Disciplina Anatomie și embriologie

Adresă: Str. Clinicilor, Nr. 3-5
Telefon: 0264431880

Șef de disciplină: Prof. dr. Adriana Filip
E-mail: gabriela.filip@umfcluj.ro

 

Izvoarele istorice arată că în anul 1775 anatomia era predată la Colegiul Academic Universitar din Cluj (fost iezuit). Anatomia a fost cea dintâi disciplină înființată în cadrul Facultății de Medicină a Universității „Franz Joseph” din Cluj, devenită după 1919 Universitatea „Regele Ferdinand I”.
Împreună cu Disciplina de Anatomie Patologică și Disciplina de Medicină Legală, Disciplina de Anatomie și Embriologie este situată în Institutul „Anatomia”, prima și cea mai amplă construcție realizată în complexul medical universitar clujean la înființarea acestuia (1888).

Primul șef al disciplinei, profesorul Davida Leo (1852-1929), a pus bazele muzeului de anatomie al universității noastre. După 1919, Davida Leo a înființat Institutul de Anatomie al Universității din Szeged. În perioada interbelică, Disciplina de Anatomie și Embriologie a fost condusă de profesorul Victor Papilian (1888-1956), autorul primului tratat de anatomie redactat în limba română. În 1934, acesta primește de la maestrul său, prof. Dimitrie Gerota, un exemplar al ecorșeului realizat de Constantin Brâncuși, păstrat astăzi în muzeul disciplinei.

Clădită pe o istorie strălucită, luminată de victorii dobândite cu mari eforturi (amintim bombardamentele din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în care Institutul „Anatomia” a fost puternic avariat), Disciplina de Anatomie și Embriologie își aduce și astăzi aportul didactic la formarea viitorilor medici ai Almei Mater Napocensis, oferind cursuri de anatomie descriptivă, topografică, secțională clinică, de embriologie și de antropologie la programele de licență (Facultatea de Medicină și Facultatea de Medicină Dentară) și la programe de master (Cercetări avansate în investigaţia criminalistică şi în medicina legală). Cursurile sunt însoțite de lucrări practice, în care anatomia este studiată atât prin disecția pe cadavre umane, cât și prin tehnici moderne (tablete de disecție virtuală).

Membrii colectivului disciplinei au activitate clinică integrată în spitalele clujene, iar activitatea de cercetare acoperă un spectru larg de interese științifice, fiind orientată spre anatomia clinică, cu specificul specialității fiecărui cadru didactic. Cercetările noastre sunt valorificate în publicații științifice de prestigiu și recunoscute prin premii ale Societăţii Anatomiştilor din România și ale Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării din România.

 

    

 

Cadre didactice

 

Șef disciplină – Conferențiar universitar dr. Opincariu Iulian
Telefon: 0723 083 427

Dr. Opincariu Iulian este Conferențiar și șeful Disciplinei de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca, totodată este medic primar radiologie și imagistică la Centrul Medical Transilvania Cluj Radiologie și Imagistică Medicală.

Membru al comunității academice din anul 1990 domnul doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare la Facultatea de Medicină și Farmacie cu studenții anului I și II, secția română și franceză.

Domnul doctor este autor a 10 cărți/capitole, autor/coautor a 26 de articole ISI/BDI, coordonator workshopuri, subinvestigator în 7 studii clinice.

Activitatea clinică a domnului doctor a fost completată de multiple supraspecializări: managementul serviciilor de sănătate publică, ecografie generală, tomografie computerizată, RMN. Abilitățile sale manageriale l-au recomandat ca să fie ales în funcția de director medical al centrului medical din care face parte.

 

Conferențiar universitar dr. Crivii Carmen Bianca
E-mail: bianca.crivii@umfcluj.ro

Dr. Crivii Carmen Bianca este Doctor în Medicină și Conferențiar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca.

Membră a comunității academice din 2000, doamna doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare la Facultatea de Medicină și Medicină Dentară cu studenții anului I și II, secția română, engleză și franceză, cât și cu studenții masteranzi. Este coordonatoarea cercului științific studențesc de Anatomie, Anatomie imagistică și Embriologie.

Doamna doctor este autoare/coautoare a 14 capitole, 9 cărți naționale/internaționale, autoare/coautoare de articole ISI/BDI, coordonatoare lucrări de licență, membru în echipa de cercetare a 4 studii clinice.

