Prof. Dr. Şoimiţa Mihaela Suciu

  • mihaela.suciu@umfcluj.ro

  Conducerea executivă a facultății este realizată de către Decanul facultății şi de cei 5 prodecani. Decanul are responsabilitatea întregii activităţi din facultate şi reprezintă facultatea în cadrul universităţii şi în afara ei.

  Consiliul facultatii este forul superior de conducere al facultăţii şi are în componenţa sa 30 cadre didactice şi 10 studenţi, inclusiv reprezentanți ai studenților străini.

  La şedinţele Consiliului sunt invitaţi permanenţi directorii de departament care nu sunt membri de drept ai Consiliului şi reprezentanţi ai medicilor rezidenţi.

   

  Biroul de Consiliu al Facultății de Medicină

  Decan
  Prof. dr. Șoimița Mihaela Suciu
  E-mail: mihaela.suciu@umfcluj.ro
  Program de audiență: joi între orele 13-14

  Prodecan activitate ştiinţifică:
  Prof. dr. Simona Valeria Clichici
  E-mail: sclichici@umfcluj.ro
  Program de audiență: joi între orele 12-13

  Prodecan management, dezvoltare academică și probleme ale studenților:
  Conf. dr. Armand Râjnoveanu
  E-mail: armand.rajnoveanu@umfcluj.ro
  Program de audiență: marți între orele 13-14

  Prodecan responsabil cu activitatea didactică:
  Conf. dr. Corina Bocșan
  E-mail: bocsan.corina@umfcluj.ro
  Program de audiență: luni între orele 12-13

  Prodecan responsabil cu evaluarea și asigurarea calității:
  Prof. dr. Olga Orasan
  E-mail: hilda.orasan@umfcluj.ro
  Program de audiență: vineri între orele 13-14

  Prodecan relații internaționaționale și studenți internaționali:
  Conf. dr. Călin Homorodean
  E-mail: calin.homorodean@umfcluj.ro
  Program de audiență: miercuri între orele 13-14

  Administrator șef al facultății:
  Ing. Goga Augustin
  Adresa: str. Marinescu, nr. 23, parter, cam. 6
  Telefon: 0374-834828
  E-mail: augustin.goga@umfcluj.ro

  Ec. Ioana Vasiliu Stolworthy
  Adresa: str. Louis Pasteur nr. 4, et. I, camera 1
  Telefon: 0374-834303
  E-mail: ivasiliu@umfcluj.ro

  Secretar șef facultate:
  Anna Andrea Boleman
  Adresa: str. Marinescu nr. 23, parter, cam. 6
  Telefon: 0374834114
  E-mail: andreea.boleman@umfcluj.ro