Bromatologie, Igienă, Nutriţie

Disciplina Bromatologie, Igienă, Nutriţie

Sef de disciplina: Prof. dr. Miere Doina
Adresa Str. Ghe. Marinescu, Nr. 23, Et. 3

Secretariat
Telefon: 0374834820. Int. 2821
E-mail: dmiere@umfcluj.ro

 

Activitate didactică. Disciplina Bromatologie, Igienă, Nutriţie include cursuri care se adresează studenţilor din cadrul programelor de studii ale Facultăţii de Farmacie:

I. Farmacie: 1. Bromatologie, Igienă, Nutriţie (anul III) este o materie de specialitate având ca obiect de studiu cunoaşterea factorilor de mediu (compoziţie chimică normală, contaminare, analiză chimico-sanitară), alături de introducerea unor noțiuni de bază de nutriție, oferind viitorilor farmacişti competenţa de analist în laboratoare de Chimie sanitară, precum şi capacitatea de a interveni în educarea populaţiei pentru formarea unei atitudini conştiente faţă de rolul factorilor de mediu asupra sănătăţii, față de importanța alimentației sănătoase, a comportamentului alimentar sănătos și a stilului de viață sănătos. 2. Dietoterapie – curs opţional (anul IV) – ajută viitorul farmacist să înţeleagă şi să poată consilia pacienţii cu privire la importanţa unui stil de viaţă sănătos şi la intervenţia prin dietă în prevenirea şi tratarea unor boli.

II. Nutriţie şi Dietetică: Bazele nutriţiei, Chimia alimentelor, Nutriția omului sănătos și nutriție comunitară, Nutriția sportivului, Tehnologie alimentară, Igienă și siguranță alimentară, Istoria şi cultura alimentaţiei, Noțiuni de genetică, nutrigenetică şi nutrigenomică, Nutriție vegetariană, Tehnologie şi chimie culinară, Aditivi alimentari, nutraceutice, alimente funcţionale, Promovarea sănătății și educație terapeutică nutrițională, Principii de administraţie şi organizare a serviciilor de nutriţie, Practică de specialitate în bloc alimentar, Practică de specialitate, Stagiu practic, Abilități practice, la care se adaugă şi materia opţională Alimente noi, materii care oferă viitorilor dieteticieni cunoştinţele necesare pentru înţelegerea şi realizarea în cadrul disciplinelor clinice şi ulterior în practică a unor intervenţii nutriţionale corecte.

III. Masterat „Nutriţia şi calitatea vieţii”: Consiliere nutrițională și comunicare cu pacientul în practica dietetică, Gastrotehnie – prepararea dietetică a alimentelor, Nutriție de precizie, Siguranţă şi securitate alimentară, Suplimente alimentare și alimente funcționale, Aplicații în diseminarea rezultatelor științifice, Interacţiuni aliment – medicament, Noțiuni aprofundate de nutriţie sportivă, Nutriţie şi stil de viaţă, Stagiu practic în nutriție, dietetică și gastrotehnie, Stagiu practic de specialitate, la care se adaugă materiile opționale Elemente de nutriție și bromatologie și Modularea dietetică a microbiotei intestinale.

Activitatea de cercetare a disciplinei curpinde următoarele teme: cercetări în domeniul nutriției și dieteticii; determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate din laptele de mamă; studiul substanțelor bioactive din diferite matrici alimentare; analiza coloranților din sucuri; analiza calității apei; determinarea compușilor fenolici din vinurile românești; studiul activității antioxidante a compușilor fenolici din vinurile românești și rolul acestora ca agenți profilactici și terapeutici în diverse boli; evaluarea influenței unor factori precum specia, rasa, comportamentul și dieta animalelor asupra compoziției laptelui de vacă și capră, în special asupra profilului componentelor liposolubile benefice pentru sănătatea umană; studiul activității biologice a diferitelor componente din lapte, permițând utilizarea lor în prevenirea și terapia adjuvantă a diferitelor boli; studiul detaliat al mecanismelor care stau la baza interacțiunilor medicament-aliment; analiza micotoxinelor din matrici alimentare și lichide biologice; studiul privind rolului farmacistului în implementarea unui stil de viață sănătos; investigarea importanței factorilor nutriționali și ai stilului de viață în cancerul colorectal; studiul componentelor dietetice bioactive în prevenirea și tratarea cancerului colorectal; studiul deficitelor nutriționale la pacienții obezi supuși intervențiilor chirurgicale bariatrice; rolul dietei în prevenirea și tratamentul afecțiunilor digestive; cercetări privind nutriția în primele 1.000 de zile de viață; cercetări privind implicațiile microbiomului intestinal în patologiile inflamatorii.

