Disciplina Reabilitare medicală

Adresa: str. Viilor 46-50, Cluj-Napoca
Telefon: 0264207021
E-mail: balneo@umfcluj.ro

Șef de disciplină: Conf. dr. Rodica Ungur
E-mail:rodica.ungur@umfcluj.ro

 

Disciplina Reabilitare Meidcală pregătește studenții Facultății de Medicină și medicii rezidenți în Specialitatea Medicină Fizică și de Reabilitare, având ca principală misiune îmbunătățirea sau restabilirea capacității funcționale și a calității vieții la pacienții cu deficiențe fizice sau dizabilități cauzate de boli neurologice, cardiovasculare, respiratorii, endocrino-metabolice, urogenitale și ale aparatului locomotor.

Principalele obiective în activitatea disciplinei sunt: creșterea calității actului medical, dezvoltarea activității de cercetare, stimularea educației medicale continue și promovarea colaborării interdisciplinare.

Motto-ul disciplinei: „Să dăm viaţă anilor şi ani vieţii” (Ana Aslan).

Activitate didactică – oferta educațională

  • Cursuri la programele de licență ale facultății de Medicină: anul V Medicină, anii II și III Balneofiziokinetoterapie și Recuperare medicală: Reabilitare Medicală, Anatomia aplicată a aparatului locomotor, Balneoclimatologie, Electroterapie, Evaluare osteoarticulară și musculară, Hidrotermoterapie, Kinetologie, Kinetoprofilaxie și kinetoterapie, Kinetoterapie specială, Masoterapie, Măsurare și evaluare motrică și somato-funcțională, Ortezare și protezare, Reabilitare în patologia pediatrică, Recuperarea în medicina sportivă, Tehnici și metode de reabilitare în accidental vascular cerebral, Tehnici de reabilitare și reeducare funcțională, Terapie ocupațională.
  • Cursuri la programul de masterat Tehnici și metode de reabilitare a pacienților cu boli reumatologice: Bilanț și evaluare în bolile reumatologice, Tehnici fundamentale în kinetologie, Factori fizici naturali în recuperarea afecțiunilor reumatologice, Factori fizici artificiali în recuperarea afecțiunilor reumatologice, Kinetoterapia în afecțiunile aparatului locomotor, Masajul medical classic în bolile reumatologice, Ortezarea în afecțiunile reumatismale, Recuperarea în afecțiunile reumatismale degenerative, Recuperarea în reumatismul abarticular, Recuperarea post-protetică, Recuperarea în afecțiunile reumatismale inflamatorii, Recuperarea în afecțiunile reumatismale metabolice, Recuperarea în tulburările de statică vertebrală, Terapia ocupațională în afecțiunile reumatismale.
  • Cursuri postuniversitare cu tematica centrată pe: osteoporoză, leziuni de nervi periferici, patologie articulară și abarticulară, balneologie, fiziokinetoterapie, recuperare neurologică, profilaxia și tratamentul escarelor, ecografie musculoscheletală, infiltrații intraarticulare pe mulaje

Activitatea de cercetare

Direcții de cercetare: patogeneza și tratamentul osteoporozei și bolii artrozice, reabilitarea leziunilor neurologice centrale și periferice, patologiei articulare și abarticulare, reabilitarea cardiorespiratorie, reabilitarea orală, telereabilitarea, efecte regenerative tisulare ale compușilor naturali și agenților fizici artificiali. balneoclimatologie, fiziokinetoterapie

Cercuri științifice studențești organizate în disciplină: Cercul Studențesc de Reabilitare Medicală

Activitatea clinică

Membrii disciplinei își desfăsoară activitatea clinică în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare, în secțiile Recuperare Medicină Fizică și Balneologie I, II și Laboratul de Recuperare

 

 

Cadre didactice

 

Șef disciplină – Conferențiar universitar dr. Ungur Rodica Ana
Telefon: 0264207021
E-mail: ungur.rodica@umfcluj.ro

Activitatea didactică: coordonarea pregătirii medicilor rezidenți în specialitatea Medicină Fizică și de Reabilitare, coordonarea programului de masterat Tehnici și metode de reabilitare a pacienților cu boli reumatologice, cursuri la programele de licență an V Medicină, anii II şi III specializarea Balneofiziokinetoterapie și Recuperare medicală, cursuri și lucrări practice la programul de masterat, cursuri postuniversitare,  coordonare  teze de licenţă și dizertație.

