Disciplina Medicina de familie

Adresa: str. Avram Iancu nr 31, etaj 2, Cluj-Napoca
E-mail: disciplina.medfam@gmail.com

Șef de disciplină: Conf. dr. Aida Puia
Adresă: Str. Moților, Nr. 19
Telefon: 0264590522
E-mail: Aida.Puia@umfcluj.ro

 

Date despre disciplină

Medicina de familie este o disciplină academică şi ştiinţifică, cu sistem educaţional, cercetare şi activitate clinică proprii, orientată pe asistenţă medicală primară. Colectivul disciplinei este format din 4 șefi de lucrări și 3 asistenți universitari cu activitate în domeniul de studiu medicină, cu program de studii în limba română, engleză și franceză. Obiectivul principal al disciplinei se reflectă în înţelegerea conţinutului, rolului şi locului medicinei de familie în cadrul sistemului de sănătate, conştientizarea importanţei specialităţii şi a complexităţii pregătirii pentru această specialitate de câtre studenți. Ne dorim ca aceștia să-și însuşească abilitățile clinice şi atitudinile de bază necesare pentru practicarea specialităţii (abordare holistică, centrarea pe pacient şi familie, importanţa aspectelor psihosociale, economice şi educaţionale). În acest sens toți membrii colectivului alături de cadrele didactice asociate, medici de familie cu experiență practică, ne preocupăm permanent de actualizarea și adaptarea curriculei de pregatire, de diversificarea metodelor de predare atractive, dinamice, contemporane centrate pe nevoile studentului și pe aspectele practice necesare formării viitorilor medici.

 

Prezentare generală / descriere / importanță

Activitate  didactică și educațională  se concretizează în cursuri  pentru studenții anului VI Medicină (secțiile română, engleză, franceză ), anului IV Asistenți Medicali Licențiați și  pentru rezidenții de Medicină de Familie. Stagiile clinice cu studenții anului VI Medicină secțiile română, engleză și franceză  și a studenților anului IV AML se desfășoară atât în cabinetele colectivului cât și în cabinetele medicilor de familie cadre didactice asociate, fapt care adaugă elementul atât de important al realității din sistemul medical.  Existența a patru cabinete medicale dotate optim pentru dezvoltarea abilităților practice a studenților ne permite efectuarea de demonstrații clinice care reflectă abordarea caracteristică în medicina de familie.  Comunicarea medic-asistent medical-pacient, îngrijirea paliativă au fost temele abordate în cadrul  cursurilor postuniversitare  desfășurate până acum în disciplina noastră.

Activitate clinică:  Colectivul disciplinei  este format din medici primari în medicină de familie, medicină internă, gerontologie care funcționează în cabinetele medicale individuale de medicină de familie  din Cluj-Napoca și în Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.

Direcțiile de cercetare din cadrul disciplinei au urmat profilul specialității cu o gama largă de teme, de la copilul mic la vârstnic, de la prevenția primară la patologii care reprezintă povara sistemului medical actual, implementarea telemedicinei ca tip de practică medicală nouă în sistemul românesc, rolul medicului de familie în monitorizarea  și vaccinarea pacienților în perioada pandemiei. Aceste aspecte s-au concretizat în publicații stiințifice, lucrări de licență și participări la proiecte de cercetare naționale și internaționale.

Alaturi de medicii tineri, medici rezidenți în medicina de familie, s-a înființat cercul științific Research HUB of Cluj-Napoca Family Medicine Residents” – From Training to Research to Practice, prin a cărui activitate dorim să promovăm specificul specialității și posibilitățile generoase de cercetare în domeniul asistenței medicale primare. În același spirit vom continua colaborarea cu disciplinele departamentale și cu asociațiile profesionale locale, naționale și europene ale medicilor de familie pentru dezvoltarea cercetării în medicina de familie.

 

Colectivul disciplinei

 

PUIA AIDA – ȘEF DISCIPLINĂ
Șef de lucrări , doctor în medicină

Activitate  didactică:

 • cursuri pentru studenții anului VI Medicină (secțiile română și engleză), anului IV Asistenți Medicali Licențiați și pentru Rezidenții de Medicină de Familie
 • stagii clinice cu studenții anului VI Medicină secțiile română, engleză și franceză
 • coordonator rezidențiat în medicină de familie
 • colaborare la cursurile postuniversitare ale disciplinei

Activitate clinică: medic primar medicină de familie, medic formator în medicină de familie la Cabinet medical individual 384, Cluj-Napoca

Activitate de cercetare:

 • autor și coautor la mai multe publicații de specialitate
 • autor /coautor la capitole de carte de specialitate și cursuri/materiale didactice pentru studenți și rezidenți

Date de contact: 0744228108 / draidapuia@elearn.umfcluj.ropuia.aida@umfcluj.ro

 

ONACĂ EMIL
Şef de lucrări, doctor ȋn medicină

Activitate didactică:

 • Cursuri pentru studenṭii anului VI Medicină (secṭiile romȃnă ṣi franceză), anului IV Asistenṭi Medicali Licenṭiaṭi ṣi pentru rezidenṭii de Medicină de Familie
 • Stagii clinice cu studenṭii anului VI Medicină (secṭiile romȃnă, engleză ṣi franceză)
 • Autor şi coautor materiale didactice (lucrări practice pentru medicii rezidenṭi, lucrări practice pentru studenṭi Medicină de Familie)

