Disciplina de Diabet și Boli de Nutriție

Sediu: Centrul Clinic de Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice, strada Clinicilor 2-4
Telefon: 0264-296829

Șef de disciplină: Prof. dr. Gabriela Roman
Telefon: 0264594455
E-mail: groman@umfcluj.ro

 

Disciplina de Diabet și Boli de Nutriție a fost înființată în 1993 ca o recunoaștere din partea conducerii UMF ”Iuliu Hațieganu” a importanței unui învățământ modern, specializat în acest domeniu și a necesității pregătirii studenților și viitorilor specialiști în îngrijirea unor patologii metabolice cu prevalență epidemică în populația generală și cu o agresivitate extremă.

Disciplina a fost formată și coordonată de Prof. Dr. Nicolae Hâncu, care a dezvoltat un climat de profesionalism și avangardism științific, continuat ulterior de Conf. Dr. I. A. Vereșiu și menținut și în prezent sub conducerea Prof. Dr. Gabriela Roman.

Activitatea didactică și oferta educațională sunt extrem de diversificate, dată fiind complexitatea specialității de diabet, nutriție, boli metabolice și se adresează studenților de la Facultatea de Medicină (linia de predare română, engleză și franceză), Asistență medicală, Balneofiziokinetoterapie și de la Facultatea de Farmacie (programul de studii Nutriţie şi Dietetică și Masteratul „Nutriția și calitatea vieții”). Cursurile postuniversitare au ca și tematică managementul modern al diabetului zaharat, pompele de insulină și sistemele de monitorizare continuă a glucozei. O activitate didactică și clinică de anvergură este adresată pregătirii medicilor rezidenți din specialitatea noastră și alte specialități, medicii rezidenți fiind implicați atât în activitatea clinică cât și în cea de cercetare.

Colectivul disciplinei este implicat într-o bogată activitate de cercetare: studii epidemiologice, ”omica” aplicată în bolile metabolice, implicațiile microbiomului și a cronobiologiei în patologia metabolică, tehnologia și telemedicina în managementul diabetului. Calitatea activității științifice și publicistice, organizarea și participarea activă la multiple manifestări științifice și proiecte educaționale, sunt apreciate pe plan naţional şi internaţional și au adus numeroase premii membrilor colectivului.

Profesionalismul și expertiza clinică în managementul bolilor metabolice de care dau dovadă membrii colectivului, sunt recunoscute și apreciate în mediul medical dar și al pacienților.

 

 

Componența actuală a disciplinei

 • Prof. Dr. Gabriela Roman – Şef disciplină
 • Prof. Dr. Cornelia Bala
 • Conf. Dr. Adriana Fodor
 • Șef Lucrări Dr. Anca Elena Crăciun
 • Şef Lucrări Dr. Adriana Rusu
 • Şef Lucrări Dr. Dana Ciobanu
 • Asist. Univ. Dr. Georgeta Inceu

 

Gabriela Roman
Profesor
E-mail: groman@umfcluj.ro
Telefon: 0264-296839

Activitate didactică:

 • pregătirea teoretică şi practică la nivel universitar și postuniversitar
 • titular curs: Diabet zaharat, boli de nutriție și de metabolism, Facultatea de Medicină, linia de predare limba engleză
 • titular curs: Nutriția comunitară aplicată – Masterat ”Nutriția și calitatea vieții”
 • titular curs opțional: ”Stilul de viață și bolile cronice non-transmisibile”, Facultatea de Medicină
 • abilitare, conducător doctorat
 • coordonator teze de licență
 • cursuri și activități practice și de cercetare cu medicii rezidenți

Activitate stiinţifică – teme principale de interes: epidemiologie, factori de risc, riscul cardiovascular, obezitate, pompe de insulină și sisteme de monitorizare continuă a glucozei, ”omica” patologiei metabolice, publicaţii în jurnale şi cărţi de specialitate

Activitate clinică:  medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice, integrare clinică, șef secție Centrul de Diabet, Nutriție, Boli metabolice, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Președinta Federației Române de Diabet, Nutriție, Boli metabolice, membru în comitetul director al Societății Române de Diabet, Nutriție, Boli metabolice
date contact

 

Cornelia Gabriela Bala
Profesor
E-mail: cbala@umfcluj.ro
Telefon: 0264-296847

Activitate didactică:

 • titular curs Diabet și Nutriție, Program de studiu Medicină în limba franceză;
 • titular curs Nutriție și dietetică, Program de studiu Asistență Medicală Generală și Balneofiziokinetoterapie
 • stagii clinice studenți,
 • coordonator teze de licență
 • cursuri și activitate clinică și de cercetare cu medicii rezidenți

Activitate stiinţifică: teme principale de interes: epidemiologie, biomarkeri, boala cardiovasculara în bolile metabolice, obezitate, metabolomică în diabet și patologii conexe

Activitate clinică: medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice; integrare clinică Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj – Centrul de Diabet, Nutriție, Boli metabolice

Membru în comitetul director al Societății Române de Diabet, Nutriție, Boli metabolice

 

Adriana Fodor
Conferențiar
E-mail: adriana.fodor@umfcluj.ro
Telefon: 0264-296756

Activitate didactică:

 • titular curs: Diabet zaharat, boli de nutriție și de metabolism, program de studiu Medicină
 • titular curs: Dietoterapie și particularități de îngrijire în diverse patologii, program studiu Nutriție și Dietetică.
 • titular curs: Nutriție pentru pacienții spitalizați, master în Nutriție și Calitatea Vieții.
 •  titular curs: Recuperare în bolile endocrine și metabolice, program de studiu BFKT.

Activitate stiinţifică – teme principale de interes: epigenetică, nutrigenetică, medicina personalizată

Activitate clinică: medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice, medic specialist endocrinologie; integrare clinică în ambulatorul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj – Centrul de Diabet, Nutriție, Boli metabolice

 

Dana-Mihaela Ciobanu
Şef de lucrări
E-mail: dana.ciobanu@umfcluj.ro
Telefon: 0264-296771

Activitate didactică: pregătirea teoretică şi practică la nivel universitar și postuniversitar, predare în limba română, engleză şi franceză

Activitate stiinţifică: teza de doctorat cu titlul „Monitorizarea variabilităţii factorilor de risc cardiometabolic la pacienţii cu diabet zaharat”; implicare în proiecte de cercetare din domeniul diabetului zaharat şi complicaţiilor sale, patologiei cardiometabolice şi nutriţiei umane, metabolomica în patologia metabolică; publicaţii în jurnale şi cărţi de specialitate

Activitate clinică: medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice; integrare clinică în ambulatorul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca – Centrul de Diabet, Nutriție, Boli metabolice

 

Anca-Elena Crăciun
Şef de lucrări
E-mail: anca.craciun@umfcluj.ro
Telefon: 0264296756

Activitate didactică:

 • titular curs Diabet și Nutriție, Program de studiu Medicină
 • titular curs Dietoterapie și particularități de îngrijire în patologia cardiovasculară și renală, Program studiu Nutriție și Dietetică
 • stagii clinice studenți și masteranzi

Activitate stiinţifică – teme principale de interes: monitorizarea continuă a glucozei, variabilitatea glicemică, nutrigenetica, biomarkeri în diabet, nutriție și dislipidemii

Activitate clinică: medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice; medic specialist endocrinologie; integrare clinică în ambulatorul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca – Centrul de Diabet, Nutriție, Boli metabolice

 

Adriana Rusu
Şef de lucrări
E-mail: adriana.rusu@umfcluj.ro
Telefon: 0264-296847

Activitate didactică:

 • titular curs Diabet și Nutriție, Program de studiu Medicină
 • titular curs Patologia și dietoterapia bolilor de metabolism şi nutriţie, Program studiu Nutriție și Dietetică
 • stagii clinice studenți

Activitate stiinţifică – teme principale de interes: influența tulburărilor de ritm circadian și a duratei si calității somnului asupra apetitului și echilibrului glicemic

Activitate clinică: medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice; integrare clinică Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj- Centrul de Diabet, Nutriție, Boli metabolice

 

Georgeta-Victoria Inceu
Asistent universitar
E-mail: inceu.victoria@umfcluj.ro
Telefon: 0264-296771

Activitate didactică: pregătirea teoretică şi practică la nivel universitar, stagii cu studenții

Activitate stiinţifică: teza de doctorat cu titlul „Rolul conductibilității nervoase în screeningul și diagnosticul neuropatiei la persoanele cu alterarea metabolismului glucidic”; implicare în proiecte de cercetare din domeniul diabetului zaharat şi complicaţiilor sale
Teme de interes: neuropatia diabetică și piciorul diabetic; implicare în domeniul podiatriei

Activitate clinică: medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice; integrare clinică în ambulator de specialitate Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca- Centrul de Diabet, Nutriție, Boli metabolice