Disciplina Neonatologie

Adresa: Str. Clinicilor, Nr. 3-5
Telefon: 0264450356, Fax: 0264450356
E-mail: neonat@umfcluj.ro

Șef de disciplină: Prof. dr. Gabriela Zaharie
Telefon: 0264592771
E-mail: gzaharie@umfcluj.ro

 

Neonatologia este specialitatea medicală care se ocupă cu studiul nou-născutului sănătos, cu depistarea, diagnosticarea și tratarea bolilor specifice acestei grupe de vârstă, precum și cu îngrijirea și protejarea pentru menținerea stării de sănătate a nou-născutului prematur.

Activitatea didactică constă în pregătirea studenților anului VI Medicină și a studenților Facultății de Asistenți Medicali și Moașe, prin stagii clinice , demonstrații practice și cursuri.

Disciplina oferă de asemena cursuri și stagii cu limba de predare engleză și franceză.

Disciplina de Neonatologie împreună cu cea de Obstetrică și Ginecologie susține anual un curs opțional In cadrul disciplinei se realizează pregătirea rezidenților de Neonatologie, Pediatrie, Urgență, Neurologie, Alergologie prin cursuri și stagii.

Activitatea didactică se desfășoară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, în două locații Secția Neonatologie I și Secția Neonatologie II (Clinica Dominic Stanca). Suntem Centru Regional de Training al personalului medical al maternităților din județele Cluj, Maramureș, Bistrița și Sălaj. Organizăm cursuri postuniversitare, manifestări științifice naționale cu participare internațională și seminarii educative internaționale IPOKRaTES.

Disciplina oferă posibilitatea aprofundării cunoștiințelor profesionale prin participarea la programul de masterat: Urmărirea Nou-Născutului cu risc.

Activitatea de cercetare: La nivelul Disciplinei se derulează proiecte de cercetare naționale și internaționale precum și trialuri clinice internaționale.
În cadrul cercului științific de Obstetrică și Ginecologie studenții își prezintă temele de cercetare.

Activitatea clinică: Membrii disiplinei oferă servicii medicale performante, având o infrastructura modernă în secția de Neonatologie I –fiind Maternitate de nivel III din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj și Neonatologie 2.

 

Lista alfabetica a personalului:

 1. Andreica Sorin
 2. Blaga Ligia Daniela
 3. Hășmășanu Monica Gabriela
 4. Mátyás Melinda
 5. Zaharie Gabriela

 

ZAHARIE GABRIELA CORINA, Profesor universitar
Telefon: 0264450356
Adresă email: g.zaharie@umfcluj.ro

Șef Disciplina Neonatologie
Șef Secție Neonatologie I- Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj
Medic primar pediatru, medic primar neonatolog, Masterat în Farmacologie Clinică, Doctor în ştiinţe medicale

Competență: Ecografie generală, Managementul Serviciilor de Sănătate

 • Coordonator Curs de Neonatologie – anul VI Medicină, linia română, engleză, franceză
 • Curs Neonatologie Asistenți Medicali Licențiați
 • Coordonator – Cursuri postuniversitare ale Disciplinei, lucrări de licență și disertație, rezidenţiat Neonatologie Cluj
 • Conducător al Programului de Masterat „Urmărirea nou născutului cu risc”
 • Coordonator regional de Subprograme Naționale de Sănătate din Domeniul Neonatologiei
 • Coordonator de Regiune pentru Trainingul Personalului din Maternitățile de grad I,II,III a județelor Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud, Maramureș
 • Director granturi național și FP 7, membru în echipe de cercetare, investigator principal, în trialuri clinice internaționale
 • Coordonator și Revizor pentru Ghiduri Naționale în Neonatologie

Domeniu de interes și cercetare: terapie intensivă neonatală, follow-up al nou-născutului cu risc.

 

BLAGA LIGIA DANIELA, Șef lucrări

Medic primar pediatrie și neonatologie, Doctor în Știinte Medicale 2004
Competență în Ecografie Generală și Managementul serviciilor de sănătate

Activitate didactică:

 • stagii practice și cursuri pentru studenții anului VI Medicină, studenții AML an III, masteranzi, medici în stagiul de rezidențiat;
 • Conducere lucrări licență, lucrări masterat, colaborator cursuri postuniversitare.

Activitate clinică, administrativă și de coordonare de șef sectie secţia Neonatologie II, Clinica Obstetrică- Ginecologie II Cluj-Napoca Neonatologie.

Activitate științifică:

 • membru în echipa de redactare a Ghidurilor Naţionale de Neonatologie;
 • membru în echipa granturi naţionale şi unul internaţional –FP7;
 • investigator principal în trialuri clinice internaţionale.

 

MÁTYÁS MELINDA, Șef lucrări
E-mail: melinda.matyas@umfcluj.ro

Medic primar neonatolog şi specialist pediatru, doctor în ştiinţe medicale.

Activitatea didactică constă în: stagii şi cursuri pentru studenții de la Facultatea de Medicină –limba română şi engleză, Asistente medicale licențiate, pregătirea și formarea rezidenților prin cursuri şi stagii.

Colaborator la masteratul Urmărirea nou născutului cu risc și la cursurile postuniversitare ale disciplinei, colaborator la organizarea Cercului de Obstetrică Ginecologie și Neonatologie, coordonator lucrări de licență și dizertație din teme de interes pe planul cercetării precum și teme de actualitate specifice neonatologiei.

Colaborator în trialuri clinice și granturi internaționale, în proiecte naţionale de cercetare. Elaborare de ghiduri naționale, registre naționale pentru diferite patologii specifice nou născutului. În paralel cu activitatea didactică continuă interesul pentru cercetare, în primul rând stresul oxidativ la nou născut, dar și probleme legate de prematuritate, asfixie, hemodinamică neonatală.

 

HĂȘMĂȘANU MONICA GABRIELA, Asistent
E-mail: monica.hasmasanu@gmail.com

Medic primar neonatolog, doctor în științe medicale.Activitatea didactică: a început-o în cadrul disciplinei de Neonatologie 2008, ca asistent universitar. Efectuează stagii practice cu studenții de medicină generală și asistenți medicali licențiați. Implicare în elaborarea de materiale didactice. Este îndrumător de lucrări de licență și masterat.

Activitatea de cercetare: prin participarea unor granturi interne, internaționale și studii de cercetarea. Elaborarea și publicarea unor lucrări științifice în reviste cotate BDI și ISI precum și prezentarea acestor rezultate în cadrul manifestărilor naționale, unele fiind premiate.

A participat la cursuri de specializare profesională cu axare în special pe elementele de terapie intensivă neonatală şi patologia cardiacă neonatală.

 

ANDREICA SORIN, Asistent
Telefon: 0264450356
E-mail: sorin.andreica@umfcluj.ro

Activitatea didactică constă în efectuarea de stagii cu studenţii universităţii (efectuate în limba română şi engleză), instruirea medicilor rezidenţi în cadrul activităţii practice desfăşurate pe secţie, cursuri postuniversitare şi demonstraţii practice pentru medici rezidenţi, medici specialişti şi asistenţi medicali.

Domenii de interes în cercetare: ventilaţia mecanică în sindromul de detresa respiratorie neonatală, ecografie transfontanelară, urmărirea după externare a nou-născuţilor cu risc.

Domenii de interes în activitatea profesională: resuscitarea neonatală, îngrijirea nou-născuţilor cu greutate extrem de mică.