Botanică farmaceutică

Disciplina de Botanică farmaceutică

Adresă disciplină: str. Gheorghe Marinescu nr. 23, etaj III

 

Oferta educaţională, obiective, rol în educația farmaceutică:

Disciplina de Botanică farmaceutică reuneşte în oferta sa educaţională materii care oferă studenţilor din anii I şi II ai Facultăţii de Farmacie, specializările Farmacie şi Nutritiţie şi Dietetică, posibilitatea asimilării noţiunilor fundamentale şi abilităţilor practice necesare cunoaşterii produselor farmaceutice de origine vegetală, precum şi a bazelor biologice implicate în fiziologie, patologie şi acţiunea principiilor terapeutice. Sunt incluse de asemenea activităţi didactice dedicate studenţilor masteranzi, pentru aprofundarea noţiunilor din domeniul Biologiei moleculare.

 • Botanică farmaceutică: materie obligatorie; Licenţă, specializarea Farmacie, programe de studiu în limbile română şi franceză, anul I, semestrul I (42 ore curs / 42 ore lucrări practice / 6 credite) şi semestrul II (28 ore curs / 28 ore lucrări practice / 4 credite);
  Oferă informaţii de bază asupra speciilor de plante medicinale și a utilizării lor în terapie, activităţile practice dând posibilitatea însușirii principalelor tehnici de analiză morfologică și anatomică a plantelor, necesare identificării speciilor vegetale şi produselor vegetale medicinale. Este o materie axată pe cunoașterea organismului vegetal, din punct de vedere citologic, histologic, anatomo-morfologic și sistematic.
 • Biologie celulară şi moleculară: materie obligatorie; Licenţă, specializarea Farmacie, programe de studiu în limbile română şi franceză, anul II, semestrul I (28 ore curs / 14 ore lucrări practice / 4 credite); Licenţă, specializarea Nutriţie şi Dietetică, anul I, semestrul I (28 ore curs / 3 credite);
  Aprofundează aspectele fundamentale referitoare la biologia celulei vegetale şi animale, ce sunt necesare înţelegerii proceselor fiziologice care susţin desfăşurarea vieţii, a modificărilor care pot determina efecte patologice, precum şi a mecanismelor de acţiune a nutrienţilor şi a compuşilor farmacologic activi.
 • Genetică moleculară şi inginerie genetică: materie obligatorie; Licenţă, specializarea Farmacie, programe de studiu în limbile română şi franceză, anul I, semestrul II (14 ore curs / 14 ore lucrări practice / 2 credite);
  Oferă cunoaşterea mecanismelor de expresie a informaţiei genetice şi ajută la înţelegerea mutaţiilor genetice care cauzează diferite boli moştenite sau dobândite la om. Familiarizeză studenţii cu tehnicile moderne de citogenetică şi genetică moleculară aplicate în domeniul biomedical şi farmaceutic.
 • Micologie: materie opţională; Licenţă, specializarea Farmacie, programe de studiu în limbile română şi franceză, anul II, semestrul I (14 ore curs / 2 credite);
  Oferă informaţii despre organismele fungale (ciuperci) comestibile, toxice sau patogene şi despre implicaţiile lor în domeniile nutriţiei, medicinei și farmaciei.
 • Nutraceutice de origine vegetală: materie opţională; Licenţă, specializarea Farmacie, programul de studiu în limba română şi franceză, anul I, semestrul II (14 ore curs / 2 credite);
  Vizează familiarizarea studenţilorcu principalele plante exotice și indigene, medicinale și alimentare, considerate de comunitatea științifică ca super-alimente și care intră în compoziția suplimentelor alimentare.
 • Bazele moleculare ale nutriţiei: materie obligatorie; Masterat Nutriţia şi calitatea vieţii, anul I, semestrul I (14 ore curs / 14 ore lucrări practice / 5 credite);
  Oferă informaţii necesare înțelegerii bazelor moleculare și aprofundării noțiunilor de biologie moleculară cu relevanță în nutriția umană.

 

Colectivul disciplinei

 

Șef de disciplină: Profesor universitar doctor Gianina Cristina Crișan
E-mail:  gcrisan@umfcluj.ro
Telefon: 0374834004

Specializare: Farmacist primar, Laborator farmaceutic

Activitate didactică:  Organizarea și susținerea de cursuri și lucrări practice de Botanică farmaceutică pentru studenții de la Facultatea de Farmacie (programe de studiu în limba română și limba franceză)

Activitate științifică: Conducere de doctorat, cercetări în domeniul botanicii farmaceutice prin studiul morfo-anatomiei a plantelor medicinale, analiza fitochimică și evaluarea activităților biologice ale extractelor vegetale, tehnici moderne de extracție; director, membru, respective responsabil din partea UMF a peste 10 contracte de cercetare naționale sau internaționale; autor de cărți, capitole de cărți și articole științifice de specialitate publicate în edituri naționale și internaționale.

