uman ca o unitate. Noțiunile de fiziologie oferă posibilitatea cunoașterii proprietaților funcționale ale sistemelor cardiovascular, respirator, renal, endocrin, nervos, digestiv, muscular, a modului cum ele interacționează în vederea realizării unității organismului.

Membrii disciplinei sunt implicați în susținerea cursurilor și lucrărilor practice la anul I și II Medicină, Medicină dentară, Tehnică dentară, Asistenţă Medicală Generală , Radiologie Imagistică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală, Asistenţă Medicală Generală, precum și în cercetarea fundamentală.

Disciplina participă cu cursuri in cadrul masteratelor de Medicină psihosomatică şi Cosmetologie, precum şi cursuri postuniversitare privind implicarea stresului oxidativ şi a metodelor de evaluare a acestuia în diferite condiţii fiziologice şi patologice

Principalele direcţii de cercetare sunt reprezentate de studierea in vitro şi in vivo, pe modele animale, a stresului oxidativ şi inflamaţiei în diferite patologii, biocompatibilitatea diferiţilor produşi de sinteză, nanomedicină şi neuroştiinţe.

Conducători de doctorat: Prof. Dr. Simona Clichici, Prof. Dr. Adriana Filip, Conf. Dr. Teodora Mocan. Între temele abordate de cercetarea doctorală se numără: mecanisme pro și antitumorale in melanom, rolul inflamatiei in sindroamele mielodisplazice si mieloproliferative, biomarkeri în sindromul de apnee obstructivă la copil, homeostazia fierului si relatia cu inflamatia în bolile cardiovasculare, factori de risc in patologia cardiovasculara si relatia cu microbiomul intestinal, evaluarea rolului protector al nanomaterialelor pe modele experimentale de fibroză hepatică, diabet zaharat şi ateroscleroză

 

 

Cerc Științific de Fiziologie Experimentală
Coordonator cerc: Prof. Dr. Gabriela Adriana Filip

Pagina rețea de socializare: www.facebook.com/groups/cercfiziocluj

Principalele teme ale cercului științific:

 • Numărare elemente figurate sanguine. Ascita Erlich – transplant, numărare celule, viabilitate celulară.;
 • Terapia fotodinamică – studii experimentale;
  Ovarectomia chirurgicală;
 • Teste comportamentale utilizate în studiul funcțiilor cognitive;
 • Hepatopatii toxice – modele experimentale de studio;
 • Hepatopatii colestatice – ligatură căi biliare;
 • Modele experiementale de ischemie periferică și cerebrală;
 • Celulele stem în medicina regenerative;
 • Stereotaxia – metoda de studiu în neurofiziologie;
 • Studii pe organ izolat în băița de organ.

 

Cadre didactice

 

CLICHICI SIMONA
E-mail: sclichici@umfcluj.ro

Grad didactic: Profesor universitar

 • Absolvent al Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca, promoţia 1994, Doctor în medicină cu distincţia „Cum laudae”, specializarea Fiziologie, cu tema: „Efectele hormonilor glucocorticoizi asupra dezvoltării sistemului nervos” din 2004;
 • medic specialist radiodiagnostic din 2000; cadru didactic UMF Cluj-Napoca din 1997;
 • coordonator al Laboratorului de studii in vivo al disciplinei din 2008;
 • secretar general al Societăţii Romane de Ştiinţe Fiziologice 2008-2012 şi din 2020 până în prezent;
 • vicepreşedinte al Asociaţiei de studiu al Stresului oxidativ în Medicină – ASOM şi al BIOCOM – Centrul de studiu al biocompatibilităţii produşilor naturali şi de sinteză; prodecan didactic al Facultăţii de Medicină din 2020;
 • director a 2 proiecte naționale PNCDI2; autor/coautor a 80 de articole ISI, cu referire la studii experimentale şi toxicologice realizate in vivo și in vitro

Teza de abilitare: “Fiziologie aplicată: de la modele experimentale la efectele protectoare ale unor compuși naturali și de sinteză”, susținută în octombrie 2017; Conducător de doctorat din 2018

Cursuri susținute pentru studenții anului II MG, liniile de studiu în română și franceză; Cursuri Opționale susținute în cadrul Școalii Doctorale, Cursuri Masterat de Medicină Psihosomatică „Psihoneuroendocrinoimunologie: bazele fiziologice ale psihosomaticii”

