Disciplina Științe umaniste

Adresa: str. Emil Isac, nr 13

Șef de disciplină: Prof. dr. Cristian Bârsu
E-mail: cristian.barsu@umfcluj.ro

 

Disciplina noastră are o structură complexă, ce cuprinde mai multe domenii:

 • Abilități practice
 • Bazele Comunicării Medicale
 • Bioetică
 • Sociologia Medicală
 • Istoria Medicinii.

 

Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină al UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca oferă oportunităţi pentru învăţare şi antrenament pentru toate nivelurile de practică medicală, în majoritatea disciplinelor. Scopul final al funcţionării Centrului este reprezentat de creşterea siguranţei pacientului şi a siguranţei actului medical.

Noile metode de educaţie şi practică medicală bazate pe simulare permit câştigarea competenţelor şi atitudinilor medicale corecte, într-un cadru organizat, sub supravegherea instructorilor competenţi, dupa un program bine structurat şi, foarte important, fără riscuri asupra pacienţilor.

Prin expunerea progresivă a cursanţilor (studenţi sau medici) la diferite aspecte provocatoare ale activităţii medicale, similare cu ceea ce se întâlneşte în practica de zi cu zi, se vor reduce erorile şi va fi crescută calitatea actului medical.
Existenţa scenariilor complexe, interdisciplinare, va permite învăţarea lucrului în echipă şi al managementului situaţiilor critice.

 

Obiectivul cursului ”Bazele comunicării medicale” este să-i deprindă pe studenți ca în timpul consultațiilor medicale să răspundă eficient nevoilor de comunicare ale pacienților prin clarificarea preocupărilor, sentimentelor, întrebărilor pacienților și prin furnizarea de explicații, sfaturi, asigurări și sprijin pentru pacienți și familiile lor. La cursul ”Bazele comunicării medicale” studenții vor învăța abilități de bază pentru comunicarea medic-pacient, abilități care vor fi perfecționate continuu de-a lungul celor șase ani de studiu de la Facultatea de Medicină. Studenții își vor dezvoluta abilitățile generale de comunicare necesare pentru interviul clinic și vor înțelege necesitatea unei bune comunicări medic-pacient. Studenții vor învăța despre factorii care influențează comunicarea medic-pacient, inclusiv despre situații dificile de comunicare. Câteva din situațiile dificile de comunicare care vor fi abordate în cadrul cursului sunt: comunicarea unei vești proaste pacienților și familiilor acestora, exprimarea empatiei, gestionarea emoțiilor pacienților (mânie, furie, tristețe), comunicarea cu copiii și adolescenții și diversitatea culturală. Cursul utilizează metode active pentru predarea abilităților de bază pentru comunicarea medicală. Se utilizează ca metodă de predare pentru exersarea abilităților de comunicare jocul de rol utilizând scenarii care descriu ”pacienți model”. Acestea sunt filmate, ceea ce permite studenților să-și analizeze performanța și să devină conștienți de abilitățile lor de comunicare.

 

Cursul de Bioetică prezintă succint principalele teme ale dezbaterii bioeticii contemporane, oferind o imagine de ansamblu a dilemelor etice cu care ne confruntăm. Temele includ idei fundamentale cu privire la consimţământul informat al pacientului, deciziile cu privire la calitatea vieţii acestuia sau relative la problematicile începutului şi sfârşitului de viaţă. În particular, vor fi descrise şi analizate cazurile cunoscute a literaturii bioetice şi vor avea loc analize critice referitoare la deciziile luate în aceste cazuri.

Obiective generale:

Studenţii trebuie să fie în măsură:

 • să identifice problematicile etice în medicină şi în sistemul de sănătate.
 • să justifice deciziile etice pe care le-ar lua în aceste situaţii.
 • să aplice principiile etice ale documentelor de referinţă ale literaturii bioetice (Convenţia de la Oviedo (1997) şi Declaraţia universală de Bioetică şi de Drepturile omului (2005).

Obiective specifice:

Studenţii trebuie să poată:

 • Distinge între a descrie şi a evalua o situaţie concretă şi să delimiteze nodurile etice.
 • Problematiza situaţia prezentată.
 • Asimila principalele abordări în bioetică.

 

Istoria Medicinii prezintă trecutul medicinii şi dă informaţii semnificative pentru prezent, ceea ce ajută la formarea unei posibilităţi de înţelegere corecte a evoluţiei medicinii în viitorul apropiat. Sunt trei importante direcţii de studiu: practica medicală, teoriile medicale şi aspectele de etică şi deontologie medicală.