Activitatea de cercetare este axată pe următoarele domenii de interes: fiziopatogenia şi tratamentul bolilor musculo-scheletale, reabilitarea orală, neurologică, posttraumatică,  cardiorespiratorie și oncologică, telereabilitarea, efectele regenerative tisulare ale compușilor naturali și agenților fizici artificiali, osteointegrarea materialelor de implant, efectele biologice și moleculare ale agenților fizioterapeutici, compușilor naturali și de sinteză (nanomolecule și compuși pe bază de grafen)

Activitatea clinică constă în acordarea de asistenţă medicală în specialitatea Medicină Fizică și de Reabilitare pacienţilor cu patologie reumatologică, neurologică, respiratorie, cardiovasculară, endocrino-metabolică, ortopedică şi posttraumatică.

 

Conferențiar universitar dr. Dogaru Bombonica Gabriela
Telefon: 0264207021
E-mail: gabriela.dogaru@umfcluj.ro

Activitatea didactică: conducător de doctorat, coordonator cerc ştiinţific studenţesc, coordonator Școala de vară de balneologie, coordonator Școala de vară de recuperare respiratorie, cursuri postuniversitare, lucrări practice, cursuri studenți, cursuri masterat, coordonator lucrări de licență, coordonator lucrări de dizertaţie.

Activitatea de cercetare: balneologia, balneogeologia, balneodermatologia, apele minerale naturale, mofete, solfatarii , bioclimatologia, termoterapia, termobiologia, hidroterapia, medicina moleculară şi celulară , consolidarea osoasă, osteointegrarea, nanoștiința, telemedicina, recuperarea cardiovasculară , recuperarea neurologică, recuperarea respiratorie, recuperarea orală, studierea aspectelor medico-legale la persoanele cu dizabilităţi, dezvoltarea turismului balnear şi de recuperare, activitate editorială, organizator/coordonator Conferința știintifică Balneologia în Transilvania, digitalizarea balneologiei/dezvoltarea hărții digitale a apelor minerale, domeniile de specializare inteligentă medicină preventivă și de recuperare.

Activitatea clinică: servicii medicale şi tratamente de specialitate, recuperare, medicină fizică şi balneologie, ecografii musculo-scheletale, infiltraţii intraarticulare, injectare de toxină botulinică.

 

Conferențiar universitar dr. Irsay Laszlo
Telefon: 0264207021
E-mail: Laszlo.Irsay@umfcluj.ro

Activitatea didactică include şi nu se limitează la evaluare funcţională musculoscheletală, ortezare, protezare şi terapie ocupaţională prin cursuri și stagii studenti, cursuri masterat, cursuri postuniversitare, coordonator lucrări de licență și dizertaţie .

Activitatea de cercetare are ca obiective principale osteoporoza, afecţiunile de părţi moi şi tehnici de fizioterapie. Domeniile de interes sunt complexe şi acoperă toată patologia care are ca şi consecinţe sau complicaţii disabilitatea. Astfel domeniile principale sunt cele din patologia neurologică, reumatică, ortopedică, posttraumatică, cardio-vasculară, respiratorie.

Activitatea clinică: servicii medicale şi tratamente de specialitate, recuperare, medicină fizică şi balneologie, ecografii musculo-scheletale, electromiografie, infiltraţii intraarticulare, injectare de toxină botulinică.

 

Conferențiar universitar dr. Ciortea Viorela Mihaela
Telefon: 0264207021
E-mail viorela.ciortea@umfcluj.ro

Activitatea didactică: stagii și cursuri cu studenţii anului V Medicină Generală, anilor II şi III Balneofiziokinetoterapie, cursuri şi prezentări de caz pentru medicii rezidenţi, cursuri masterat, cursuri postuniversitare, coordonator lucrări de licență și dizertație.