 

Colectivul disciplinei

 

Șef de disciplina: Prof. dr. Miere Doina
E-mail: dmiere@umfcluj.ro
Telefon: 0374834820. Int. 2821

Specializare: Farmacie

Activitate didactică:

 • Activitatea didactică include:
  • la programul de studii de licență Farmacie: curs Bromatologie, Igienă, Nutriție (anul 3);
  • la programul de studii de licență Nutriție și Dietetică: curs Bazele nutriției, curs Chimia Alimentelor (anul 1), curs Chimia Alimentelor (anul 2), curs opțional Alimente noi (anul 2);
  • la programul de studii de masterat Nutriția și calitatea vieții: curs Suplimente alimentare și alimente funcționale (anul 1), curs Nutriţie şi stil de viaţă (anul 2);
 • Alte activităţi didactice și de predare:
  • o coordonare program de studii de licență Nutriție și dietetică
  • cursuri postuniversitare;
  • coordonare cerc ştiinţific studenţesc;
  • coordonare lucrări de licenţă, lucrări de dizertaţie,
  • coordonare şi evaluare stagiu practic studenţi;
  • editare materiale didactice.

Activitate stiințifică: cercetări în domeniul factorilor de mediu, nutriţiei şi dieteticii

 

Prof. dr. Filip Lorena
E-mail: lfilip@umfcluj.ro
Telefon: 0374834820. Int. 2820

Specializare: Farmacie

Activitate didactică:

 • Activitatea didactică include:
  • la programul de studii de licență Farmacie (limba română, limba franceză): lucrări practice și curs Bromatologie, Igienă, Nutriție (anul 3);
  • la programul de studii de licență Nutriție și Dietetică: curs Tehnologie alimentară. Bazele nutriției (anul 1), curs și lucrări practice Igienă și siguranță alimentară, Istoria și cultura alimentației (anul 2).
  • la programul de studii de masterat Nutriția și calitatea vieții: Siguranţă şi securitate alimentară (anul 1), Interacţiuni aliment – medicament (anul 2);
 • Alte activităţi didactice și de predare:
  • cursuri postuniversitare;
  • coordonare cerc ştiinţific studenţesc;
  • coordonare lucrări de licenţă, lucrări de dizertaţie,
  • coordonare şi evaluare stagiu practic studenţi;
  • editare materiale didactice.

Activitate stiințifică: analiza factorilor de mediu, determinarea unor compuşi biologic activi din alimente şi a unor contaminanţi, caracterizarea unor uleiuri volatile, studiul interacțiunilor aliment-medicament, studiul aderenței la dieta mediteraneană, educație nutrițională, evaluarea statusului nutritiv, siguranță, securitate alimentară.

 

Conf. dr. Cozma-Petruţ Anamaria
E-mail: anamaria.cozma@umfcluj.ro
Telefon: 0374834820. Int. 2820

Specializare: Farmacie

Activitate didactică:

 • Activitatea didactică include:
  • la programul de studii de licență Farmacie (linia franceză): lucrări practice și curs Bromatologie, Igienă, Nutriție (anul 3);
  • la programul de studii de licență Nutriție și Dietetică: lucrări practice Igienă și siguranță alimentară (anul 2), curs Nutriție vegetariană (anul 2), curs Promovarea sănătății și educație terapeutică nutrițională (anul 3);
  • la programul de studii de masterat Nutriția și calitatea vieții: curs Nutriție de precizie (anul 1);
  • la programul de studii de masterat Cosmetologie: Nutriția pentru o piele sănătoasă.
 • Alte activităţi didactice și de predare:
  • coordonare cerc ştiinţific studenţesc;
  • coordonare lucrări de licenţă și lucrări de disertaţie,
  • tutorat;
  • editare materiale didactice.

