Disciplina de Pneumologie

Adresă: Str. Clinicilor, Nr. 1-3
Telefon: 0264597453

Șef de disciplină: Prof. dr. Doina Todea
E-mail: dtodea@umfcluj.ro

 

Pneumologia, ramură a medicinii interne, s-a dezvoltat continuu de la începuturile Ftiziologiei, până  in zilele noastre, si care începând cu anul 2000 se aliniază cu normele europene devenind  specialitate de Pneumologie. Pas cu pas s-au pus bazele  si s-au dezvoltat departamentele de endoscopie bronșică, explorări funcționale respiratorii, laboratorul de somnologie, centrul de prevenție și renunțare la fumat și ulterior a serviciul de reabilitare pulmonară.

Privind parcursul istoric al disciplinei, la Universitatea de Medicină din Cluj, în cadrul Clinicii Medicala I, la inceput, era afiliată  secția de Ftiziologie cu sediul la Sanatoriul de Tuberculoză. Leon Daniello, asistentul renumitului Profesor universitar Iuliu Hațieganu, a depus eforturi pentru  formarea Disciplinei  de Ftiziologie în anul 1942 În 1926 înființand primul dispensar studențesc din România și unul dintre primele din Europa. In 1928 pune bazele primului dispensar TBC pentru populația din Cluj. Profesorul Leon Daniello a fost primul profesor de pneumoftiziologie din învățământul medical românesc. Disciplina de Ftiziologie a evoluat in timp, astfel încât în perioada anilor 1980 devine Pneumoftiziologie, iar din anul 2012 Pneumologie. Astfel, s-a lărgit sfera de interes și de activitate cu ceea ce înseamnă diagnosticul si tratamentul patologiei pulmonare, dintre care mai frecvente in practica clinica sunt sindroamele bronho-obstructive, astmul si bronhopneumopatia obstructiva cronica, bronsiectaziile,  neoplasmele pleuro-pulmonare, patologia tulburarilor respiratorii in timpul somnului, tabagismul cronic, patologia interstițială,  reabilitarea pulmonară, ventilația non invaziva, oxigenoterapia.

În 1968 Profesorul Leon Daniello predă ștafeta următorului șef de disciplină, Prof. Dr. Virgil Moisescu.  In 1980 conducerea disciplinei revine d-nului Conferențiar dr. George Petrescu, în 1988 Prof. dr. Caius Doru Zamora, în 2005 Prof. Dr. Carmen Monica Pop,  iar din octombrie 2022 d-nei Prof.Dr Doina Adina Todea.

Activitate didactică

 • Obiectivul disciplinei este axat pe dezvoltarea și îmbunătățirea cunoștințelor studenților privind metodele de diagnostic si tratament in patologia pleuro-pulmonară.
 • Cursuri și stagii practice susținute la programele de licență – Facultatea de Medicină Generală, Balneofiziokinetoterapie, la programele de studiu în limba română, engleză și franceză
 • Îndrumarea studenților privind lucrările de licență și de masterat
 • Cursuri postuniversitare (explorarea  funcționala respiratorie si patologia pleuro-pulmonara) privind aprofundarea și actualizarea permanenta a noțiunilor din domeniu. Mai mult, aceste cursuri postuniversitare au si o parte practică, unde cursanții își pot îmbunătății abilitățile practice
 • În cadrul rezidențiatului de pneumologie, cadrele didactice din disciplină asigură pregătirea teoretică actualizată noilor rezidenți prin cursuri, prezentări de caz,  pregătirea practică prin activitatea rezidentului la patul pacientului

Activitate de cercetare

 • Activitatea de cercetare are ca direcție patologia bronhopulmonara, cu precadere bolile obstructive, patologia interstițială, a tulburarilor respiratorii in timpul somnului,  neoplasmul pleuro-pulmonar
 • Conducători de doctorat: Prof Dr Doina Adina Todea, Conf.dr Milena Adina Man
 • Cercul științific studențesc are ca obiectiv implicarea studenților în activitatea de cercetare cu dezvoltarea abilităților clinice și practice in domeniul pneumologiei
 • Activitatea științifică este concretizată prin publicarea unui număr mare de lucrări, în reviste nationale și internaționale, cu factor de impact ridicat, ceea ce a permis o bună recunoaștere a activității științifice a disciplinei pe plan național și internațional.
 • Publicarea de lucrări monografice, cursuri, tratate pe domenii diverse ale pneumologiei care vin in sprijinul studentilor si specialistilor in pneumologie