Activitate clinică: medic primar medicină internă ȋn cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecṭioase Cluj-Napoca

Activitate de cercetare:

 • Autor şi coautor la mai multe publicaṭii de specialitate
 • Colaborare la cărṭi de specialitate şi cursuri/materiale didactice pentru studenṭi şi rezidenṭi

Date de contact: 0722752028/ Emil.Onaca@umfcluj.ro

 

MĂRGINEAN  CODRUȚA
Șef de lucrări , doctor în medicină

Activitate  didactică:

 • cursuri  pentru studenții anului VI Medicină (secțiile română și engleză), anului IV Asistenți Medicali Licențiați și  pentru rezidenții de Medicină de Familie
 • stagii clinice cu studenții anului VI Medicină secțiile română, engleză și franceză
 • colaborare la cursurile postuniversitare ale disciplinei

Activitate clinică: medic primar medicină internă în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca

Activitate de cercetare:

 • autor și coautor la mai multe publicații de specialitate
 • colaborare la cărți de specialitate și cursuri/materiale didactice pentru studenți și rezidenți

Date de contact: 0745530138 / eufemia.marginean@umfcluj.ro

 

POP SORINA-LIVIA
Şef de lucrări, doctor ȋn medicină

Activitate didactică:

 • Cursuri pentru studenṭii anului VI Medicină (secṭiile romȃnă ṣi franceză), anului IV Asistenṭi Medicali Licenṭiaṭi ṣi pentru rezidenṭii de Medicină de Familie
 • Stagii clinice cu studenṭii anului VI Medicină (secṭiile romȃnă, engleză ṣi franceză)
 • Autor şi coautor materiale didactice (lucrări practice pentru medicii rezidenṭi, lucrări practice pentru studenṭi Medicină de Familie)

Activitate clinică: medic primar medicină internă ȋn cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecṭioase Cluj-Napoca

Activitate de cercetare:

 • Autor şi coautor la mai multe publicaṭii de specialitate
 • preocupari stiintifice- in domeniul afectiunilor cronice pulmonare si cardiovasculare

Date de contact: 0744907126 / Sorina.Pop@elearn.umfcluj.roSorina.Pop@umfcluj.ro

 

REVNIC RADU NICOLAE
Asistent universitar, doctor ȋn medicină

Activitate didactică:

 • Cursuri pentru studenṭii anului VI Medicină generală (secṭiile romȃnă, franceză și engleză), anului IV Asistenṭi medicali licenṭiaṭi ṣi pentru rezidenṭii de Medicină de Familie
 • Stagii clinice cu studenṭii anului VI Medicină (secṭiile romȃnă, engleză ṣi franceză) și Asistenții medicali licențiați anul IV
 • Autor şi coautor materiale didactice (lucrări practice pentru studenții an VI Medicină generală, an IV Asistenți medicali licențiați și rezidenṭi Medicină de familie

Activitate clinică: medic primar medicină de familie, titular al Cabinetului Medical Revmed SRL

Activitate de cercetare:

 • Autor şi coautor la mai multe publicaṭii de specialitate
 • Colaborator la cursuri și materiale didactice pentru studenṭi şi rezidenṭi, precum și la cărți medicale de specialitate

Date de contact:  0744475769 / Radu.revnic@umfcluj.ro

 

POP SORINA RODICA
Asistent universitar, doctorand

Activitate didactică:

 • Stagii clinice cu studenṭii anului VI Medicină (secṭiile romȃnă, engleză ṣi franceză)
 • Autor şi coautor materiale didactice (lucrări practice pentru medicii rezidenṭi, lucrări practice pentru studenṭi Medicină de Familie)

Activitate clinică: medic primar în specialitatea medicină de familie, medic specialist in specialitatea geriatrie-gerontologie, competență în ultrasonografie generală și în îngrijiri paliative.

Activitate de cercetare:

 • Autor şi coautor la mai multe publicaṭii de specialitate
 • Doctorand al Scolii Doctorale din cadrul Universității Transilvania din Brașov în anul 2017 cu titlul tezei : ”Suprasolicitarea îngrijitorului principal al pacientului oncologic cu nevoi paliative

Date contact: 0722625399 / drsorinapop@umfcluj.ro

 

COJAN MÂNZAT BIANCA
Asistent universitar, doctor în medicină

Activitate didactică:

 • Stagii clinice cu studenṭii anului VI Medicină (secṭiile romȃnă, engleză ṣi franceză)
 • Autor şi coautor materiale didactice (lucrări practice pentru medicii rezidenṭi, lucrări practice pentru studenṭi Medicină de Familie)

Activitate clinică: medic primar în specialitatea medicină de familie 2021

Activitate de cercetare:

 • Autor şi coautor la mai multe publicaṭii de specialitate
 • Doctorand al Scolii Doctorale din cadrul Universității medicină și farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca cu titlul tezei de doctorat “Valoarea diagnostica si prognostica a biomarkerilor si imagisticii multimodale la pacientii cu cardiomiopatie dilatativa nonischemica”

Date contact: 0745873738 / Minzat.Bianca@elearn.umfcluj.ro