Farmacovigilență: monitorizarea siguranței medicamentelor

MASTERAT FARMACOVIGILENȚĂ: MONITORIZAREA SIGURANȚEI MEDICAMENTELOR

 

DIRECTOR DE PROGRAM: Prof. Dr. Cristina Mogoşan

DURATA: 1 an, 60 Credite ECTS

FORMA DE ORGANIZARE: cu frecvenţă

LIMBA DE PREDARE: limba română

NUMĂR DE LOCURI DISPONIBILE:  30

 

OBIECTIVE

Obiectivele şi tematica masteratului Farmacovigilenţa: Monitorizarea siguranţei medicamentelor se încadrează în agenda de politici de sănătate a Uniunii Europene, care a adoptat în anul 2010 o nouă legislaţie de Farmacovigilenţă ce a intrat în vigoare în iulie 2012 (DIRECTIVA 2010/84/EU şi REGULAMENTUL UE Nr 1235/2010) şi care are ca scop creşterea siguranţei pacienţilor şi îmbunătăţirea sistemului de sănătate publică prin monitorizarea robustă şi transparentă a medicamentelor, prin detectarea, evaluarea, înţelegerea mecanismelor şi prevenirea reacţiilor adverse şi a altor probleme relaţionate cu medicamentele.

Masteratul Farmacovigilenţa: Monitorizarea siguranţei medicamentelor creează premizele formării unor specialişti într-un domeniu deficitar, dar cerut pe piaţa muncii din România.

Obiectivul specific al programului de masterat este formarea de specialişti cu înaltă calificare într-un domeniu prioritar, care îşi vor găsi locul în departamentele de farmacovigilenţă din cadrul companiilor farmaceutice, în centre medicale de specialitate, în activitatea didactică, în structuri administrative şi organizaţii de sănătate publică sau în cadrul agenţiilor ce reglementează activitatea cu medicamente.

 

ADRESABILITATE

La admitere se pot înscrie absolvenţi ai programelor de studii de licenţă în domeniul sănătăţii reglementate general şi sectorial (Farmacie care au acumulat un minim de 300 de credite, Medicină – 360 de credite, Medicină dentară – 360 de credite), precum şi absolvenţi ai facultăţilor de Biologie, Biochimie, Chimie sau ai Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară care au acumulat în programul de studii de licenţă minim 240 de credite (învăţământ înainte de procesul Bologna) sau minim 300 de credite (învăţământ după aderarea la procesul Bologna).

 

CALIFICAREA ȘI OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ:

După absolvire și promovarea examenului de finalizare a studiilor se obține calificarea de specialist în farmacovigilenţă, cu titlul de master, iar pe piața muncii pot fi practicate următoarele ocupații: farmacist, farmacist rezident, farmacist de specialitate.

 

DISCIPLINE CARE VOR FI STUDIATE ÎN CURSUL MASTERATULUI

Farmacodinamia şi farmacocinetica medicamentului,

Siguranţa medicamentelor în sarcină şi alăptare,

Intoxicaţii şi supradozări,

Patologie medicală, Reacţii adverse pe organe şi sisteme,

Interacţiuni medicamentoase,

Mecanismele şi cauzalitatea reacţiilor adverse,

Detectarea şi managementul reacţiilor adverse,

Legislaţie europeană privind Farmacovigilenţa,

Sisteme de Farmacovigilenţă,

Farmacoepidemiologie,

Metodologia cercetării.

 

DESFĂȘURAREA ADMITERII

Examenul de admitere constă dintr-o probă scrisă sub formă de test grilă din tematica de concurs, timp de o oră, urmată de un interviu cu membrii comisiei. În funcție de numărul de candidați, proba scrisă se va desfășura la sediul disciplinei sau în amfiteatrul Preda, Str. L Pasteur nr. 6A, etj 2, Cluj-Napoca.

Ponderea probelor: proba scrisă reprezintă 75% din nota finală și interviul 25% din nota finală.

Modul de clasificare a candidaților: candidații vor fi clasificați în ordinea descrescătoare a notei finale, în limita locurilor disponibile. În caz de egalitate, departajarea se va face pe baza notei de la proba scrisă. Nota finală nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).