Domenii de interes științific: realizarea de modele experimentale, studiul stresului oxidativ, fibroza hepatică, evaluarea in vivo a efectelor antioxidante, antiinflamatoare, antifibrotice ale compușilor naturali și de sinteză

 

SUCIU ȘOIMIȚA-MIHAELA
E-mail: mihaela.suciu@umfcluj.ro

Profesor universitar în cadrul Disciplinei de Fiziologie

 • Absolventă a Facultăţii de Medicină Generală a Institutului de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca (1988),
 • doctor în Medicină (2005),
 • cadru didactic (1999),
 • prodecan didactic al Facultății de Medicină (din 2011),
 • Decan al Facultății de Medicină (din 2020),
 • Medic specialist medicină de laborator (1994),
 • Șef al laboratorului de cercetare în stres Oxidativ (Disciplina Fiziologie, 2001),
 • Secretar al Societății Romane de Științe Fiziologice (2008-2012),
 • membru fondator al Centrului de studii a biocompatibilității unor produși naturali și de sinteză BIOCOM

Proiecte de cercetare: director al unui proiect de cercetare național PN II IDEI, membru în colectivul de cercetare în alte 9 proiecte naționale, Proiecte educaționale: membru în 2 proiecte POSDRU, 1 proiect internațional al Agenției Universitare a Francofoniei, Autor/coautor 8 articole ISI

Cursuri susținute: Program de studiu Medicină în limba română – Fiziologie an II, Program de studiu Medicină în limba engleză – Fiziologie an I

Cursuri postuniversitare (Cluj, Oradea, Baia Mare)

Domenii de interes științific: Rolul speciilor reactive ale oxigenului și azotului în fiziologie și patologie (boli proliferative și degenerative); Efectele ultrasunetelor și a radiațiilor electromagnetice și asocierea acestora cu stresul oxidativ în model animal; Evaluarea efectelor antioxidante, antiinflamatorii, antiproliferative și de modulare a durerii a unor produși naturali

 

FILIP ADRIANA

Grad didactic: Profesor Universitar

 • Absolvent al Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca, promoţia 1993;
 • cadru didactic univeristar al UMF Cluj-Napoca din 1997 si doctor in medicina din 2004;
 • conducător de doctorat din 2017 și coordonator al Laboratorului de studii in vitro al disciplinei din 2009;
 • membru fondator și trezorier al ASOM – Asociaţia Stresul Oxidativ în Medicină şi al BIOCOM – Centrul de studiu al biocompatibilităţii produşilor naturali şi de sinteză;
 • director a doua proiecte nationale UEFISCDI si responsabil partener a unui proiect;
 • autor/coautor a 117 articole ISI (78 autor principal si 39 coautor), IF cumulat ca autor principal = 242,32; Indice Hirsch =22;
 • http://www.researcherid.com/rid/C-2906-2011;
 • medic primar in specialitatea dermatovenerologie.

Activitate didactica: cursuri Medicină Generală și Medicină Dentară, cursuri opționale Școala Doctorală, Masterat de Medicină Psihosomatică și Masterat Cosmetologie, cursuri postuniversitare Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare si lucrari practice de fiziologie.

Domenii de interes științific: studii privind efectul antiinflamator si anticarciongenetic al nanoparticulelor metalice de aur și argint, funcționalizate cu compuși naturali si caile de semnalizare implicate în carcinogeneza orală și cutanată, studii de terapie fotodinamică pe tumori experimentale; cercetarea efectului fotochemopreventiv al unor compuși naturali în tumorile cutanate fotoinduse; studii de citotoxicitate și eficiență pe diferite linii celulare a unor compuși de sinteză si extracte naturale.

 

IRINA HARANGUS
E-mail: ichis@umfcluj.ro

Grad didactic:Conferenţiar

 • Absolvent al Facultăţii de Medicină, UMF „Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca”, promoţia 1997.
 • Diplomă de doctor în domeniul Medicină, titlul tezei de doctorat „Mecanismele secreției de eritropoetină. Efectele protectoare ale eritropoetinei.” Conducător de doctorat Academician Prof.Dr Ioan Baciu în mai 2004.
 • Medic specialist în specialitatea Laborator clinic, biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie din 2003.
 • Diplomă de master în specializarea „Educație fizică și Kinesiologie” UBB Cluj-Napoca, 2004.
 • Medic specialist în specialitatea Medicină Internă din 2012.
 • Cadru didactic UMF Cluj-Napoca din 1998.