Activitate clinică

 • Ȋn ceea ce privește activitatea clinică, toţi membrii disciplinei sunt integraţi ȋn activitatea clinică a Spitalului de Pneumoftiziologie ‘’Leon Daniello’’ Cluj-Napoca

 

Disciplina de Pneumologie

 • Sef Disciplina Prof. Dr. Doina Adina Todea
 • Conf. Dr. Milena Adina Man
 • Șef Lucrări Dr. Bianca Gergely-Hâncu Domokos
 • Asist. Univ. Dr. Ana Chiș
 • Asist. Univ. Dr. Nicoleta Ștefania Motoc
 • Asist. Univ. Dr. Andrei Leșan

 

Profesor universitar dr. Doina Adina Todea
E-mail: dtodea@umfcluj.ro

Absolventa a Facultății de Medicină a I.M.F. „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în 1987, din 2016 este Profesor Universitar Disciplina PNEUMOLOGIE si conducător de Doctorat, îndrumător lucrări de licență, master.

 • Director Departament REZIDENTIAT în cadrul Prorectoratului pentru Rezidențiat și Cursuri Postuniversitare, activitate de ambulator și spital
 • Membru in Consiliul Scolii Doctorale
 • Coordonator al programului de rezidențiat specialitatea PNEUMOLOGIE
 • Președinte Secțiunea de Fiziopatologie Respiratorie a Societății Române de Pneumologie, membru în diferite Societăți Științifice Internaționale: ERS, ESRS, CHEST, ATS.
 • Din 2022 Membru în Comitetul Științific al European Lifestyle Medicine Organization.
 • În 2007 a înființat primul Laborator de Somnologie în regiunea Transilvania pentru diagnosticul și tratamentul Tulburărilor Respiratorii în Timpul Somnului. Lector/formator național in cadrul Programului de pregătire pentru obținerea atestatului de studii complementare in Managementul Tulburărilor Respiratorii din timpul Somnului. Somnologie nivel I si II, Ventilație Non Invaziva
 • Membru în Comisia de Specialitate PNEUMOLOGIE 2012-2022 și  Subcomisia pentru produsele din tutun din cadrul Ministerului Sănătății
 • Expert responsabil cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

Activitatea științifică și de cercetare

Organizator de manifestări științifice naționale și participare activă la cursuri, simpozioane, conferințe și congrese naționale și internaționale. Participarea la proiecte de cercetare și educaționale. Activitatea publicistica se remarca in numeroase cărți de specialitate, articole ISI cu vizibilitate națională și internațională. Direcții de cercetare: tulburările respiratorii in timpul somnului, patologia bronhopulmonară.

Activitatea clinică

 • 2013 si in prezent Șef secție Pneumologie, Spitalul Clinic de Pneumologie “Leon Daniello” Cluj Napoca.
 • 2004-2014 Director Medical, activitate de management medical la Spitalul Clinic de Pneumologie “Leon Daniello” Cluj Napoca
 • Medic primar pneumolog în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca.
 • Competențe în “Endoscopia bronşică”, “Explorări Funcționale Respiratorii”, “Ecografie Generală”, Master în “Managementul Serviciilor de Sănătate”.

 

Conferențiar dr. Milena Adina Man
E-mail: adina.man@elearn.umfcluj.ro

 • Doctor in medicina
 • Medic primar pneumolog la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Cluj-Napoca
 • Competenta explorări funcționale
 • Medic specialist specialitatea alergologie

Activitate didactică: titular de curs Facultățile de Medicina Generala, toate liniile de predare și Facultatea de  Balneofiziokinetoterapie. Coordonator a peste 75 lucrări de licentă. Coordonator de doctorate. In activitatea cu studenții mă axez pe aplicabilitate practica si pe dezvoltarea unei gândiri medicale logice care sa duca la formarea unor deprinderi viitoare valoroase pentru doctorii de mâine.

