Practică farmaceutică

Informații referitoare la PRACTICA FARMACEUTICĂ – Program de studiu Licență Farmacie

 

Practica este o disciplină obligatorie în curriculum-ul Facultății de Farmacie, din anul I și până în anul V, fiind reglementată prin planul de învăţământ, conform normelor în vigoare, astfel:

  • Practica de specialitate – pentru studenții din anii I-IV;
  • Stagiul profesional – pentru studenții din anul V.

 

Locul, durata și perioada de desfășurare a practicii

Conform planului de învățământ, numărul de ore de practică este diferit pentru fiecare an de studiu:

  • anul I-III – Practica de specialitate – se desfășoară în farmacii comunitare sau de spital din localitatea de domiciliu (sau în orice localitate), în perioada vacanței de vară, timp de 2 săptămâni (30 de ore /săptămână);
  • anul IV – Practica de specialitate – se desfășoară în sistem modular (practică de orientare) atât în farmacii cât și la alți parteneri cu activitate farmaceutică (industrie, laborator, depozit farmaceutic), în orice localitate din țară, pe perioada vacanței de vară, timp de 4 săptămâni (30 de ore /săptămână);
  • anul V – Stagiul profesional – se desfășoară în farmacii comunitare sau de spital din centrul universitar Cluj-Napoca, timp de 26 săptămâni, 30 de ore /săptămână (sem II- conform structurii anului universitar).

 

Modalitatea de organizare/ desfășurare a practicii

Practica studenţilor se desfăşoară conform Metodologiei specifice aprobată de catre Consiliul Profesoral al Facultății (atașat anexe), pe baza unor convenţii-cadru de colaborare între organizatorul de practică, partenerul de practică și studentul practicant. Convențiile (transmise anual pe platforma UMFIH) vor fi semnate de student, de partenerii de practică (manager/reprezentant al instituției unde se efectuează practica, respectiv farmacișt tutore ) și apoi de reprezentantul UMFIH și vor fi depuse în original la facultate (disciplina de specialitate).

Partenerul de practică desemnează un îndrumător de practică (tutore), care va asigura şi supraveghea respectarea condiţiilor de desfăşurare a practicii şi va monitoriza pregătirea studentului practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale specifice.

 

Evaluarea practicii farmaceutice

  • Practica de specialitate este notată cu calificativul admis/respins de către o comisie constituită în cadrul disciplinei de specialitate.
  • Stagiul profesional este validat prin acordarea unei note care reflectă trei componente: examenul oral (comisie constituită din cadre didactice și farmaciști practicieni) și notele din fişele de evaluare completate de tutorele de practică, respectiv cadrul didactic supervizor.

 

*Mai multe informații găsiți în documentele anexate