 

Conferențiar doctor Ramona Păltinean
E-mail: rpaltinean@umfcluj.ro
Telefon: 0374834005

Specializare: Farmacist specialist, Laborator farmaceutic

Activitate didactică: Activitatea didactică constă în susținerea de cursuri și lucrări practice de Botanică farmaceutică, la programele de studiu în limba română şi franceză (anul I, Facultatea de Farmacie), Genetică moleculară și inginerie genetică, la programele de studiu în limba română şi franceză (anul I, Facultatea de Farmacie), Biologie celulară și moleculară, la programele de studiu în limba română şi franceză (anul II, Facultatea de Farmacie), Nutriție Enterală și Parenterală (Rezidențiat Farmacie Generală).

Activitate stiințifică: Activitatea stiințifică constă în studiul fitochimic, anatomo-morfologic, histologic și farmacologic al speciilor de plante medicinale, servind pentru caracterizarea şi posibilitatea introducerii în terapie a resurselor vegetale medicinale din Flora spontană şi cultivată a României şi a validării utilizării lor în medicina tradiţională.

 

Conferențiar doctor Andrei Mocan
E-mail: mocan.andrei@umfcluj.ro
Telefon: 0374834005

Specializare: Farmacist specialist Laborator farmaceutic (analize medico-farmaceutice de laborator)

Activitate didactică: Activitatea didactică constă în susținerea de cursuri și lucrări practice de Biologie celulară și moleculară, la programul de studiu Nutriție și Dietetică (anul I, semI), Bazele moleculare ale Nutriției (Masterat Nutriția și calitatea vieții), Nutraceutice de origine vegetală (curs opțional).

Activitate stiințifică: Activitatea stiințifică constă în screening-ul și testarea unor molecule de origine naturală ca inhibitori ai unor enzime cheie implicate în diferite procese patologice, diabet zaharat, obezitate, neurodegenerescență, îmbătrânire (alfa amilază, -glucozidază, lipază pancreatică, acetil colinesterază, HMG-CoA reductază, elastază, MAO-A).

 

Şef lucrări doctor Balica Georgeta
E-mail: bgeorgeta@umfcluj.ro
Telefon: 0374834956

Specializare: Biolog/Chimist

Activitate didactică: Organizează şi susţine lucrări practice de Botanică farmaceutică, Biologie celulară şi moleculară, Genetică moleculară şi inginerie genetică. Predă cursul de Genetică moleculară şi inginerie genetică (programele de studii ȋn limba română şi franceză).

Activitate stiințifică: Studiul anatomo-morfologic, histologic, fitochimic şi farmacologic al speciilor vegetale medicinale din flora spontană şi cultivată a României. Biotehnologii vegetale aplicate (culturi de celule și ţesuturi, producerea de metaboliți secundari). Autor de cărţi, capitole de cărţi şi articole de specialitate, membru ȋn proiecte de cercetare.

 

Șef lucrări doctor Irina Ielciu
E-mail: irina.ielciu@umfcluj.ro
Telefon: 0374834005

Specializare: Farmacist specialist, Farmacie clinică

Activitate didactică: Activitatea didactică constă în susținerea de cursuri și lucrări practice de Botanică farmaceutică, la programele de studiu în limba română şi franceză (anul I, Facultatea de Farmacie), Genetică moleculară și inginerie genetică, la programele de studiu în limba română şi franceză (anul I, Facultatea de Farmacie), Biologie celulară și moleculară, la programele de studiu în limba română şi franceză (anul II, Facultatea de Farmacie).

Activitate stiințifică: Activitatea stiințifică constă în studiul fitochimic, anatomo-morfologic, histologic și farmacologic al speciilor de plante medicinale, servind pentru caracterizarea şi posibilitatea introducerii în terapie a resurselor vegetale medicinale din Flora spontană şi cultivată a României şi a validării utilizării lor în medicina tradiţională.

 

Șef lucrări doctor Cristina Ștefănescu
E-mail: cstefanescu@umfcluj.ro
Telefon: 0374834005

Specializare: Farmacist specialist, Farmacie generală

Activitate didactică: constă în organizarea și susținerea de cursuri și lucrări practice de Botanică farmaceutică, Micologie şi Nutraceutice de origine vegetală, pentru studenții de la Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie (programe de studii în limba română și limba franceză).

Activitate ştiințifică: axată pe studiul fitochimic, anatomo-morfologic şi histologic comparativ al speciilor de plante medicinale, servind pentru caracterizarea şi posibilitatea introducerii în terapie a resurselor vegetale medicinale din flora spontană şi cultivată a României; autor de cărți, capitole de cărți și articole științifice publicate în reviste de specialitate, membru în proiecte de cercetare.

 

Asistent universitar doctor Ana-Maria Vlase
E-mail: gheldiu.ana@umfcluj.ro
Telefon: 0374834004

Specializare: Doctor în Farmacie

Activitate didactică:  Susținerea de lucrări practice de Botanică farmaceutică, Biologie celulară și moleculară, respectiv Genetică moleculară şi inginerie genetică pentru studenții de la Facultatea de Farmacie, programul de studiu în limba română

Activitate științifică: Cercetări în domeniul botanicii farmaceutice prin analiza fitochimică și evaluarea activităților biologice ale extractelor vegetale, tehnici moderne de extracție, utilizarea planurilor experimentale pentru optimizarea procesului de extracție; director și membru în  proiecte de cercetare naționale sau internaționale; autor de capitole de cărți și articole științifice de specialitate publicate în edituri naționale și internaționale.