Principala activitate a CCF este cea de cercetare: evaluarea riscurilor și a modului de utilizare a medicamentelor prin efectuarea de studii observaționale (transversale, de cohortă, caz-control – prospective sau retrospective) sau intervenționale. Pentru realizarea acestor studii utilizăm diferite surse de date: date anterior colectate pe baza protocoalelor de colaborare (date din baze de date administrative ale spitalelor, date IQVIA, date din baze de date de raportare spontană) sau date colectate prospectiv prin interviuri cu pacienții în clinică sau în comunitate.

Dintre activitățile ce pot fi desfășurate în cadrul centrului menționăm urmatoarele:

 • Întocmirea de protocoale de studiu clinic
 • Colectarea datelor în studiu clinic
  • Dezvoltarea formularelor de colectare a datelor de interes în studiul clinic (electronic case report form, eCRF)
  • Dezvoltarea de formulare de raportare a evenimentelor adverse a produselor medicamentoase
  • Monitorizarea siguranței produselor medicamentoase (interviuri cu pacienții/aparținătorii, revizuirea fișelor medicale)
  • Evaluarea evenimentelor adverse din studii clinice (cauzalitate, gravitate, severitate, evitabilitate, noutate)
  • Evaluarea aderenței la tratament a pacienților, prin metode obiective sau aplicarea unor scale de aderență
  • Evaluarea acceptabilității tratamentului conform unor criterii prestabilite
 • Evaluarea datelor: statistică descriptivă și inferențială
 • Pregătirea raportului de studiu clinic
 • Pregătirea manuscrisului în vederea publicării.