Participarea activă la manifestările științifice i-au adus recunoașterea muncii depuse prin acordarea de premii naționale/internaționale.

 

Conferențiar universitar dr. Iancu Dana Monica
E-mail: dr.danamonica@gmail.com
Telefon: 0758020399

Dr. Iancu Dana Monica este Doctor în Medicină, Profesor abilitat, Conferențiar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca și medic primar chirurgie generală la IRGH Cluj Napoca.

Membră a comunității academice din anul 2008 doamna doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare la Facultatea de Medicină și Farmacie cu studenții anului I și II, secția română și engleză.

Doamna doctor este autoare a peste 56 capitole, 8 cărți naționale/internaționale, autoare/coautoare a peste 90 de articole ISI/BDI, colaboratoare la 17 cursuri postuniversitare, coordonatoare lucrări de licență, coordonatoare a 25 de workshopuri, trainer și invited speaker la evenimente de specialitate, responsabilă/membră în 10 granturi, subinvestigator în 7 studii clinice. Cu un indice Hirsch în anul 2022 de 14 pe Web of Science.

Activitatea clinică a doamnei doctor a fost completată de multiple supraspecializări chirurgicale: oncologică, hepato-bilio-pancreatică, laparoscopică, endoscopică, ultrasonografie, masterat internațional în endoscopie chirurgicală avansată, această activitate fiind încununată prin obținerea de premii naționale/internaționale și prin recunoașterea premierelor sale chirurgicale naționale și internaționale.

Vizibilitate activitate:

 

Șef de Lucrări dr. Micu Carmen
E-mail: carmen.micu@umfcluj.ro

Activitate didactică universitară:

 • Cursuri si lucrari practice de anatomie si embriologie, anatomie topografica si sectionala, pentru studenții din anul I și anul II, Facultatea de Medicină Generala sectia Engleza.
 • Cursuri de anatomie pentru studenții din anul I, Facultatea de Medicina, sectia AML.
 • Cursuri de pregătire pentru examenul de admitere la facultatea de medicina.
 • Participare la manifestări ştiinţifice în domeniile de interes.
 • Metode de predare şi învăţare.
 • Workshop pentru studenţii englezi: Anatomy: Why? What? How?
 • Dezvoltarea şi malformaţiile sistemului reno-ureteral; corelaţii anatomo-clinico-imagistice la copil; anomalii renale in cadrul sindroamelpr cromozomiale si noncromozomiale.
 • Psihopedagogia şi psihologia educaţională

Activitate didactică post universitară:

 • Cursuri postuniversitare
 • Activitate profesională, medic specialist chirurgie generala:
 • Chirurgie endocrina (chirurgia tiroidei si paratiroidelor)
 • Chirurgie abdominală/digestivă
 • Chirurgia defectelor parietale (hernii, eventrații)
 • Chirurgia sânului
 • Chirurgia bolii varicoase
 • Patologia chirurgicală a pielii și țesutului celular subcutanat
 • Proctologie
 • Chirurgie oncologică paleativă: montare port-a-cath pentru chimioterapie

Domenii prioritare de interes: Chirurgie plastica, reparatorie si microchirurgie reconstructiva

Activitate științifică și cercetare: participarea la Programele Naţionale de Cercetare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Proiecte de cercetare/ Granturi, publicarea de articole în reviste de specialitate.

Domenii prioritare de cercetare: chirurgia robotica a glandei tiroide, inginerie biomedicală

 

Șef de Lucrări dr. Dumitraşcu Dinu
E-mail: d.dumitrascu@elearn.umfcluj.ro

Dr. Dinu Dumitrașcu este Doctor în Medicină, Șef de Lucrări la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca și medic specialist Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă la clinicile Glow și Novia.

Membru al comunității academice din anul 2012 domnul doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare la Facultatea de Medicină și Farmacie cu studenții anului I și II, secția română și franceză.

Domnul doctor este autor a 10 capitole și a două cărți de specialitate, autor/coautor a peste 50 de articole ISI/BDI, colaborator la workshopuri de chirurgie estetică și anatomie.

Activitatea lui clinică și de cercetare a fost completată de supraspecializări în domeniul chirurgiei estetice a sânului, a feței și a remodelării corporale precum și a procedurilor estetice minim invazive.