Activitate stiințifică: evaluarea factorilor care influențează fracțiunea lipidică a laptelui obținut de la diferite specii; analiza reziduurilor de pesticide din laptele matern; cercetări privind nutriția în primele 1.000 de zile de viață; caracterizarea rolului dietei în prevenirea și terapia bolilor digestive; studiul mecanismelor care stau la baza interacțiunilor aliment-medicament; identificarea de metode pentru controlul bolilor parazitare de origine alimentară.

 

Șef lucr. dr. Banc Roxana
E-mail: roxana.banc@umfcluj.ro
Telefon: 0374834820. Int. 2820

Specializare: Farmacie

Activitate didactică:

 • Activitatea didactică include:
  • la programul de studii de licență Farmacie: lucrări practice Bromatologie, Igienă, Nutriție (anul 3);
  • la programul de studii de licență Nutriție și Dietetică: curs Aditivi alimentari, nutraceutice, alimente funcţionale (anul 3), lucrări practice Chimia Alimentelor (anul 1 și anul 2);
  • la programul de studii de masterat Nutriția și calitatea vieții: curs și lucrări practice Gastrotehnie – prepararea dietetică a alimentelor (anul 1).
 • Alte activităţi didactice și de predare:
  • coordonare lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie,
  • coordonare şi evaluare stagiu Abilități practice studenţi;
  • tutorat;
  • editare materiale didactice.

Activitate stiințifică: studiul detaliat al compoziției fenolice și evaluarea activității antioxidante a vinurilor; studiul profilurilor fenolice ale vinurilor care servesc ca instrumente valoroase pentru distingerea soiurilor de vinuri; analiza FT-IR însoțită de analiza multivariată a datelor ca instrumente de evaluare a calității și autenticității vinurilor; evaluarea in vivo a efectelor protectoare ale polifenolilor din vinuri asupra modelului de stres oxidativ indus de acrilamidă; evaluarea comportamentului alimentar şi a stilului de viaţă în rândul diverselor grupuri populaţionale (preferinţe şi obiceiuri de consum la copii; alimentaţie şi stil de viaţă la adolescenţi, practici de alăptare, calitatea vieţii vârstnicilor).

 

Șef lucr. dr. Mîrza Oana
E-mail: oana.stanciu@umfcluj.ro
Telefon: 0374834820. Int. 2820

Specializare: Farmacie

Activitate didactică:

 • Activitatea didactică include:
  • la programul de studii de licență Farmacie: lucrări practice Bromatologie, Igienă, Nutriție (anul 3);
  • la programul de studii de licență Nutriție și Dietetică: lucrări practice Chimia alimentelor (anul 1 și anul 2), lucrări practice Igienă și siguranță alimentară (anul 2), curs Tehnologie și chimie culinară (anul 2),
  • la programul de studii de masterat Nutriția și calitatea vieții: lucrări practice și curs Aplicații în diseminarea rezultatelor științifice (anul 2)
 • Alte activităţi didactice și de predare:
  • coordonare cerc ştiinţific studenţesc;
  • coordonare lucrări de licenţă, lucrări de dizertaţie,
  • coordonare şi evaluare stagiu practic studenţi;
  • tutorat;
  • editare materiale didactice

Activitate stiințifică: analiza diverșilor contaminanți (în particular micotoxine) în matrici alimentare și lichide biologice; evaluarea riscului de expunere la micotoxine; evaluarea obiceiurilor alimentare și de stil de viață în diferite categorii populaționale (ex: practici de alăptare, preferințe și obiceiuri alimentare la copii și tineri, dieta adolescenților, consumul de băuturi energizante, ghiduri alimentare).