Cursuri susținute pentru studenții anului I și II MG, liniile de studiu în română și franceză; pentru studenții de la BFK anul I și II, AML anul I și Rx anul I.

Domenii de interes științific: realizarea de modele experimentale de diabet zaharat și poliartrită reumatoidă, explorarea disfuncției endoteliale, implicarea stresului oxi-nitrozativ în disfuncția endotelială din diabetul zaharat indus experimental cu streptozotocină, implicarea stresului oxi-nitrozativ în neuropatia diabetică, efectele unor antioxidanți naturali și de sinteză în neuropatia diabetică și disfuncția endotelială.

 

MOCAN TEODORA
E-mail: teodora.mocan@umfcluj.ro

Grad didactic: Conferentiar

Activitate didactica/stiintifica/clinica

 • 2019- prezent Universitatea de Medicină ṣi Farmacie “Iuliu Haṭieganu” Cluj-Napoca, Catedra de Fiziologie- Conferenṭiar abilitat (domeniul Medicina). Membru IOSUD UMF Cluj-Napoca.
 • 2017- 2019 Universitatea de Medicină ṣi Farmacie “Iuliu Haṭieganu” Cluj-Napoca, Catedra de Fiziologie- Conferenṭiar
 • 2016-2017 Universitatea de Medicină ṣi Farmacie “Iuliu Haṭieganu” Cluj-Napoca, Catedra de Fiziologie -Ṣef de lucrări.
 • 2008- 2015 Universitatea de Medicină ṣi Farmacie “Iuliu Haṭieganu” Cluj-Napoca, Catedra de Fiziologie -Asistent Universitar.
 • 2007- 2011 Universitatea de Medicină ṣi Farmacie “Iuliu Haṭieganu” Cluj-Napoca, Catedra de Fiziologie – Doctorand

 

IOANA BÂLDEA
E-mail: ioana.baldea@umfcluj.ro

Grad didactic conferentiar universitar, Catedra de Fiziologie

Activitate didactica

 • titular curs Fiziologie pentru Radiologie Imagistica,  Medicina Generala anul 1 si 2, sectia engleza, lucrari practice de Fiziologie  la Medicina Generala anul 1 si 2, linii de predare romana si engleza, colegiul Radiologie Imagistica

Activitate stiintifica

 • Cercetare fundamentala in vitro- testarea biocompatibilitatii unor produsi noi pentru uz in medicina dentara, oncologie, in medicina regenerativa, investigarea eficientei antitumorale si in chemopreventie si toxicitatii unor compusi de sinteza- nanoparticule metalice, produsi fotosensibilizanti, compozite cu nanoparticule si grafene

Activitate clinica

 • Medic specialist dermatovenerologie, practica clinica in regim cabinet de dermatologie

 

CRISTIAN CEZAR LOGIN

Grad didactic Conferenţiar

 • Licenţiat al Facultăţii de Medicină (2003) şi psihologie (2008);
 • doctor în medicină (2009);
 • medic specialist medicina muncii (2012);
 • asistent universitar (2007-2011);
 • șef lucrări (2011-prezent).

Activitate didactică cu studenții facultății de medicină dentară (secția franceză) și ai facultății de medicină (secția franceză și secția română).

Domenii de interes științific: stresul oxidativ în procese fiziologice şi patologice, markeri neinvazivi de fibroză hepatică, psihofiziologie, învăţare, probe comportamentale, fiziologia sistemelor senzoriale, strategii de predare modernă și eficientă a fiziologiei.