 

Șef de Lucrări dr. Badea Alexandru
E-mail: afbadea84@elearn.umfcluj.ro

Dr. Badea Alexandru este Doctor în Medicină, Șef de Lucrări la Disciplina de Anatomie și Embriologie a U.M.F “Iuliu Hațieganu” , Cluj Napoca și medic specialist Chirurgie orală și maxilo-facială.

Membru al comunității academice din anul 2014 domnul doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare la Facultatea de Medicină Generală și Medicină Dentară cu studenții anului I și II, secția română și engleză precum și cu medici rezidenți.

Domnul doctor este autor/coautor a multiple capitole în cărți de specialitate, autor/coautor a 18 articole ISI/BDI, colaborator la workshopuri de specialitate.

Activitatea clinică și de cercetare a domnului doctor a fost completată de supraspecializări în domeniul metodelor imagistice moderne în regiunea capului și gâtului, a tehnicilor moderne în implantologia dentară precum și a chirurgiei orale și maxilo-faciale.

 

Asistent universitar dr. Jeican Ionuț Isaia
E-mail: ionutjeican@elearn.umfcluj.ro

Dr. Jeican Ionuț Isaia este Doctor în Medicină, Asistent universitar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj-Napoca și medic specialist O.R.L. chirurgie cervico-facială.

Membru al comunității academice, domnul doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare în cadrul lucrărilor practice la Facultatea de Medicină și Medicină Dentară cu studenții anului I și II, secția română.

Autor a 16 capitole și o carte de specialitate, autor/coautor a 50 articole ISI/BDI, colaborator la workshopuri de specialitate, domnul doctor a impresionat prin lucrările sale științifice, fiind distins cu premiul Societății Române de Anatomie și cu premiul „Iuliu Hațieganu” al Academiei Române.

 

Asistent universitar dr. Capraș Roxana Denisa
E-mail: dr.caprasroxanadenisa@gmail.com
Telefon: 0740009302

Dr. Capraș Roxana Denisa este Asistent universitar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca și medic specialist obstetrică-ginecologie.
Membră a comunității academice din anul 2015 doamna doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare în cadrul lucrărilor practice la Facultatea de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie cu studenții anului I și II, secția franceză.

Autoare a 4 capitole, autoare/coautoare a 7 articole ISI/BDI, colaborator la workshopuri de specialitate, doamna doctor a obținut titlul de doctor în medicină în anul 2020 iar activitatea ei clinică și de cercetare a fost completată de supraspecializarea în ecografie în obstetrică-ginecologie, colposcopie, histeroscopie și chirurgie laparoscopică în ginecologie.

 

Asistent universitar dr. Bădulescu Iulian Claudiu
E-mail: claubad05@elearn.umfcluj.ro
Telefon: 0748122918

Dr. Bădulescu Iulian Claudiu este Doctor în Medicină, Asistent universitar la Disciplina de Anatomie și Embriologie din cadrul UMF Cluj Napoca și medic specialist chirurgie generală la Spitalul Humanitas Cluj Napoca.

Membru al comunității academice din anul 2017, domnul doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare în cadrul lucrărilor practice la Facultatea de Medicină și Farmacie cu studenții anului I și II, secția română și engleză.

Domnul doctor este autor a 6 capitole, autor/coautor a 14 articole ISI/BDI, colaborator la workshopuri de specialitate, trainer la cursuri în domeniul ultrasonografiei, membru în echipa Eduson.

Activitatea lui clinică și de cercetare a fost completată de supraspecializarea în ecografie generală si chirurgie oncologica.

Participarea activă la manifestările științifice i-a adus recunoașterea muncii și pe plan internațional prin acordarea premiului de cea mai bună prezentare orală la congresul EANM’16 din Barcelona, 2016.

 

Asistent universitar dr. Munteanu Vlad
E-mail: vladcristian.munteanu@elearn.umfcluj.ro

Dr. Munteanu Vlad este Asistent universitar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca și medic specialist Urologie la Institutul Oncologic.

Membru al comunității academice domnul doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare în cadrul lucrărilor practice la Facultatea de Medicină și Farmacie cu studenții anului I și II, secția română.

Autor a 2 capitole, autor/coautor a 7 articole ISI/BDI, este doctor în științe începând cu anul 2023 iar activitatea lui clinică și de cercetare a fost completată de supraspecializarea în ecografie generală, imagistică urologică, uro-oncologie și chirurgie laparoscopică.

 

Asistent universitar dr. Ștefan Paul-Andrei

Dr. Ștefan Paul-Andrei este Doctor în Medicină, Asistent universitar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca medic rezident în specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală.