Obiective generale:

 • formarea unei viziuni de ansamblu asupra influenţelor sociale şi culturale, care au fost implicate în dezvoltarea medicinii;
 • înţelegerea rolului multiculturalismului pentru evoluţia medicinii româneşti;
 • însuşirea unor exemple istorice de umanism medical;
 • participarea la formarea complexa a viitorilor medici, creînd în acelaşi timp personalităţi si dezvoltând caractere.

Obiective specifice:

 • învăţarea reperelor generale referitoare la dezvoltarea medicinii de-a lungul secolelor;
 • crearea unui cadru noţional pentru înţelegerea noţiunilor învăţate la diverse materii.

 

Cursul de DREPT MEDICAL. MALPRAXIS are ca obiectiv înţelegerea faptului că prestarea concretă a serviviului medical este guvernată de principiul legalităţii şi răspunderii juridice. În acest sens, pentru dobndirea şi utilizarea cunoștințelor privind responsabilitatea medicală în activitatea practică curentă, cursul cuprinde teme precum:

 • Raportul juridic medical. Introducere în dreptul medical (Conceptul și reglementarea raportului juridic medical;
 • Noțiunea și izvoarele dreptului medical.);
 • Izvorul raportului juridic medical (Contractul medical. Întâlnirea consimțământului pacientului și medicului. Faptul juridic medical. Prestarea serviciului medical fără consimțământul pacientului. Grupul de contracte din sistemul public de sănătate) Elementele raportului juridic medical (Parțile raportului medical: furnizorii de servicii medicale -cabinetele medicale și spitalele- și beneficiarul serviciului medical. Obiectul și conținutul serviciului medical);
 • Personalul medical prin care furnizorii de servicii medicale își execută obligațiile. Condițiile generale pentru exercitarea profesiei de medic. Calitatea de membru a Colegiului Medicilor din România) Răspunderea juridică mediclă (Conceptul de răspundere juridică medicală și formele aceseia Răspunderea penală, disciplinară, de dreptul muncii. Răspunderea civilă medicală);
 • Condițiile angajării răspunderii civile medicale (Condițiile generale -prejudiciul, faptă ilicită, vinovăție, raport de caualitate- şiCondiții speciale -calitatea de medic, săvârșirea faptei ilicite în tmpul exercitării profesiei-.Cauze de înlăturare a răspunderii civile a medicului);
 • Efectul angajării răspunderii civile medicale (Nașterea unui nou raport juridic de reparare a prejudiciului.Premisele atingerii finalității răspunderii civile: procedura specială și asigurarea de răspundere profesională).

 

 

Colectivul disciplinei

 

Bârsu Cristian

Grad didactic: Profesor

Prof. Dr. Cristian Bârsu este șeful Disciplinei Abilități – Științe Umaniste, Director onorific al Muzeului Școlii Medicale Clujene și Președintele Filialei Regionale Cluj a Societăți Române de Istoria Medicinei.

Activitate didactică: titularul Istoriei Medicinei la Medicină, pentru română, engleză şi franceză, titularul Istoriei Medicinei Dentare la Medicină Dentară pentru lromână, engleză și franceză și titular la Sociologie medicală pentru Asistenți medicali. De asemenea, este coordonator de Bioetică pentru rezidenți.
Referent științific pentru publicarea de articole și monografii medico-istorice și referent științific în comisii de doctorat de specialitate.

Domenii de interes: istoria medicinei românești; trecutul Școlii Medicale Clujene; parcursul științelor medico-farmaceutice în Europa; dezvoltarea eticii și deontologiei medicale și contribuția medicilor în Primul Război Mondial.

Premii și distanții: „Premiul Ion Baciu” pentru cea mai reprezentativă teză de doctorat susținută la U. M. F. „Iuliu Hațieganu” în anul 2004/2005 (2005), „Premiul Victor Papilian” pentru realizarea Muzeului de Istoria Medicinei (2009), Diploma de Onoare a Spitalului Militar de Urgență „Constantin Papilian” Cluj-Napoca (2013), Medalia „Centenarul Medicinei Interne românești la Cluj” (2019), Diploma Omagială „100 de ani de învățământ medical românesc la Cluj” (2019) etc.

Activitatea științifică include 10 cărți ca unic autor și 4 cărți – coordonator: „Personaje și momente din fresca medicinei românești” (2017), „100 de ani de învățământ medical românesc la Cluj: volum aniversar al Facultății de Medicină” – prim coordonator Anca Dana Buzoianu – (2019) și „Facultatea de Medicină” din ciclul Universitatea din Cluj în perioada interbelică, editori: I. A. Pop, S. Simon și I. Bolovan (2019) ş. a.

