Disciplina Cardiologie – Recuperare

Adresa: Cluj-Napoca, Str. Viilor, Nr. 46-50, Cluj
Telefon: 0264207022
E-mail catedră: cardiorec@umfcluj.ro

Șef de disciplină: Prof. dr. Dana Pop
Telefon: 0264523066
E-mail: dana.pop@umfcluj.ro

 

Disciplina a luat ființă în anul 1991 sub conducerea d-lui prof. Dr. Dumitru Tudor Zdrenghea. Activitatea cu studenții constă în:

 • Curs de explorări cardio-circulatorii pentru studenții anului II seriile română, engleză şi franceză, Facultatea de Medicină
 • Curs de urgențe cardiovasculare pentru studenții anului IV, formațiunea de studiu AMG
 • Cursuri şi stagii de medicină internă și cardiologie, pentru studenții anului V, Facultatea Medicină
 • Cursuri de semiologie pentru studenții anului III, Facultatea Medicină
 • Cursuri şi stagii de Recuperare cardiovasculară, pentru studenții anulul III, formațiunea de studiu Balneofiziokinetoterapie.

De asemenea, tot referitor la activitatea didactică trebuie amintite Cercul studențesc de cardiologie cu un număr foarte mare de membrii şi deja de tradiție în activitatea disciplinei şi organizarea lunară a „Rezidențiadei” care promovează cunoaşterea aspectelor cardiologiei modern şi cercetarea ştiințifică a rezidenților. Sub conducerea membrilor disciplinei apare de două ori pe an „Revista Rezidentului” sub egida editurii „Iuliu Hațieganu”.

Activitatea ştiințifică este concretizată în publicarea unui număr mare de lucrări, în reviste româneşti şi internaționale, cu factor de impact ceea ce a permis o bună recunoaştere a activității ştiințifice a disciplinei pe plan național şi internațional.

Nu a fost neglijată nici publicarea de carte medicală, realizându-se pe parcursul a celor peste 30 de ani publicarea a cel puțin 30 de lucrări monografice, cursuri, tratate pe domenii diverse ale cardiologiei. Menționăm tratatul de electrocardiografie clinică, care a ajuns la a IV-a ediție, lucrările de recuperare şi prevenție, lucrarile dedicate urgențelor cardiovasculare sau educației bolnavilor cardiovasculari (2 ediții ale “Manualului Inimii”). La publicarea acestor lucrări a contribuit întregul colectiv al disciplinei. Amintim totodată implicarea membrilor disciplinei în desfășurarea a numeroase granturi și priecte de cercetare și educaționale.

O parte importantă a activității didactice şi ştiințifice se referă la activitatea cu doctoranzii, prin cele două cadre didactice cu drept de conducere de doctorat: prof. dr. Dana Pop şi prof. emerit dr. Dumitru Zdrenghea.

În afară de activitatea cu studenții şi cea postuniversitară, domeniile prioritare au fost introducerea ecocardiografiei ca metoda de studiu, introducerea testelor farmacologice de stress, primele implantari de stimulatoare cardiace, inițierea și organizarea electrofiziologiei şi Centrului de Preventie si Recuperare în Cluj-Napoca. În prezent, activitățile mai sus menționate se desfăşoară la cele mai înalte standarde.

 

 Prima serie de studenți englezi împreună cu colectivul Catedrei de Cardiologie anul 2003

 

Colectivul disciplinei

 

Pop Dana
Șef Disciplina
Director Școala Doctorală
Grad didactic: Profesor universitar
Telefon: 0264207022 int 158
E-mail: dana.pop@elearn.umfcluj.ro

Medic primar cardiologie şi interne

Domenii de activitate:

 • studiul polimorfismului genetic al sistemului renină-angiotensină-aldosteron în patologia cardiovasculară
 • patologia cardiovasculară la femei- membrul programului MENOCARD de depistare si diagnosticare a bolilor cardiovasculare la femeile din cartierul Zorilor Cluj-Napoca, autor de cărți şi articole din acest domeniu
 • prevenția cardiovasculară
 • electrocardiografie şi ecocardiografie
 • evaluarea ecocardiografică a bolnavilor cu fibrilație atrială

Activitate didactică: cursuri de medicină internă și cardiologie pentru studenții anului V Medicină, recuperare cardiovasculară pentru studenții anului III, formațiunea de studio Balneofiziokinetoterapie, explorări cardiocirculatorii, pentru studenții anului II, cursuri postuniversitare de electrocardiografie și ecocardiografie transesofagiană.