 

SABAU LAVINIA IOANA

Grad didactic: Șef de lucrări

 • Doctor în științe medicale din anul 2003 – distincția cum laude
 • Teza de doctorat: „Dinamica speciilor reactive ale oxigenului și ale antioxidanților in patologia obstetricală și ginecologică

Activitate de predare:

 • cursuri și lucrări practice la Medicina generala si AMG
 • Conducător de teze de licență

Domenii de interes științific: Speciile reactive ale oxigenului, stresul oxidativ, antioxidant

 

MITREA DANIELA-RODICA
E-mail: daniela.mitrea@umfcluj.ro

Grad didactic Şef de Lucrări

 • Autor 3 manuale secţia engleză; coordonator 12 teze de licenţă (9 secţia engleză);
 • traducător/coordonator 7 capitole din tratate internaţionale de Fiziologie (Certificat Cambridge ESOL B2);
 • cadru de predare curs postuniversitar, masterat, cerc studenţesc, Universitatea Bari (Italia);
 • organizator workshopuri secţia engleză;
 • co-autor/coordonator teste admitere;
 • co-autor caiet lucrări practice secţia română;
 • tutore studenţi.

Autor 2 capitole carte internaţională, 1 capitol carte naţională, 11 articole ISI (7 prim autor/autor principal), 33 articole in extenso (24 BDI), 41 rezumate în reviste ISBN/ISSN, 68 participări Conferinţe/Congrese, 2 premii Congrese, 3 premii UEFISCDI, curs pre-Conferinţă, membru în organizare Conferinţe/Quiz, colaborator Granturi.

 

BIDIAN CRISTINA
E-mail: cristina.bidian@umfcluj.ro

Grad didactic: Șef de lucrări

 • Licențiată a Facultății de Medicină Generală (1994)
 • Doctor în medicină (2008) cu tema “Influența stresului oxidativ indus de aeropoluanți asupra balanței oxidanți/antioxidanți
 • Medic specialist pneumolog (1999)

Activitate didactică: curs MG (anul I), lucrări practice MG (anul I și II) secția română; lucrări practice colegii (anul I); conducere lucrări de licență

Domenii de interes științific: stresul oxidativ indus de aeropoluanți, efectele produșilor naturali în patologia inflamatorie pulmonară și în patologia ischemică, studii de toxicitate prin expunere in vitro și in vivo la nanoparticule metalice

 

 

ALEXANDRA SEVASTRE-BERGHIAN
E-mail: berghian.alexandra@umfcluj.ro

Grad didactic: Șef lucrări,

 • Medic Primar Psihiatrie Pediatrică;
 • Absolventă a Facultății de Medicină UMF “Iuliu-Haţieganu” (2007);
 • Doctor în medicină (2013)

Activitate didactică: Curs – programul BFK, an I; Lucrări practice cu studenții facultății de Medicină (I, II), și Medicină Dentară (I),; BFK (I); Invatarea prin probleme (PBL) I, liniile Română și Engleză; Cursuri de pregătire pentru admiterea la facultate, Cercul științific studențesc – Disciplina Fiziologie – Teste Comportamentale pe animale de laborator în studiul funcțiilor cognitive

Domenii de interes științific: domeniul Neuroştiinţe – Teste comportamentale pe animale de laborator în studiul funcțiilor cognitive; utilizarea compușilor naturali pe model animal (stres, anxietate și alte disfuncții cognitive induse experimental)

 

SIMEDREA RAMONA-ARIANA
E-mail: ramona.simedrea@umfcluj.ro

Grad didactic: Șef de lucrări

 • Absolventă a Facultății de Medicină, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, promoția 1990.
 • Diplomă de doctor în domeniul Medicină, anul 2001. Titlul tezei de doctorat: „Efectele hipoxiei hipobare asupra plăcuțelor sanguine”. Conducător științific – prof. dr. Mircea Dorofteiu.
 • Cadru didactic la Disciplina Fiziogie, Facultatea de Medicină, UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, din 1992-prezent.
 • Cursuri la Disciplina de Fiziologie cu studenții anului I de la Facultatea de Medicină liniile de studiu franceză și română.
 • Lucrări practice la Disciplina de Fiziologie cu studenții  anului I și II de la Facultatea de Medicină liniile de studiu română și franceză.
 • Lucrări practice la Disciplina de Fiziologie cu studenții  anului I de la Facultatea de Medicină Dentară liniile de studiu română și franceză.