Domeniile sale de interes clinice și academice sunt reprezentate de neuroradiologie, imagistica oncologică precum și metode de diagnostic imagistic asistate.

Domnul doctor este editor și recenzor la reviste internaționale de impact, autor/coautor a 19 articole ISI/BDI și a unor capitole în cărți publicate pe plan național și internațional, precum și colaborator la workshopuri de specialitate.

Membru al comunității academice din anul 2018, domnul doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare în cadrul lucrărilor practice la Facultatea de Medicină și Medicină Dentară cu studenții anului I și II, secția română și engleză.

Participarea activă la manifestările științifice i-a adus recunoașterea muncii atât pe plan național cât și internațional, obținând o serie de premii internaționale și burse de formare în unități medicale de prestigiu din Europa.

 

Asistent universitar dr. Budușan Maria
E-mail: marcumaria88@elearn.umfcluj.ro
Telefon: 0740453330

Dr. Budușan Maria este Doctor în Medicină, Asistent universitar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca și medic specialist chirurgie orală și maxilo-facială la Spitalul Clinic Județean de Urgență- Compartimentul de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială.

Membră a comunității academice din anul 2020 doamna doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare în cadrul lucrărilor practice la Facultatea de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie cu studenții anului I și II, secția română și engleză.

Doamna doctor este autoare a 3 capitole, autoare/coautoare a 6 articole ISI/BDI, colaborator la workshopuri de specialitate și membru a echipei de cercetare în cadrul unui grant internațional.

Participarea activă la manifestările științifice i-a adus recunoașterea muncii depuse prin acordarea de premii.

 

Asistent universitar dr. Pop Miana

Dr. Pop Miana este asistent universitar la Disciplina de anatomie si Embriologie a UMF Cluj-Napoca si medic specialist chirurgie generala la Spitalul Humanitas, Cluj-Napoca.

Membra a comunitatii academice din anul 2017 doamna doctor isi desfasoara activitatea didactica ca si cadru de predare in cadrul lucrarilor practice la Facultatea de Medicina Dentara cu studentii anul I si II, sectia franceza.

Autoare a 8 capitole si a unei carti de specialitate, autoare/coautoare a 14 articole ISI/BDI, doamna doctor si-a terminat studiile doctorale in anul 2019.

Participarea activa la manifestarile stiintifice i-a adus recunoasterea muncii depuse prin acordarea de premii.

 

Asistent universitar dr. Țichil Ioana
E-mail: Ioana.Tichil@umfcluj.ro
Telefon: 0729-121.935
Vizibilitate activitate: https://drtichil.ro

Dr. Țichil Ioana este Asistent universitar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca și medic specialist chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă la Centrul Medico-Chirurgical Interservisan, Spitalul Transilvania, Clinica Nexus Medica si Clinica Optisan.

Membră a comunității academice din anul 2018 doamna doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare în cadrul lucrărilor practice la Facultatea de Medicină și Medicină Dentară cu studenții anului I și II, secția franceză.

Autoare a multiple capitole de carte și articole științifice doamna doctor a participat la conferințe și cursuri atât în România, cât și în străinătate (Australia, Finlanda, Islanda, Marea Britanie), fiind tototdată o prezenţă activă în cercetarea ştiinţifică în domeniu. Doamna doctor își începe studiile doctorale în anul 2019, activitatea ei de cercetare fiind centrată pe patologia pacienților cu arsuri.

 

Asistent universitar dr. Herdean Andrei
E-mail: herdean.andrei.ioan@elearn.umfcluj.ro

Dr. Herdean Andrei este Asistent universitar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca și medic specialist chirurgie generală la Spitalul Județean de Urgență Zalău.

Membru al comunității academice din anul 2021, domnul doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare în cadrul lucrărilor practice la Facultatea de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie cu studenții anului I și II, secția română și engleză.

Autor a 5 capitole, autor/coautor a 6 articole ISI/BDI, domnul doctor este doctorand începând cu anul 2019 iar activitatea lui clinică și de cercetare a fost completată de supraspecializarea în chirurgie laparoscopică.

 

Asistent universitar dr. Iustin Zaieț
E-mail: z.iustin@elearn.umfcluj.ro

Medic specialist în disciplina Ortopedie și Traumatologie, la Centrul Medico-Chirurgical Interservisan și Clinica Union Medical.