Este coordonator al Cercului de cardiologie și chirurgie cardiovasculară și organizator al manifestării „Rezidențiada”.
Deține atestat de abilitare și este conducător de doctorat.

 

Zdrenghea Dumitru Tudor
Grad didactic: Profesor asociat
Telefon: 0264207022 int 140
E-mail: dzdrenghea@elearn.umfcluj.ro

Medic primar cardiologie şi interne

 • 1995-2000-inițiere și responsabil al programului SANCOR de depistare și diagnosticare a bolilor cardiovasculare în cartierul Zorilor Cluj-Napoca
 • Inițiere și responsabil al programului MENOCARD de depistare și diagnosticare a bolilor cardiovasculare la femeile din cartierul Zorilor Cluj-Napoca
 • Contribuții la dezvoltarea și modernizarea cardiologiei clujene
 • Modernizarea cardiologiei în Clinica Medicală I Cluj-Napoca
 • Inființarea și organizarea Clinicii de Cardiologie (actualul Institut al Inimii) Cluj-Napoca
 • Modernizarea Clinicii de Cardiologie a Spitalului de Recuperare

Priorități medicale în Cluj-Napoca:

 • introducerea ecocardiografiei ca metodă de studiu,
 • introducerea testelor farmacologice de stress,
 • primele implantări de stimulatoare cardiace,
 • inițierea și organizarea electrofiziologiei în Cluj-Napoca,
 • organizarea Centrului de Prevenție și Recuperare în Cluj-Napoca.

 

Roșu Radu Ovidiu
Grad didactic: Șef de lucrări
Telefon: 0264207022 int 158
E-mail: rosu.radu1053@elearn.umfcluj.ro

Între anii 2003-2013: Asistent universitar;
2013 – prezent: Șef de lucrări;

Activitate didactică:

Titular de curs:

 • Anul V – curs de Medicină Internă: Bolile cardiovasculare și respiratorii;
 • Anul II – curs opțional: Explorări funcționale cardiovasculare.

Activitate științifică:

 • Autor principal în 10 articole ISI;
 • Autor și coautor în 19 cărți, manuale.

Activitate clinică:

 • Medic primar în Laboratorul de explorări funcționale cardiovasculare al Spitalului Clinic de Recuperare;
 • Responsabil al centrului de formare în cadrul competențelor de electrofiziologie cardiacă și de implantare de stimulatoare și defibrilatoare.

 

Guşetu Nicolae Gabriel
Grad didactic: Șef de lucrări
Telefon: 0264207022 int 143
E-mail: gusetu.nicolae@elearn.umfcluj.ro

Nascut: 9 iulie 1975

Absolvent al UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (2001)

Medic primar cardiologie

Doctor în medicină (2015): “Aspecte ale afectării cardiovasculare în lupusul eritematos sistemic” sub conducerea Prof. Dr. Simona Rednic

Atestate şi competențe profesionale:

 • Ecografie Doppler vasculară (2018), Implantare de stimulatoare cardiac ş idefibrilatoare implantabile (2019)
 • Electrofiziologiecardiacăinterventțională (2020)

Domenii de cercetare: Cardiologie –Preventie si recuperare cardiovasculara, Aritmii cardiace, Ecocardiografie; Reumatologie; Pneumologie

 

Cismaru Gabriel
Grad didactic: Șef de lucrări
Telefon: 0264207022 int 143
E-mail: cismaru.gabriel@elearn.umfcluj.ro

Medic primar cardiolog

A obținut diploma de licență în anul 2005, iar în perioada 2005-2011 a efectuat rezidențiatul în cardiologie. În anul 2016 a obținut diploma de doctor în medicină (PhD) la UMF Cluj-Napoca.

În anul 2014 a obținut certificare europeană în electrofiziologie și ablații cu cateter în 2015 certificare europeană în implantare pacemakere, defibrilatoare și resincronizare cardiacă.

În perioada 2008-2017, dr. Cismaru a efectuat stagii de practică în spitale din Franța, Italia, Cehia și Ungaria.

