Disciplina Microbiologie

Adresa: str. Pasteur, Nr. 6, Cluj-Napoca

Şef de disciplină: Conf. dr. Carmen Costache
Telefon: 0264592750
E-mail: anca.costache@umfcluj.ro

 

Situaţia actuală a cadrelor didactice

Nr.Cadru didacticAdresa mail
1Conf. Dr. Carmen Costache
Doctor în Medicină
anca.costache@umfcluj.ro
carmen_costache@yahoo.com
2Conf. Dr. Ioana Alina Colosi
Doctor în Medicină
icolosi@umfcluj.ro
3Şef lucrări Dr. Cristian Hodârnău
Doctor în Medicină
cristian58cluj@elearn.umfcluj.ro
4Şef lucrări Dr. Mihaela Ileana Ionescu
Doctor în Ştiinţe Medicale domeniul Farmacie
mionescu@umfcluj.ro
5Şef lucrări Dr. Laura Mihaela Simon
Doctor în Medicină
lauramihaelasimon@elearn.umfcluj.ro
6Şef lucrări Dr. Stanca Lucia Pandrea
Doctor în Medicină
spandrea@umfcluj.ro
7Asist.univ. Dr. Mădălina Adriana Bordea
Doctor în Medicină
bordea_madalina@elearn.umfcluj.ro
8Asist.univ. Dr. Luminița Matroș
Doctor în Medicină
Matros.Luminita@umfcluj.ro
9Asist.univ. Dr. Lia Sorina Pepelea
Doctor în Medicină
liapepelea@elearn.umfcluj.ro
10Asist.univ.drd. Alina Mihaela Baciubaciu.alina.mihaela@elearn.umfcluj.ro
11Asist.univ.drd. Vlad Sever Neculicioiuneculicioiu.vlad.sever@elearn.umfcluj.ro
12Asist.univ.drd. Răzvan Vlad Oprişrazvan.opris@elearn.umfcluj.ro
13Asist.univ.drd. Dan Alexandru Ţoctoc.dan.alexandru@elearn.umfcluj.ro
14Asist.univ.drd. Paul PanaitescuPANAITESCU.PAUL.STEFAN@elearn.umfcluj.ro
15Asist univ.drd. Pavel Schiopuschiopu.pavel@elearn.umfcluj.ro

Din consiliul de administrație al departamentului nr. 3, Științe Moleculare, fac parte Conf.Dr. Carmen Costache și Conf.Dr. Ioana Alina Colosi

 

Activitate didactică

Pregătirea studenților în Microbiologia fundamentală și medicală, domeniile Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie, Micologie, de la următoarele formaţiuni de studiu:

 • Facultatea de Medicină:
  • Medicină anul II secția română, franceză și engleză;
  • Asistenţă medicală generală anul I;
  • Radiologie și Imagistică anul I; BFK anul I
 • Facultatea de Medicină Dentară:
  • Medicină Dentară anul II, secția română, franceză și engleză;
  • Tehnică Dentară anul I;
 • Facultatea de Farmacie:
  • Farmacie anul II secția română, franceză;
  • Nutriție și Dietetică anul I;

Coordonarea și pregătirea medicilor rezidenți în specialitățile Microbiologie Medicală, Medicină de Laborator, Epidemiologie, şi alte specialităţi care au module de Microbiologie prevăzute în curicula de pregătire.

Pregătirea și realizarea cursurilor și lucrărilor practice pentru masteratul de Medicină de Laborator /Laborator clinic; pregătirea pentru elaborarea lucrărilor de doctorat.

Cercetarea şi coordonarea studenților pentru elaborarea lucrărilor de licență.

În cadrul disciplinei noastre funcționează un cerc științific studențesc sub coordonarea cadrelor didactice ale catedrei, care abordează următoarele teme de cercetare: rezistenţa la antibiotice a bacteriilor izolate din mediul spitalicesc; prezenţa de tulpini ESBL pe fructe şi legume, identificarea fungilor şi testarea sensibilităţii lor la antifungice; identificarea microorganismelor implicate în producerea infecţiilor asociate mediului spitalicesc; etiologie şi aspecte patogenetice ale infecţiilor la pacienţi spitalizaţi şi din ambulator; etiología infecţiilor oportuniste la pacienţi imunodeprimaţi; grupe de streptococi implicaţi în etiologia anginelor la copii; etiología şi diagnosticul infecţiilor parazitare şi micotice la copii şi adulţi; îmbunătăţirea metodelor de diagnostic în giardioză, criptosporidiază; aprecierea efectului antibacterian pe tulpini MDR al unor extracte naturale.

