Activitate didactică în regim de plata cu ora

Documente necesare pentru dosarul de cadru didactic asociat

 1. Cerere de încadrare cadre didactice asociate pentru plata cu ora (model atașat)
 2. Carte de identitate (copie)
 3. Diploma de studii: licență sau masterat (copie)
 4. Diploma de doctor în științe (copie) sau adeverință de doctorand
 5. Adeverință semnată de șeful disciplinei în care se specifică fracțiunea de post suplinită (model atașat)
 6. Declarație vizată de către șeful instituției unde desfășoară funcția de bază (model atașat)
 7. Declarație pe proprie răspundere că nu se efectuează mai mult de 2 norme didactice la plata cu ora (model atașat)
 8. Declarație pentru persoanele pensionate care solicită plata cu ora (model atașat)​
 9. CV tip Europass
 10. Ordin de confirmare în specialitate/primariat, sau adeverință de medic rezident
 11. Acte ce dovedesc îndeplinirea standardelor minimale corespunzătoare postului de predare pe care urmează să lucreze (listă de lucrări științifice/cărți publicate, lucrări științifice, adeverință conducere/participare granturi științifice)
 12. Certificat de competență lingvistică (dacă activitatea didactică este la liniile străine)
 13. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului în care indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea 1/2011 art.130 al (1) lit b) (model atașat)
 14. Declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate (model atașat)
 15. Contul IBAN
 16. Declaratie pe proprie raspundere Plata cu ora (model atașat)

 

Procedura poate fi cosultată în fișierul atașat.

Dosarul se va depune in format fizic la Decanatul Facultății de Medicină, Str. Gh. Marinescu, nr. 23, parter, cam 9, de luni până vineri, intre orele 9.00-16.00.