Mobilități

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2021-2027 care oferă oportunități de mobilitate studenților Facultății de Farmacie https://www.erasmusplus.ro/.

 Scopul acestui program este de a contribui la îmbunătățirea performanțelor de învățare, creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră, dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial, creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine, îmbunătățirea competențelor lingvistice, creșterea sensibilizării interculturale­, o participare mai activă în societate­, o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor Uniunii Europene.

Mobilitățile propuse de Facultatea de Farmacie sunt atât mobilități de plasament și studiu în timpul anului universitar, cât și mobilități de practică de vară. Pentru mai multe detalii se va consulta pagina Programului Erasmus+ a universității noastre: https://umfcluj.ro/universitate/prorectorate/prorectorat-asigurare-calitate-si-relatii-internationale/departament-relatii-internationale/erasmus/

 

Cine poate participa?

La selecția pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu sau plasament în timpul anului universitar pot participa studenții anului 4 de la Programul de studiu Farmacie (RO, FR), studenții anului 2 de la Programul de studiu Nutriție și Dietetică și masteranzii, iar la selecția pentru mobilitățile de practică de vară pot participa studenții anului 4 de la Programul de studiu Farmacie (RO, FR) și masteranzii.

Parteneriatele Facultăţii de Farmacie pentru mobilități studențești tip ERASMUS pot fi consultate în secțiunea atașamente.

 

Condiții de participare la selecție:

  • Studenții integraliști
  • Media – minim 7
  • Deținerea unui Atestat de competență lingvistică, nivel minim B2, pentru limba de lucru în țara de destinație

 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:

  • CV – model standardizat, disponibil online. Pentru activitatea științifică, voluntariat, performanțe sau atestate de limbă recunoscute internațional se vor atașa documente justificative
  • Formular de înscriere care cuprinde Scrisoarea de motivație (în limba română, engleză sau franceză)
  • Situația școlară la zi
  • Atestat de limbă
  • Scrisoarea de accept din partea instituției de primire – doar pentru mobilitățile de practică de vară
  • Consimțământul informat cu privire la procesarea  datelor personale

 

Eventuale informaţii suplimentare pot fi obţinute prin email la adresa: maria.bunea@umfcluj.ro