 

Caloian Bogdan
Grad didactic: Asistent universitar
Telefon: 0264 207 021 interior 143
Adresa de email: bogdan912@elearn.umfcluj.ro

Doctor in medicină din anul 2020, cu teza intitulată “Rolul testului de effort cardiopulmonar in optimizarea algoritmului de stimulare la purtatorii de pacemaker” sub indrumarea prof. dr. Dumitru Zdrenghea.

Medic primar in cadrul secției de Cardiologie a Spitalului Clinic de Recuperare.

Competență post-universitară în ecografie vasculară.

Licentiat in drept in cadrul Universitatii Babeș-Bolyai Cluj-Napoca si absolvent al studiilor de masterat “Malpraxisul in practica medicală”

Domenii de interes: implantarea de stimulatoare si defibrilatoare cardiace, testare de efort de tip cardiopulmonar.

 

Comșa Dan-Horațiu
Grad didactic: Asistent universitar
Telefon: 0264 207 021 interior 143
E-mail: comsa.dan@elearn.umfcluj.ro

Medic primar cardiologie, doctor in medicină din anul 2020, cu teza intitulată ‘Particularități ale bolii arteriale periferice la femei’.

Competențe post-universitare în cardiologie intervențională, ecografie doppler vasculară periferică și medicină hiperbară.

Își desfășoară activitatea clinică în cadrul secției de Cardiologie a Spitalului Clinic de Recuperare și a Laboratorului de angiografie, în paralel cu cea didactică la nivelul catedrei de Cardiologie-Recuperare din anul 2016.

Activitatea științifică și de cercetare este axată atât pe ramura invazivă a cardiologiei, cât și pe prevenția cardiovasculară

 

Irimie (Gurzău) Diana-Andrada
Grad didactic: Asistent universitar
Telefon: 0264 207 021 interior 143
E-mail: gurzau.diana@elearn.umfcluj.ro

Medic specialist cardiologie, doctor in medicina din anul 2022, cu teza intitulată „Tulburări de ritm şi de conducere la femeile cu cardiopatie ischemică”, sub îndrumarea doamnei Prof. Dr. Pop Dana.

Competențe în ecografia cardiacă, interpretare testare de efort, Holter EKG/24h şi monitorizare ambulatorie TA/24h.

Îşi desfăşoară activitatea clinică în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Cluj, iar totodată îşi desfăşoară şi activitatea didactică ca asistent universitar, la Disciplina Cardiologie Recuperare din anul 2020.

În ceea ce priveşte activitatea ştiințifică şi de cercetare, acestea sunt axate deopotrivă pe cardiologia clinică, ecocardiografie, prevenție şi recuperare cardiovasculară.

 

Fringu Florina-Iulia
Grad universitar: Asistent universitar
Telefon: 0264 207 021 interior 143
E-mail: florina.fringu@elearn.umfcluj.ro

Medic specialist cardiolog din anul 2021, în cadrul Secției de Cardiologie a Spitalului Clinic de Recuperare.

Doctor in medicină din anul 2021, cu teza intitulată “Insuficiența cardiacă la pacientul diabetic”,realizată sub îndrumarea doamnei Prof. Dr. Pop Dana.

Își desfasoara activitatea didactică, fiind asistent universitar, din anul 2020 in cadrul disciplinei de Cardiologie Recuperare.

Pricipalele domenii de cercetare sunt reprezentate de cardiologie clinică, prevenție si recuperare cardiovasculară, aritmii cardiace, diabetul zaharat și ecocardiografie.

 

Tomoaia Raluca
Grad universitar: Asistent universitar
Telefon: 0264 207 021 interior 143
E-mail: tomoaia.raluca@elearn.umfcluj.ro

Medic specialist cardiologie și doctor in medicina al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca din anul 2022, cu teza intitulată “Modificări ale mecanicii miocardice la pacienții cu insuficiență cardiacă post infarct miocardic acut”, sub îndrumarea doamnei Prof. Dr. Dana Pop.

În anul 2022, a obtinut Certificatul European de ecocardiografie transtoracică și transesofagiană.

Principalele interese de cercetare sunt reprezentate de aplicarea tehnicilor de imagistică multimodală (ecocardiografie clasică și 3D, IRM cardiac) în studiul bolilor cardiovasculare, în special al cardiomiopatiilor congenitale și dobândite.

Își propune să utilizeze tehnici imagistice noi în îmbunătățirea evaluării pacienților.