Domenii de interes științific: Fiziologie, stres oxidativ. Explorarea disfuncției endoteliale, implicarea stresului oxi-nitrozativ în disfuncția endotelială din diabetul zaharat indus experimental cu streptozotocină, efectele unor antioxidanți naturali asociat cu efortul fizic moderat asupra disfuncției endoteliale din diabetul zaharat, implicarea stresului oxi-nitrozativ în neuropatia diabetică, efectele unor antioxidanți naturali asociat cu efortul fizic moderat asupra neuropatiei diabetice.

 

HANA DECEAN

Grad didactic: Şef de lucrări

 • Doctor in stiinte medicale cu tema: ”Efectele radiatiei UVB asupra celulelor epidermice: de la  evenimentele  initiale la protectia cu antioxidanti  naturali
 • Medic primar dermatologie-venerologie.
 • Cadru didactic la Disciplina Fiziologie: preparator  universitar  (2004-2007); asistent universitar ( 2007-2015); lector universitar ( 2015- prezent);

Activitate de predare: cursuri si lucrari practice; coordonator teze de licenta.

Domenii de interes stiintific: stres oxidativ, antioxidanti,  boli inflamatorii autoimmune, dermato-oncologie

 

TOADER ALINA MIHAELA
E-mail: toader.alina@umfcluj.ro
Telefon: 0264598575

Grad didactic: Asistent universitar

 • Doctor în ştiinţe medicale
 • absolventă a Facultății de Medicină, UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, 1999
 • medic specialist Medicină de familie, 2005
 • medic specialist Neonatologie , 2011
 • cadru didactic la Fiziogie, Facultatea de Medicină, UMF Iuliu Hațieganu, Cluj Napoca, 2006-prezent
 • Doctor în științe medicale din februarie 2014 cu tema: Strategii neuroprotectoare în hipoxia și ischemia cerebrală experimentală

Rezumatul activităţii didactice curente

 • lucrări practice la Disciplina de Fiziologie cu studenții anului I și II Medicină Generală română și franceză,  Medicină Dentară, AML, TD
 • Implicare in programul „problem based learning” cu studentii anului I sectia engleză și română

Domenii de interes ştiinţific : Fiziologie, Neonatologie, neuroprotecție, stres oxidativ

Activitatea de cercetare este efectuată în special pe model animal nou-născut expus la ischemie și hipoxie cerebrală și evaluează diverse strategii de neuroprotecție aplicabile și  la nou-născutul uman cu encefalopatie hipoxic-ischemica

 

OLĂNESCU VAIDA VOEVOD MARIA CRISTINA
E-mail: cristina.vaida2008@gmail.com
Telefon: 0264 598575

Grad didactic: Asistent Universitar

 • Doctor în științe medicale
 • Medic specialist chirurgie vasculară

Activitate didactică: lucrări practice la secțiile română și engleză: medicină generală anul I și II, medicină dentară anul intâi. Cerc științific de fiziologie: modele experimentale de ischemie periferică, splanhnică și cerebrală. Coordonare lucrări de licență.

Domenii de interes: stresul oxidativ, rolul protector al produșilor naturali, efectul nanoparticulelor funcționalizate cu polifenoli asupra stresului oxidativ, endoteliul vascular.

 

LUPU MIHAI
E-mail: lupu.mihai@umfcluj.ro

Grad didactic: Asistent universitar

 • Medic rezident Cardiologie
 • Doctorand la catedra de Fiziologie (Homeostazia fierului și patologia cardiacă)

Domenii de interes: insuficiența cardiacă, metabolismul fierului, modele animale de patologii cardiovasculare

 

RĂZVAN-GEO ANTEMIE
E-mail: antemie_razvan_geo@elearn.umfcluj.ro

Grad didactic: Asistent universitar

 • Absolvent al Facultății de Medicină, Cluj-Napoca – promoția 2020.
 • Medic Oftalmolog
 • Student preparator din anul 2018 și ulterior Asistent universitar din anul 2021 în cadrul catedrei de Fiziologie.
 • Desfășor lucrări practice în cadrul catedrei de Fiziologie cu studenții anilor I și II, liniile de studiu română și engleză de la Medicină Generală, Medicină Dentară, Balneofiziokinetoterapie.

