Disciplina Parodontologie

Şef de disciplină: Prof. Dr. Alexandra Roman

Adresa: Str.Victor Babes Nr. 15
E-mail: alexandra.roman@umfcluj.ro

 

Disciplina de Parodontologie desfășoară o bogată activitate didactică, asigurând pregătirea teoretică și practică, într-un mediu cu dotări la standarde înalte, a studenților din anul II și V ai Facultății de Medicină Dentară, precum și a studenților din anul II ai programului de studiu Tehnică Dentară.

Disciplina de Parodontologie asigură pregătirea didactică post-universitară pentru studenții masteranzi, doctoranzi, medicii rezidenți din specialitatea Parodontologie și a celor din alte specialități.

În cei 14 ani de la înființare, colectivul a publicat peste 10 manuale de specialitate, a căror conținut este aliniat la standardele internaționale.

Colaborarea intra-și interdisciplinară pe plan național cu alte centre universitare s-a materializat prin publicarea unui manual dedicat studenților (2019) și a manualului pentru admiterea în rezidențiat (2021).

Disciplina coordonează activități de cercetare științifică doctorale și postdoctorale, a căror rezultate sunt diseminate în publicații prestigioase.

Perseverență, profesionalism, corectitudine și eficiență reprezintă fundamentele pentru atingerea obiectivelor și actualizarea continuă a activităților disciplinei

 

Cadre didactice

 

Şef de disciplină Profesor Universitar Dr. Roman Alexandra
E-mail: alexandra_roman@umfcluj.ro

Domenii de interes clinic:

 • Regenerarea parodontală: între clinică și interacțiuni microscopice complexe
 • Biologia celulelor stem orale
 • Biomateriale
 • Medicina parodontală

 

Conferentiar Dr. Soanca Andrada
E-mail: Andrada.Popovici@umfcluj.ro

Domenii de interes clinic:

 • Regenerarea parodontală: între clinică și interacțiuni microscopice complexe
 • Biologia celulelor stem orale
 • Biomateriale
 • Medicina parodontală

 

Sef Lucrari Dr. Petrutiu Adrian Stefan
E-mail: Petrutiu.Stefan@umfcluj.ro

Domenii de interes clinic:

 • Chirurgie muco-gingivală
 • Chirurgie regenerativă
 • Managementul țesuturilor moi periimplantare
 • Regenerarea tisulară ghidată
 • Conexiuni între parodontită și afecțiuni generale sistemice

 

Asistent Universitar Dr. Condor Daniela
E-mail: Cornelia.Condor@umfcluj.ro

Domenii de interes clinic:

 • Chirurgie plastică parodontală

 

Asistent Universitar Dr. Ciurea Andreea
E-mail: Candea.Andreea@umfcluj.ro

Domenii de interes clinic:

 • Regenerarea parodontală: între clinică și interacțiuni microscopice complexe
 • Biologia celulelor stem orale
 • Biomateriale
 • Medicina parodontală

 

Asistent Universitar Dr. Micu Iulia Cristina
E-mail: Micu.Iulia@umfcluj.ro

Domenii de interes clinic:

 • Regenerarea parodontală: între clinică și interacțiuni microscopice complexe
 • Biologia celulelor stem orale
 • Biomaterial
 • Medicina parodontală

 

Asistent Universitar Dr. Onet Diana
E-mail: Banut.Diana@umfcluj.ro

Domenii de interes clinic:

 • Regenerarea parodontală: între clinică și interacțiuni microscopice complexe
 • Biologia celulelor stem orale
 • Biomateriale
 • Medicina parodontală