Cursuri post-universitare pentru medicii specialiști și primari în domeniile: Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie, Micologie

Activitate științifică:

 • Activitate de cercetare în domeniile Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie, Micologie, materializate prin lucrări științifice publicate în reviste naționale și internaționale, cotate ISI și participări la congrese naționale și internaționale.
 • Organizarea de manifestări științifice naționale și internaționale sub egida UMF și a unor societății naționale și internaționale de profil.
 • Membri în colectivele de redacție ale unor reviste naționale și internaționale.
 • Membri în societăți științifice naționale și internaționale.

Activitate profesională:

 • Activitate medicală de diagnostic medical microbiologic integrată în clinici universitare /laboratoare.

 

Șef disciplină și cadre didactice din disciplină

 

Conf.Dr. Carmen Costache – Șef disciplină Microbiologie

Medic primar Medicină de Laborator, Medic primar Microbiologie Medicală, Doctor în Ştiinţe Medicale.

Activitate de predare: cursuri de microbiologie generală pentru studenţii de la Medicină Generală an II secţia română şi linia engleză, Medicină Dentară an II linia engleză; masteranzi Laborator medical, medici rezidenţi Microbiologie medicală, Medicină de laborator, Epidemiologie, Boli Infecţioase, Paradontologie.

Activitate profesională: Medic şef laborator al Laboratorului de Analize Medicale- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, diagnosticul de laborator al infecţiilor parazitare la Laboratorul de Analize Medicale – SCJUCJ fiind posesoarea unui Master Internaţional în Boli Parazitare Tropicale (Valencia, Spania). Coordonator rezidenţiat Microbiologie Medicală centrul universitar Cluj-Napoca, Coordonarea Programului de screening neonatal pentru fenilcetonurie, hipotiroidism si fibroză chistică în centrul regional Cluj (arondate 7 judeţe).

Activitate științifică: 6 cărţi de microbiologie (4 în engleză; 2 în română); 25 articole indexate WOS și 16 articole BDI.

Principalele domenii de activitate sunt: parazitozele umane (parte de diagnostic de laborator, terapie, cercetare); Diagnostic parazitologic, bacteriologic, serologic (serologie parazitară, micotică, bacteriană, virală), rezistenţa microorganismelor (bacterii, fungi) la antibiotice, respectiv antimicotice, prezenţa bacteriilor MDR în mediu, profilaxia bolilor infecţioase prin vaccinare (atitudinea faţă de vaccinare). Genotipare G.duodenalis şi T.gondii din infecţiile umane.
Titlul tezei de doctorat: „Importanţa examinărilor serologice în prevenirea toxoplasmozei congenitale”.

 

Conf. Dr. Ioana Alina Colosi

Medic specialist Medicină de Familie, Medic primar Medicină de Laborator, Medic primar Microbiologie Medicală, Doctor în Ştiinţe Medicale.

Activitate de predare: cursuri şi lucrări practice de microbiologie pentru studenţii de la Medicină Generală an II, studenţii anului I de la specializarea Asistenţi Medicali Licenţiaţi, Radiologie și imagistică, Balneofiziokinetoterapie, masteranzi Laborator medical; medici rezidenţi Microbiologie medicală.

Activitate profesională: Diagnostic microbiologic; identificarea fungilor (dermatofiţi, fungi filamentoşi, levuri) şi testarea sensibilităţii acestora la antifungice; cultivarea și testarea sensibilității la antibiotice a Helicobacter pylori.

Perfecționare profesională:

 • Curs Mycologie Médicale (2009) organizat de Institutul Pasteur, Paris, Franţa;
 • Stagii de perfecţionare în: Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU de Grenoble, Franţa; Laboratoire de Mycologie Médicale, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, France; Laboratoire de Bactériologie, Hôpital Pellegrin, Centre National de Référence des Campylobacters et Helicobacters, Bordeaux, France.

 

Șef de lucrări Dr. Cristian Hodârnău

Absolvent al Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca, promotia 1983
Medic primar Medicină de Laborator (1999), Medic primar Microbiologie Medicală, Doctor în Ştiinţe Medicale (1997)
Membru SRM

Activitate de predare: cursuri şi lucrări practice de microbiologie pentru studenţii de la Medicină Dentară linia română şi franceză; Tehnică Dentară secţia română; Facultatea de Farmacie linia franceză;

Activitate ştiinţifică: 38 lucrări științifice din care 17 ca prim autor.

Materiale didactice: Curs de Microbiologie pentru studenții Facultății de Medicină Dentară (limba română, 2007) și Medicină Dentară şi Farmacie (linia franceză 2009). Lucrări practice: 5 caiete pentru Medicină Dentară şi Farmacie între 2003-2010.
Titlul tezei de doctorat: „Caracterizarea proteinelor din spaţiul periplasmic la bacteriile Gram negative”, 1997, conducător ştiinţific Prof. Univ. Dr. Antipa Ivanof, Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj-Napoca.