Domenii de interes: Evaluarea în vitro și în vivo a efectelor antioxidante, antiinflamatoare, antiangiogenetice ale compușilor naturali și de sinteză asupra patologiilor retiniene; Influența luminii cu lungime de undă scurtă asupra proceselor si a morfologiei retinei.

 

NADINA-LIANA POP
E-mail: popnadina@yahoo.com

Grad didactic: Asistent universitar la Catedra de Fiziologie

Doctor în medicina, medic specialist recuperare, medicina fizica și balneologie, în colaborare cu mai multe clinici medicale, autor de articole de specialitate.

 

HOTEIUC OANA

Grad didactic Asistent universitar

 • Doctor în Științe Medicale, domeniul Medicină, 2011, Teza de doctorat cu titlul “Evaluarea etiopatogenetică prin metode convenționale și neconvenționale a aterogenezei experimentale
 • Absolventă a UMF ”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, promoția 1996-2002, din 2003 am început cariera didactică ca și Preparator Universitar, ulterior Asistent la Catedra de Fiziopatologie, iar din 2012 pana în prezent la Catedra de Fiziologie. În paralel, din 2008, sunt Medic Specialist chirurg, specialitatea Chirurgie Vasculară
 • Ca și Asistent Universitar pregătesc și predau lucrări practice studenților din anul I, II, medicină generală, medicină dentară, AML, farmacie, tehnică dentară, secția romană. Susțin și cursuri de pregătire postuniversitară în cadrul universitații

Domenii de interes științific: “stress-ul oxidativ”, “ateroscleroza/geneza experimentală”, iar în domeniul chirurgiei de “tehnici minim-invazive, laser endovenos, din boala varicoasă”, “tehnici de tratament din limfedemul primar și secundar-presoterapie și drenaj”, “tehnici terapeutice moderne în microchirurgie”

 

MOGA ROGOZ ADRIAN TEODOR
E-mail: Moga.Adrian@umfcluj.ro

Grad didactic: Asistent universitar

 • 2008- Absolvent al Facultatii de Medicina Dentara UMF Cluj-Napoca
 • 2009-Absolvent Master of Bussines Administration – UBB Cluj-Napoca
 • 2018-Student Doctorand UMF Cluj-Napoca
 • 2021-Asistent Universitar

Activitatea de predare: sustinerea de lucrări practice la liniile Stomatologie Sectia Romana, Sectia Engleza, Tehnica dentara, Medicina Generala Sectia Engleza

Activitatea clinica: din anul 2008 in cadrul Clinicii Stomatologice Mr Dentalmed

Domeniile de cercetare sunt implantologia dentara, biomateriale, biocompatibilitate. Implantologia orala este domeniul de excelenta prin detinerea unor drepturi de autor in domeniul chirurgiei ghidate prin dezvoltara unor noi produse specifice acestei ramuri.

Membru in :

 • Colegiul Medicilor Stomatologi Cluj
 • Societatea de Stomatologie Estetica din Romania SSER
 • European Society of Cosmetic Dentistry  ESCD
 • International Team for Implantology ITI
 • Dental XP

 

NENU IULIANA
E-mail: nenu.iuliana@elearn.umfcluj.ro

Grad didactic: Asistent universitar

 • Absolventă a Facultății de Medicină și Farmacie, UMF Cluj-Napoca, 2016
 • Medic specialist Gastroenterologie și Hepatologie
 • cadru didactic în cadrul Disciplinei de Fiziologie, UMF Cluj-Napoca din 2022

Activitate didactică: lucrări practice Medicină Generală și Dentară, liniile română și engleză

Domenii de interes: Hepatologie – modele experimentale hipertensiune portală, fibroza hepatică, hepatocarcinom, coagularea în cadrul bolilor hepatice, biologia moleculară a cancerului

 

FLORIAN TEODORA LARISA
E-mail: doratimis@gmail.com

Grad didactic: Asistent universitar

 • absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, 2016
 • medic specialist Dermatovenerologie, 2020
 • cadru didactic Departamentul de Științe Funcționale, disciplina Fiziologie

Activitate didactică: lucrări practice la Disciplina Fiziologie cu studenții Facultății de Medicină Generală (an I și II), Medicină Dentară

Domenii de interes științific: fiziologie, dermatologie, venerologie, neuroștiințe