Second specialty

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi, în regim cu taxă.
Metodologia privind înscrierea la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii înaintea sesiunilor organizate de Ministerul Sănătăţii, de regulă de două ori pe an.
Universitatea propune numărul de locuri, pe specialităţi, pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, pentru fiecare din sesiunile organizate de Ministerul Sănătăţii.
Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, se efectuează cu frecvenţă și asigură acelasi nivel și aceeași calitate a pregătirii de specialitate ca și programul de rezidenţiat în specialitatea respectivă.
Stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată și conţinut, care se regăsesc în curriculum-ul de pregătire al celei de a doua specialități, se echivalează.
Echivalarea se face de către Ministerul Sănătăţii, la propunerea instituţiilor de învăţământ superior medico-farmaceutic uman care organizează pregătirea în rezidenţiat şi cu avizul coordonatorului de pregătire în a doua specialitate.Avizul universității privind înscrierea la a 2-a specialitate, sesiunea mai 2015, se eliberează, celor care au depus solicitare în acest sens la universitate, începând cu data de 22 mai 2015, ora 13.00, la registratura universitații, str. V. Babeș nr.8, parter.
Pentru mai multe informații referitoare la următoarele demersuri privind procedura de înscriere la a 2-a specialitate, vă rugăm să consultați site-ul Ministerului Sănătății, www.ms.ro

 

 

Accesați această legătură pentru a descărca cererea tip de înscriere la cea de-a doua specialitate

 

Legaturi utile:

www.ms.ro
www.rezidentiat.ms.ro
www.edu.ro
www.dspcluj.ro