 

Șef de lucrări Dr. Ionescu Mihaela Ileana
Doctor în Științe Medicale Domeniu Farmacie, Medic primar Medicină de Laborator

 

Șef de lucrări Dr. Laura Mihaela Simon

Medic primar Medicină de Laborator, Medic specialist Microbiologie Medicală, Doctor în Ştiinţe Medicale.
Masterat în Farmacologie clinică.

Activitate de predare: cursuri şi lucrări practice de microbiologie cu studenţii de la Medicină Generală an II secţia română şi linia franceza, Asistenţi Medicali Licenţiaţi; Medicină Dentară an II secţia română; studenţii de la Nutriţie şi Dietetică anul I

Activitate profesională: Şef laborator, Diagnostic de laborator clinic
Membru în colective de cercetare.
Membru în asociații profesionale.
Teza de doctorat „Rezistenţa la chimioterapice a tulpinilor din genul Staphylococcus izolate de la pacienţii din ambulator şi din spital”

 

Șef de lucrări Dr. Stanca-Lucia Pandrea
Adresă de e-mail: spandrea@umfcluj.ro

Medic primar Medicină de Laborator, Medic primar Microbiologie Medicală, Doctor în Ştiinţe Medicale.

Activitate de predare: cursuri și lucrări practice de microbiologie generală, bacteriologie, virusologie, parazitologie pentru studenţii de la secţia română Medicină an II, Medicină Dentară an II, Farmacie an II.

Activitate profesională: desfășor activitate de laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale al Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie ,,Prof. Dr. Octavian Fodor“ din Cluj-Napoca, departamentul de microbiologie, micologie, parazitologie și hematologie.
Am inceput în anul 2013 un cerc științific studențesc de microbiologie, în care abordăm probleme practice de microbiologie specială, cazuri clinice, noi abordări ale antibiogramei (interpretare microbiologică și clinică), rezistența la antibiotice.
Titlul tezei de doctorat: „Etiologia bacteriană a infecțiilor nosocomiale și fenotipuri de rezistență asociate”.

 

Asistent Universitar Dr. Mădălina Adriana Bordea


Medic primar Pediatrie. Doctor în domeniul Ştiinţe Medicale.
A doua specialitate – Microbiologie Medicală.

Activitate de predare: lucrări practice de microbiologie cu studenţii de la Medicină Generală an II secţia română și engleză, Asistenţi Medicali Licenţiaţi; Medicină Dentară an II linia engleză; Nutriție dietetică an I.

Activitate profesională: Bacteriologie și virusologie medicală în Pediatrie.

Activitate științifică: o carte de lucrări practice pentru secția engleză; 6 articole ISI și 6 articole BDI
Membru al asociaţiilor profesionale: ESPGHAN (European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition); ROSPEN (Societatea Română de Nutriţie Clinică Enterală şi Parenterală).

Specializări în străinătate: Second hands-on course pediatric endoscopy, Universitatea Minho, Braga, Portugal, september 2012; Cardioped project UMF Cluj-Napoca: Herz und diabeteszentrum Bad Oeynhausen, Germany, september 2015
Teză de doctorat: Posibilități evolutive ale esofagitelor la copii. Conducător de doctorat: Prof.Dr. Nicolae Miu, UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca

 

Asistent Universitar Dr. Luminiţa Matroş

Medic primar Medicină de Laborator; Doctor în Ştiinţe Medicale.

Activitate de predare: lucrări practice de microbiologie pentru studenţii de la Medicină Generală an II secţia română şi franceză, studenţii anului I de la specializarea Asistenţi Medicali Licenţiaţi, Balneofiziokinetoterapie; Medicină Dentară an II, Farmacie an II.

Activitate profesională: Diagnostic hematologic, bacteriologic, parazitologic, micologic, serologic în cadrul unui laborator privat, departamentul de hematologie, microbiologie, parazitologie, micologie.
Teza de doctorat: „Fenotipuri de rezistență întâlnite la bacili Gram(-) nefermentativi izolați din diferite produse patologice la pacienți spitalizați și din ambulator”.
Am inceput în anul 2013 un cerc științific studențesc de microbiologie, în care abordăm probleme practice de microbiologie specială, cazuri clinice, noi abordări ale antibiogramei (interpretare microbiologică și clinică), rezistența la antibiotice.

 

Asistent Universitar Dr. Lia Sorina Pepelea

Medic specialist Medicina de Laborator, Medic specialist Microbiologie Medicală, Doctor în Ştiinţe Medicale.

Activitate de predare: lucrări practice de microbiologie generală cu studenţii de la Medicină generală an II secţia română, Asistenţi Medicali Licenţiaţi, Balneofiziokinetoterapie; Medicină Dentară an II, Farmacie an II.