Activitatea de cercetare cuprinde ca domeniu de interes: recuperarea neurologică, telereabilitarea, telemedicina, disabilitatea, recuperarea respiratorie, recuperarea cardiovasculară, electrobiologia, electroterapia, recuperarea ortopedică și posttraumatică, recuperarea oncologică.

Activitatea clinică presupune servicii medicale şi tratamente de specialitate, recuperare, medicină fizică şi balneologie, ecografii musculo-scheletale, electromiografie, infiltraţii intraarticulare, injectare de toxină botulinică.

 

Conferențiar universitar dr. Borda Ileana Monica
Telefon: 0264207021
E-mail: monica.borda@umfcluj.ro

Activitatea didactică constă în stagii cu studenţii anului V Medicină Generală, stagii şi cursuri cu studenţii anilor II şi III Balneofiziokinetoterapie, cursuri şi prezentări de caz pentru medicii rezidenţi. În paralel include coordonarea tezelor de licenţă pentru studenţii de la Medicină Generală şi Balneofiziokinetoterapie, precum şi participarea la organizarea cursurilor postuniversitare din cadrul disciplinei.

Activitatea de cercetare este axată pe următoarele domenii de interes: recuperarea pacienţilor cu endoproteze de genunchi, tratametul osteoporozei, fiziopatogenia şi tratamentul artrozei, ecografia musculoscheletală.

Activitatea clinică presupune acordarea de asistenţă medicală pacienţilor cu patologie reumatologică, ortopedică şi postraumatică, neurologică: stabilirea diagnosticului clinico-funcţional, obiective şi mijloace de tratament medicamentos, fiziokinetoterapeutic, puncţii şi infiltraţii articulare, ortezare şi protezare, monitorizare şi dispensarizare, consultaţii interclinice pentru celelalte secţii ale spitalului (cardiologie, neurologie, ortopedie, chirurgie plastică) şi consultaţii în ambulatorul integrat.

 

Asistent universitar dr. Ciubean Alina Deniza
Telefon: 0264207021
E-mail: alina.ciubean@umfcluj.ro

Activitatea didactică presupune stagii clinice cu studenţii anului V Medicină Generală (sectiile Romana, Engleza si Franceza) si cu studenţii anilor II şi III din specializarea Balneofiziokinetoterapie. De asemenea, include coordonarea tezelor de licentă şi participarea la organizarea cursurilor postuniversitare din cadrul disciplinei.

Activitatea de cercetare cuprinde ca domenii de interes: tratamentul si managementul osteoporozei, ecografia musculoscheletală, tratamentul de recuperare al patologiilor ortopedico-traumatice, reumatologice si neurologice.

Activitatea clinică presupune acordarea de asistenţă medicală ambulatorie pacienţilor cu patologie reumatologică, ortopedică, postraumatică, neurologică: stabilirea diagnosticului clinico-funcţional, obiective şi mijloace de tratament medicamentos, fiziokinetoterapeutic, puncţii şi infiltraţii articulare, ortezare şi protezare, ecografie musculo-scheletală, eletromiografie

 

Asistent universitar kt. Cădar Ionuț Dan
Telefon: 0264207021
E-mail ionut.cadar@umfcluj.ro

Activitatea didactică presupune stagii cu studenţii anilor II şi III Balneofiziokinetoterapie. De asemenea, include coordonarea tezelor de licentă şi participarea la organizarea cursurilor postuniversitare din cadrul disciplinei.

Activitatea de cercetare cuprinde ca domenii de interes: tratamentul prin tehnici specific de kinetoterapie al patologiilor ortopedico-traumatice, reumatologice si neurologice.

Activitatea clinică presupune coordonarea ședințelor de kinetoterapie a pacienţilor cu patologie reumatologică, ortopedică, postraumatică, neurologică