Diciplina Educație fizică și sport

Adresa: Str. Pasteur, Nr. 6
Telefon: 0264450314

Șef de disciplină: Conf. dr. Kiss Mihai Ludovic
E-mail: ludovic.kiss@umfcluj.ro

 

 

Educația fizică este o componentă indispensabilă a educației, care pe lângă întărirea sănătății și călirea organismului, ea urmărește formarea și dezvoltarea deprinderilor igienico-sanitare, priceperilor și deprinderilor motrice, cultivarea unor calități fizice precum: forța, rezistența, viteza, precizia, coordonarea, suplețea.

Prin complexitatea sa această disciplină se pretează la o abordare multi-, pluri- şi interdisciplinară, scopul educației fizice universitare fiind consolidarea sănătății, a capacităților de muncă, perfecționarea calităților motrice, dezvoltarea armonioasă a organismului, formarea calităților morale, refacerea fizică și psihică.

 

Colectivul disciplinei

 

David Sergiu
Grad didactic: Asistent
E-mail: sergiu.david@yahoo.com
Telefon: 0749-426659

 

Kiss Mihai Ludovic
Grad didactic: Conferenţiar
Adresă email: ludovic.kiss@umfcluj.ro ; mishu71@yahoo.com

 

Kollos Ciprian
Grad didactic: Șef lucrări
E-mail: kollos.ciprian@gmail.com
Telefon: 0744-612522

 

Muntean Ana
E-mail: anastanciu15@yahoo.com

 

Popovici Cornelia
Grad didactic: Șef lucrări
E-mail: popovicicornelia@yahoo.com
Telefon: 0744-405757