Activitate profesională: Diagnostic bacteriologic, micologic, parazitologic, serologic (serologie bacteriană, virală, parazitară).
Titlul tezei de doctorat: „Fenotipuri de rezistență întâlnite la diferite specii de enterococi izolați din diferite produse patologice la pacienți spitalizați și din ambulator”.
Am inceput în anul 2013 un cerc științific studențesc de microbiologie, în care abordăm probleme practice de microbiologie specială, cazuri clinice, noi abordări ale antibiogramei (interpretare microbiologică și clinică), rezistența la antibiotice.

 

Asistent Universitar Dr. Alina Mihaela Baciu
E-mail: Baciu.alina.mihaela@elearn.umfcluj.ro

Absolvent al Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca, promoţia 2018
Student doctorant al Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca cu tema “Efectele administrării de kombucha și probiotice în boala Alzheimer”
Medic Rezident Microbiologie medicală în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Domenii de interes științific:

 • Toxicologia nanoparticulelor metalice
 • Rezistența microbiană
 • Influența microbiomului asupra evoluției afecțiunilor neurodegenerative

 

Asistent Universitar Dr. Răzvan Vlad Opriș
E-mail: razvan.opris@elearn.umfcluj.ro

Absolvent al Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca, promoţia 2018
Student doctorant al Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca cu tema “Nanomateriale obținute prin sinteză biologică – noi opțiuni terapeutice în tratamentul infecțiilor nosocomiale”
Medic Rezident Microbiologie medicală în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Domenii de interes științific:

 • Substante antimicrobiene
 • Metabolism bacterian
 • Nanomateriale obținute prin sinteză biologică
 • Rezistență bacteriana la antibiotice

 

Asistent Universitar Dr. Vlad Sever Neculicioiu
E-mail: neculicioiu.vlad.sever@elearn.umfcluj.ro

Absolvent al Facultății de Medicină Cluj-Napoca, promoția 2017

Activitate de predare: lucrări practice cu studenţii de la Medicină Generală an II, Medicină Dentară an II, Farmacie an II, Asistență Medicală Generală an I, Balneofiziokinetoterapie și Recuperare medicală an I, Tehnică Dentară an I.

Activitate clinică: Medic Rezident Microbiologie Medicală, Student doctorand al Facultății de Medicină Cluj-Napoca cu tema “Modularea stresului oxidativ și a inflamației în deprivarea de somn” – în desfăşurare

 

Asistent Universitar Dr. Dan-Alexandru Țoc
E-mail: toc.dan.alexandru@elearn.umfcluj.ro

Activitate de predare: lucrări practice de microbiologie generală (bacteriologie, virusologie, parazitologie) pentru studenţii de la Medicină Generală an II secţia română şi franceză, studenţii de la specializarea Asistenţă Medicală Generală anul I, studenţii de la Balneo–Fizio-Kinetoterapie și Recuperare anul I.

Activitate ştiinţifică: Teza de doctorat ,,Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de Enterococcus izolate din spital şi implicarea lor în formarea de biofilme” – în desfășurare.

Activitate clinică: Medic Rezident Microbiologie Medicală, student doctorand anul II

 

Asistent Universitar Dr. Panaitescu Paul-Ștefan
E-mail: PANAITESCU.PAUL.STEFAN@elearn.umfcluj.ro

Absolvent al Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca, promoţia 2019
Student doctorand al Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca cu tema „Implicațiile stresului oxidativ, inflamației și căilor de semnalizare în patogeneza bolii Parkinson indusă experimental”
Medic Rezident Microbiologie medicală în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Domenii de interes științific:

 • Axa creier-intestin
 • Metabolismul bacterian
 • Rezistența bacteriană la antibiotice

 

Asistent Universitar Dr. Pavel Șchiopu
E-mail: schiopu.pavel@elearn.umfcluj.ro

Activitate de predare: lucrări practice de microbiologie generală, bacteriologie, virusologie, parazitologie pentru studenţii de la secţia română şi engleză (Medicină Generală an II), Asistenţă Medicală Generală anul I, Balneo–Fizio-Kinetoterapie și Recuperare anul I, Nutriție și dietetică an I și Tehnică dentară an I.

Activitate ştiinţifică:

 • Student-doctorand, cu proiectul de cercetare doctorală „Implicații clinico-patogenice ale caracterelor genotipice și fenotipice identificate la bacteriile formatoare de biofilm în exacerbarea bronhopneumopatiei obstructive cronice” – în desfășurare;
 • Studiul activitatii antimicrobiene a materialelor compozite.

Activitate clinică: Medic rezident Microbiologie Medicală an IV.