Membru al comunității noastre academice din anul 2021, domnul doctor își desfășoară activitatea didactică în cadrul lucrărilor practice, studenților anului I și II de la secția română a Facultății de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”.

Autor a 3 articole ISI/BDI, domnul doctor este doctorand începând cu anul 2017 iar activitatea sa clinică și de cercetare este axată în jurul tematicii: Chirurgia robotică în osteosinteza intramedulară.

 

Asistent universitar dr. Ciornei-Hoffman Andreea
E-mail: andreea.hoffman@umfcluj.ro

Dr. Ciornei-Hoffman Andreea este Asistent universitar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca și medic rezident în specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală la Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală SCJU, Cluj-Napoca.

Membră a comunității academice din anul 2022 doamna doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare în cadrul lucrărilor practice la Facultatea de Medicină și Farmacie cu studenții anului I și II, secția română și engleză.

Doamna doctor este doctorandă din anul 2019 iar activitatea ei clinică și de cercetare a fost completată de cursuri de perfecționare în ecografie generală și specială, elastografie, tomografie computerizată, imagistică prin rezonanță magnetică.

Deși la început de drum, din istoricul profesional al doamnei doctor reținem importanta muncă de voluntariat ca paramedic în cadrul Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare – S.M.U.R.D. Cluj-Napoca și Vicepreședinte Operațional la “Caravana cu Medici”.

 

Asistent universitar dr. Greța Andra Lavinia
E-mail: GRETA.ANDRA.LAVINIA@elearn.umfcluj.ro

Dr. Greța Andra Lavinia este Asistent Universitar la Disciplina de Anatomie și Embriologie a UMF Cluj Napoca și   medic specialist Otorinolaringologie.

Membră a comunității academice din anul 2022 doamna doctor își desfășoară activitatea didactică ca și cadru de predare în cadrul lucrărilor practice la Facultatea de Medicină și Farmacie cu studenții anului I  secția română și engleză.

Doamna doctor este doctorandă din anul 2021 iar activitatea ei clinică și de cercetare aflată în curs de desfășurare, a fost completată de cursuri de perfecționare în chirurgie endoscopică funcțională a sinusurilor și este beneficiară a unui grant intern.

Deși la început de drum domna doctor se remarcă prin etica în muncă, perseverență și dorința de perfecționare.

 

Asistent universitar dr. Bonea Julian Emanuel
E-mail: boneajulian7@gmail.com

Doctorand în Medicină Generală

Domnul doctor este medic în cadrul specialității Chirurgie Cranio-Cervicală, Chirurgie Maxilo-Facială, Chirurgie Orală și Dento-Alveolară fiind atestat în manopere chirurgicale care cuprind patologiile benigne și maligne, traumatismele complexe, și procesele infecțioase ale oaselor, structurilor moi, superficiale și profunde ale capului și gâtului, precum și patologiile glandelor salivare.

De asemenea este dublu licențiat în Medicină Generală și Medicină Dentară, fiind absolvent al Facultății de Medicină Generală din cadrul U.M.F „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca începând cu anul 2023 și absolvent al Facultății de Medicină Dentară din cadrul U.M.F Târgu-Mureș începând cu anul 2018.

Debutul carierei Universitare a fost marcată de toamna anului 2022 când a obținut titlul de doctorand în medicină generală și începutul anului 2023, când a obținut titlul de Asistent Universitar în cadrul Disciplinei de Anatomie și Embriologie Umană, U.M.F „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca.

În prezent își desfașoară activitatea profesională în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, în paralel cu activitatea didactică desfășurată în fața studenților de anul I și II de la programele de studiu Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Balneo-fizio-kinetoterapie, secția română și engleză din cadrul U.M.F ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, precum și activitatea de cercetare științifică intitulată „Corelația între infecția cu virusul HPV și incidența cancerului în sfera Cranio-Maxilo-Facială, în rândul populației din România, în funcție de comportamentul sexual”.

De-a lungul timpului a participat la multiple cursuri naționale privind diagnosticul și tratamentul multimodal al multiplelor afecțiuni maligne ale organismului uman precum și la cursuri naționale de inițiere și perfecționare în aplicarea implanturilor dentare.

În domeniul științific este de asemenea implicat în proiectul de cercetare științifică din domeniul Oncologiei Medicale,în colaborare cu Institutul Oncologic „Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, intitulat „Importanța depistării precoce în cancerul mamar”.