Activitate științifică: domenii de bolile interstițiale difuze si astmul sever, numeroase articole indexate ISI si BDI publicate, cu implicare in proiecte si granturi naționale si internaționale

Activitate clinică: director medical, preocupări în domeniul bolilor interstițiale (coordonator comisia multidisciplinară boli interstițiale) și astmul sever

  

Şef lucrări dr. Gergely Domokos Hâncu Bianca
E-mail: biancadomokos@elearn.umfcluj.ro

 • Medic primar pneumolog la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Cluj-Napoca
 • Competenţă somnologie, ventilaţie noninvazivă, explorări funcţionale speciale
 • Doctor în științe medicale cu activitate științifică şi de cercetare

Activitatea didactică: include cursuri şi stagii cu studenţii din  anul V  de la Facultatea de Medicină generală  şi  studenţii de la Facultatea de BFK anul III.

Activitatea ştiinţifică: multiple publicaţii atât în reviste indexate BDI cât şi ISI din domeniul pneumologiei, indice Hirsch 2 (WOS),  coautor la cărți de specialitate și ghiduri naționale. Activitatea de cercetare – evaluarea efectului nociv al fibrelor de sticlă asupra plămânului  în cadrul tezei de doctorat, urmată de cercetare predominant în domeniul somnologiei şi ventilaţiei noninvazive.

Activitate clinică: Cu interes deosebit în diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu afectiuni pulmonare cronice, având competenţe profesionale în domeniul somnologiei şi ventilaţiei noninvazive dar şi în explorari funcţionale speciale

 

Asistent universitar dr. Ana Florica Chiș
E-mail: rebrean.ana@elearn.umfcluj.ro

 • Medic primar pneumolog la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Cluj-Napoca
 • Doctor in Medicina

Activitatea didactică: stagii clinice cu studenţii anului III – Facultatea de Balneofiziokinetoterapie, ai anului V – Facultatea de Medicină Generală, linia de predare in limba romana, engleza si franceza, activitate în cadrul cercului științific de pneumologie.

Activitatea ştiinţifică: în ultimii ani, multiple publicații în reviste indexate ISI și BDI, participări active la simpozioane, conferințe și congrese naționale și internaționale, coautor la cărți de specialitate și ghiduri naționale.

Activitatea de cercetare: fibrobronhoscopia, neoplasmul bronhopulmonar, sindromul de apnee de somn, patologia bronhoobstructivă, genetica în BPOC.

Activitatea zilnică include diagnosticul şi tratamentul pacienților cu afecțiuni pulmonare cronice și acute, având competențe profesionale în domeniul somnologiei, al explorărilor funcționale, al fibrobronhoscopiei.

 

Asistent Universitar dr. Nicoleta Ștefania Motoc
E-mail: nicoleta.motoc@elearn.umfcluj.ro

 • Medic primar pneumolog la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello, Cluj-Napoca
 • Doctor în medicină

 Activitate didactică: primii pași în cariera didactică i-am făcut în cadrul Disciplinei de Semiologie, ca și cadru didactic asociat  în perioada 2012-2014, la secțiile română și franceză. În cadrul Disciplinei de Pneumologie efectuez stagii de pneumologie cu studenții Facultăților de Medicină Generală – toate liniile de predare (romană, engleză și franceză) și  Balneofiziokinetoterapie.

Activitatea știntifică: domenii de interes : tulburările respiratorii în timpul somnului, ventilația noninvazivă, pneumopatiile interstițiale difuze. 26 articole indexate ISI și 10 BDI în reviste de specialitate (indice Hirsh WOS = 5), capitole de carte national și internațional

Activitatea clinică: medic primar pneumolog, cu competență în somnologie, tulburarile respiratorii în timpul somnului fiind principala arie de interes.

 

Asistent universitar dr. Andrei Leșan
E-mail: Lesan.Andrei@umfcluj.ro

 • Medic primar pneumolog
 • Doctor în Medicină

Activitate didactică: inițial ca și cadru didactic asociat ulterior ca și asistent universitar din 2013.

Activitatea clinică: medic primar pneumolog cu competență de endoscopie bronșică

Stagii de pregătire la AKH Viena în evaluarea pre si post-transplant pulmonar.Activitate de coordonare de transplant la nivel regional ca și coordonator regional de transplant pentru regiunea Cluj și activitate de coordonare de transplant la nivel național.National Focal Point pentru efectele si reacțiile adverse legate de activitatea de transplant de pe teritoriul României.Reprezentant al României la Comisia Europeana ca și expert pentru transplant de celule, țesuturi și organe.