 

Șef lucr. dr. Gavrilaş Laura
E-mail: laura.gavrilas@umfcluj.ro
Telefon: 0374834820. Int. 2821

Specializare: Nutriţie şi Dietetică

Activitate didactică:

 • Activitatea didactică include:
  • la programul de studii de licență Nutriție și Dietetică: lucrări practice și curs Nutriția omului sănătos și nutriție comunitară (anul 1), curs Noțiuni de genetică, nutrigenetică şi nutrigenomică (anul 2),
  • la programul de studii de masterat Nutriția și calitatea vieții: curs și lucrări practice Consiliere nutrițională și comunicare cu pacientul în practica dietetică (anul 1), lucrări practice de Suplimente alimentare și alimente funcționale (anul 1); Modularea dietetică a microbiotei intestinale – curs opțional (anul 2)
 • Alte activităţi didactice și de predare:
  • coordonare cerc ştiinţific studenţesc;
  • coordonare lucrări de licenţă, lucrări de dizertaţie,
  • coordonare şi evaluare stagiu practic studenţi;
  • tutorat;
  • editare materiale didactice.

Domenii de interes clinic:

 • Obezitate și boli metabolice
 • Modularea microbiomului intestinal (boli inflamatorii intestinale și psoriazis)

Activitate stiințifică:

 • studiul componentelor dietetice bioactive folosite în prevenirea și tratarea cancerului – nutrigenetică și nutrigenomică; studiile nutriționale și dietetice relaționate cu nutriția în ciclul vieții.
 • cercetări privind implicațiile microbiomului intestinal în patologiile inflamatorii.

 

Asist univ. dr. Ciobârcă Daniela
E-mail: muresan.daniela@umfcluj.ro
Telefon: 0374834820. Int. 2821

Specializare: Nutriţie şi Dietetică

Activitate didactică:

 • Activitatea didactică include:
  • la programul de studii de licență Nutriție și Dietetică: lucrări practice Bazele nutriției (anul 1), lucrări practice și curs Nutriția sportivului (anul 1), lucrări practice Aditivi alimentari, nutraceutice, alimente funcţionale (anul 3); curs Principii de administraţie şi organizare a serviciilor de nutriţie (anul 3);
  • la programul de masterat Nutriția și calitatea vieții: lucrări practice Noțiuni avansate de nutriția sportivului
 • Alte activităţi didactice și de predare:
  • coordonare cerc ştiinţific studenţesc;
  • coordonare lucrări de licenţă și disertație ;
  • coordonare şi evaluare stagiu practic studenţi;
  • tutorat;
  • editare materiale didactice.

Domenii de interes clinic: Obezitate, chirurgie bariatrică, deficite nutriționale, microbiotă intestinală, probiotice

Activitate stiințifică: studiul deficitelor nutriționale la pacienții obezi supuși intervențiilor chirurgicale bariatrice; dezvoltarea de noi suplimente alimentare

 

Asist. univ. drd. Pașca Denisia
E-mail: denisia.pasca@umfcluj.ro
Telefon: 0374834820. Int. 2821

Specializare: Nutriţie şi Dietetică

Activitate didactică:

 • Activitatea didactică include:
  • la programul de studii de licență Nutriție și Dietetică: lucrări practice Chimia alimentelor (anul 1), lucrări practice Igienă și siguranță alimentară (anul 2), lucrări practice Tehnologie și chimie culinară (anul 2);
 • Alte activităţi didactice și de predare:
  • coordonare şi evaluare stagiu practic studenţi;
  • coordonare lucrări de licență
  • editare materiale didactice.

Activitate stiințifică:

 • studii de proteomică și transcriptomică pe culturi celulare, în prezența micotoxinelor și a substanțelor antioxidante;
 • evaluarea ingredientelor funcționale împotriva toxicității orale in vivo a anumitor micotoxine;
 • evaluarea obiceiurilor alimentare și de stil de viață în rândul adolescenților.