 

Călinici Simona Mirela
E-mail: simonacalinici@psychology.ro

Grad didactic: Asistent
Doctorand, Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai

Domeniul de cercetare:

 • instrumente online de diagnostic și interventie în tulburările psihice
 • Psihologie clinică și diagnostic
 • Instrumente online în educația clinicienilor
 • Instrumente online în psihoterapie
 • Coaching
 • Inteligenta emoțională

 

Ciocan Razvan Alexandru

Grad didactic: Asistent

 

Horaţiu Traian Crişan
E-mail: horatiu.crisan@umfcluj.ro
Telefon: 0740146595

Grad didactic Lector universitar dr.
Doctor în ştiinte medicale: NU

 • Licenţiat al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Specializarea Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (1996-2000).
 • Masterat în Filosofie obţinut la Universitatea Paris XII, Franţa (2000-2001).
 • Bursier Herder al Fundaţiei Alfred Toepfer FVS la Universitatea din Viena, Austria (2005-2006) şi bursier DAAD la Bergische Universität Wuppertal, Germania (2009).
 • Doctorat în Filosofie obţinut la Universitatea Babeş-Bolyai (2011).
 • Bursier postdoctoral, proiect POSDRU/159/1.5/S/133675, Beneficiar Academia Română, Filiala Iaşi (2014-2015).

Activitate didactică:  Predă cursuri de Bioetică şi Etică medicală studenţilor de la liniile de studiu în limba română, engleză şi franceză.

Domenii de interes ştiintific: bioetică, etică medicală, etica cercetării medicale, antropologie medicală, filosofie morală contemporană, fenomenologia medicinii, filosofia medicinii.

Cele mai importante lucrări publicate

 1. Crişan, HT, Copoeru, I. Illness and two meanings of phenomenology. J Eval Clin Pract. 2020; 26: 425– 430. https://doi.org/10.1111/jep.13350
 2. Crişan Horaţiu Traian, „Reparations for Recent Historical Injustices. The Case of Romanian Communism”, Symposion. Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences, Vol. 3, Issue 2, April 2016.
 3. Crişan Horaţiu Traian, „Grounding the Right to Reparations for Historical Injustices”, Studia UBB Philosophia, Vol. 59 (2014), 3, pp. 5-15.
 4. Crişan Horaţiu Traian, „Medical Ethics and the Romanian Law. Surrogate Decisions Regarding Life-saving Medical Interventions”, Clujul Medical, vol. 86, no. 4, 2013, pp. 305-308.
 5. Crişan Horaţiu Traian, „Abordări teoretice ale deciziilor controversate în etica medicală”, Studia UBB Bioethica, LVIII, 2, 2013, pp. 31–40.
 6. Crişan Horaţiu Traian, Hannah Arendt. Arhitectonica facultăţilor umane şi fondarea politicului, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013.

 

Popescu Codruța Alina
E-mail: cpopescu@umfcluj.ro

Grad didactic: Conferenţiar

Conferențiar Univ. Dr. Codruța Alina Popescu este psiholog clinician și psihoterapeut. A lucrat timp de 16 ani ca psiholog clinician într-un spital de psihiatrie. Când nu predă, Dr. Popescu este foarte implicată în cercetare. Ariile ei de interes din domeniul cercetării sunt: comunicarea medicală, impactul psihologic al bolii, evaluarea sistemelor de sănătate mintală, tulburările cognitive în diferite patologii, impactul migrației asupra sănătății mitale, tulburările de adaptare la studenți, metodologia cercetării și statistică. Dr. Popescu lucrează și ca psihoterapeut și consilier pentru orientare profesională în cadrul Departamentului de Consiliere pedagogică și orientare profesională a UMF Iuliu Hațieganu.

 

Vida-Simiti Ionuț
E-mail: Ionut.Vida-Simiti@umfcluj.ro
Telefon: 0744216907

Grad didactic: Șef lucrări, Dr. Av.

A obținut licența în științe juridice în 2004 și masteratul în Instituții și reglementări comunitare în 2005 la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În 2013 a obținut titlul de doctor în drept cu teza Răspunderea civilă a medicului sub îndrumarea  Acad.Prof Emerit Dr Liviu Pop la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai. Teza celui de al doilea doctorat (în istorie) Ordinul  Sfântul Vasile cel Mare în timpul regimului comunist a fost elaborată sub îndrumarea Prof Emerit Dr Doru Radosav și susținută la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai în 2020. Între 2005 și 2020 a fost avocat în Baroul Cluj, iar între 2012 și 2015 a fost cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai. Din 2016 este cadru didactic la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, unde este titularul cursurilor de Drept medical. Malpraxis (anul 6 MG), Aspecte juridice ale profesiei. Legislație socială și profesională (anul 4 AMG), Legislaţie socială şi sanitară. Aspecte juridice ale profesiei (anul 3 RI) şi directorul programului de studii universitare de master Malpraxisul în practica medicală, program de succes, inițiat în 2016.